Bilety

W sobotę wstęp do muzeum jest nieodpłatny.

Opłaty obowiązujące w budynku muzeum przy placu Zamkowym 2:

 Opłata normalna za wstęp do muzeum – 6,00 zł.

 Opłata ulgowa za wstęp do muzeum – 3,00 zł.

 Opłata ulgowa za wstęp do muzeum dla dzieci i młodzieży

szkolnej do lat 19 – 1,00 zł.

 Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny.

 Opiekunowie grup – wstęp bezpłatny.

 Lekcja muzealna/wykład – 50,00 zł.

 Opłata za wstęp dla rodzin (2 osoby dorosłe + max. 3 dzieci lub posiadających Kartę Dużej Rodziny) – 10,00 zł.

Opłaty obowiązujące w budynku muzeum przy placu Farnym 3:

 Opłata normalna za wstęp do muzeum – 6,00 zł.

 Opłata ulgowa za wstęp do muzeum – 3,00 zł.

 Opłata ulgowa za wstęp do muzeum dla dzieci i młodzieży

szkolnej do lat 19 – 1,00 zł.

 Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny.

 Opiekunowie grup – wstęp bezpłatny.

 Lekcja muzealna/wykład – 50,00 zł.

 Opłata za wstęp dla rodzin (2 osoby dorosłe + max. 3 dzieci lub posiadających Kartę Dużej Rodziny) – 10,00 zł.

Opłata ulgowa lub zwolnienie za wstęp do muzeum przysługuje osobom wymienionym

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia

(Dz.U. 2008.160.994).

Oprowadzanie z przewodnikiem:

            Osoby indywidualne:

            Muzeum – 30,00 zł     (j.niemiecki 100 zł)

            Lapidarium – 50,00 zł (j.niemiecki 100 zł)

            Miasto – 50,00 zł/godz.(j.niemiecki 100 zł/godz.)

            Grupy zorganizowane (do 30 osób):

            Muzeum – 30,00 zł

            Lapidarium – 50,00 zł

            Miasto – 50,00 zł/godz.

            Gra miejska – 200,00 zł

Opłaty dla grup zorganizowanych powyżej 30 osób będą indywidualnie uzgadniane z Dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej. Podstawą do uiszczenia należności będzie odrębna umowa.

Zorganizowanie stoiska menniczego, w obrębie 30 km od siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej – 250,00 zł.

Opłata nie obejmuje usługi bicia monety, która jest odrębnie wyceniona. Opłata za zorganizowanie stoiska w odległości powyżej 30 km od siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej będzie indywidualnie uzgadniana z Dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Usługa oprowadzania po ekspozycji w niedziele będzie możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Usługi związane z dostępem do muzealiów, komercyjną sprzedażą praw związanych z reprodukowaniem muzealiów oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie reguluje Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej z dnia 01.08.2013 r.

* Wstęp do gmachów Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Pl. Zamkowym 2 oraz Pl. Farnym 3 jest biletowany odrębnie

** Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r., w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z  1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)

***Opłaty dla grup zorganizowanych powyżej 30 osób będą indywidualnie uzgadniane z Dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej. Podstawą do uiszczenia należności będzie odrębna umowa.

Skip to content