Bilety

CENNIK

MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

Opłata normalna za wstęp
do muzeum*

6,00 zł

Opłata ulgowa za wstęp do muzeum**

3,00 zł

Opłata ulgowa za wstęp do muzeum
dla dzieci i młodzieży do lat 19**

1,00 zł

Bilet rodzinny
(2 osoby dorosłe + max. 3 dzieci do 18 lat)

10,00 zł

Dzieci do lat 7 i opiekunowie grup

wstęp bezpłatny

Lekcja muzealna w salach wystawowych

50,00 zł + bilet/y wstępu do muzeum

 Lekcja muzealna w sali edukacyjnej 50,00 zł

Oprowadzanie z przewodnikiem po muzeum – osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane do 30 osób***

30,00 zł + bilet/y wstępu do muzeum

Oprowadzanie z przewodnikiem po mieście – osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane do 30 osób***

Oprowadzanie z przewodnikiem po Lapidarium Rzeźby Nagrobnej – osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane do 30 osób***

50,00 zł/godz.

50,00 zł/godz.

W każdą niedzielę wstęp do muzeum jest bezpłatny.

Usługa oprowadzania po ekspozycji w niedziele będzie możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Usługi związane z dostępem do muzealiów, komercyjną sprzedażą praw związanych z reprodukowaniem muzealiów oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie reguluje Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej z dnia 01.08.2013 r.

* Wstęp do gmachów Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Pl. Zamkowym 2 oraz Pl. Farnym 3 jest biletowany odrębnie

** Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r., w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z  1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)

***Opłaty dla grup zorganizowanych powyżej 30 osób będą indywidualnie uzgadniane z Dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej. Podstawą do uiszczenia należności będzie odrębna umowa.