Wydawnictwa

__________________________________________________________________________________________________________________________

1siostra_Iwona

SIOSTRA M. IWONA KRÓL. CICHA BOHATERKA WSCHOWY

OPRAWA: MIĘKKA, ILOŚĆ STRON: 62, CENA: 20 ZŁ

JOLANTA PAWŁOWSKA, ZDZISŁAW RYGUSIK

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA” O/WSCHOWA

MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

WSCHOWA 2017

Siostra M. Iwona Król cicha bohaterka Wschowy, wydana przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” O/Wschowa z MZW, zawiera pamiętnik s. M. Iwony pt.: „Garść wspomnień z czasów II wojny światowej” oraz wspomnienia ludzi, którzy poznali, przyjaźnili się lub otrzymali pomoc od tej niezwykłej bohaterki Wschowy.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Małe seminarium - okładka

INTERNAT BISKUPI I MAŁE SEMINARIUM DUCHOWE WE WSCHOWIE (1946-1956)

OPRAWA: MIĘKKA, ILOŚĆ STRON: 180, CENA: 29 ZŁ

ROBERT ROMUALD KUFEL

AGENCJA WYDAWNICZA „PDN”

ZIELONA GÓRA 2012

Internat Biskupi i Małe Seminarium Duchowne we Wschowie autorstwa ks. dr hab. Roberta Romualda Kufla, przedstawia historię założenia instytucji, charakteryzuje strukturę organizacyjną, pracowników, zasady przeprowadzania rekrutacji oraz program nauczania, opisuje okoliczności likwidacji seminarium, a także dalsze losy budynku.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

POWIAT WSCHOWSKI. KRAJOBRAZ POGRANICZA. WSCHOWA-SŁAWA-SZLICHTYNGOWA

OPRAWA MIĘKKA, ILOŚĆ STRON: 64, CENA: 15 ZŁ

WYDAWCA: STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE

OPRACOWANIE: MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

OPRACOWANIE GRAFICZNE: ALINA MIELCAREK

WSCHOWA 2017

 

Informator wydany przez Starostwo Powiatowe we Wschowie ukazuje walory turystyczne Wschowy i okolic. Przewodnik zawiera informacje na temat zabytków, jak również opis szlaków turystycznych, tras rowerowych, wodnych i pieszych. Książeczka ozdobiona została archiwalnymi i aktualnymi fotografiami.


Kufel Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku

CMENTARZE WYZNANIOWE DO 1945 ROKU W GRANICACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

TOM I: POWIAT ZIELONOGÓRSKI. GMINY BABIMOST I BOJADŁA

FORMAT: A4, OPRAWA: MIĘKKA, ILOŚĆ STRON: 134, CENA: 35 ZŁ

ROBERT ROMUALD KUFEL

AGENCJA WYDAWNICZA „PDN”

ZIELONA GÓRA 2012

Jest to pierwsza część planowanej serii wydawniczej, w ramach której prezentowane będą w pierwszej kolejności cmentarze zachowane na terenie gmin powiatu zielonogórskiego. Bogata, kolorowa dokumentacja fotograficzna nekropolii tego powiatu powinna zawrzeć się w 4-5 tomach objętości około 135 stron każdy.

W pierwszym tomie zamieszczonych zostało ponad 270 kolorowych zdjęć autorstwa księdza Kufla, pokazujących stan obecny w większości nieczynnych cmentarzy, a więc opuszczonych i ulegających powolnemu zanikowi. Praca autora jest próbą zatrzymania w kadrze widocznych jeszcze na powierzchni murowanych i kamiennych elementów nagrobków, w wielu przypadkach pokrytych warstwą mchu. Do dziś w gminach Babimost i Bojadła przetrwały cmentarze na terenie 8 miejscowości, natomiast na terenie całego powiatu zielonogórskiego w ponad 100 wsiach i miasteczkach. Wszystkie te nekropolie zostały już przez autora spenetrowane i zadokumentowane”.

Źródło: Agencja Wydawnicza „PDN”


 

Jak dawniej we Wschowie monety bito! - okładka

I ZESZYT Z SERII MUZEALNA SKARBNICA WIEDZY

JAK DAWNIEJ WE WSCHOWIE MONETY BITO!

Ilość stron: 16, Oprawa: miękka, Format: 20 x 20 cm, Cena: 5 zł

Tekst opowiadania: Andrzej Smoła; Rysunki: Aleksandra Malczewska,

Opracowanie: Magdalena Birut, Beata Turek; Konsultacja: Dariusz Czwojdrak

Opracowanie graficzne: Alina Mielcarek

Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa 2016.

Z myślą o najmłodszych, Muzeum Ziemi Wschowskiej przygotowało książeczkę, w której odnaleźć można opowieść o wschowskiej mennicy, ilustracje do kolorowania i zadania do rozwiązania. Inspiracją dla tekstu opowiadania „Jak dawniej monety we Wschowie bito!” był drzeworyt z XVI wieku Hansa Burgkmaira starszego (1473-1531) i jego opis autorstwa Eweliny Chołodowskiej – Kamińskiej. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Bank Spółdzielczy we Wschowie i AKME Zdzisław Wiśniewski.


bitwa pod wschową Zechlin

 

BITWA POD WSCHOWĄ. STUDIUM WOJSKOWO – HISTORYCZNE
Ilość stron: 129, Oprawa: miękka Wymiary: 12,5 x 19,5 cm, Cena: 20 zł

Hans Zechlin, tłum. ks. Adam Kalbarczyk, Maneat questio 27
Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2015.

 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii ziemi wschowskiej była rozegrana 13 lutego 1706 roku bitwa, podczas której w ramach III wojny północnej zmierzyły się w okolicach miasta wojska szwedzkie i sasko-rosyjskie. Obszerny artykuł Hansa Zechlina opublikowany po raz pierwszy w 1896 roku w czasopiśmie „Zeitschrift der historischen Gesselschaft für die Provizn Posen” przedstawia autorską analizę przyczyn dojmującej klęski wojsk sasko-rosyjskich. Proponowana pozycja to najnowszy przekład artykułu Zechlina autorstwa, pochodzącego ze Wschowy, księdza Adama Kalbarczyka – pracownika naukowego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorką słowa wstępnego jest Barbara Ratajewska – wschowianka i pracownik Archiwum Państwowego w Lesznie, specjalizująca się w problematyce wschowskiej. Autorka takich pozycji książkowych poświęconych dziejom Wschowy, jak „Wschowa w latach 1945-1950. W 70. rocznicę powrotu do Polski” czy „Kalendarium dziejów Wschowy”.


 

jak mam to nazwac Rodryg Wiśniewski

 

 

JAK MAM TO NAZWAĆ?
Ilość stron: 96, Oprawa: miękka, Wymiary: 15,5 x 23 cm. Cena: 22 zł

Rodryg Wiśniewski
Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa 2015.

Pozycja książkowa autorstwa wschowianina – Rodryga Wiśniewskiego, wydana przez Muzeum Ziemi Wschowskiej dzięki wsparciu finansowemu firmy AKME Sp. z o. o. z Wrocławia oraz osobistemu zaangażowaniu Zdzisława Wiśniewskiego – bratanka pana Rodryga. Jest to część projektu „Historie mówione” zainicjowanego przez MZW w 2013 r. Jego celem było zebranie wspomnień, ustnych przekazów dotyczących najnowszej historii Wschowy. Wspomnienia autora obejmują okres od jego narodzin na dalekich Kresach – w Kołomyi, poprzez losy wojenne aż do przyjazdu do Wschowy i odnajdywania się w nowej, powojennej rzeczywistości. Pełna nostalgii historia, przepleciona została ujmującymi próbami poetyckimi w wykonaniu autora.


 

Z dziejów mennictwa

Z DZIEJÓW MENNICTWA WE WSCHOWIE
Ilość stron: 12, Format: 20 x 20 cm, Cena: 5,50 zł

Autor tekstu: Dariusz Czwojdrak
Znaki mennicze opracowała: Ewelina Chołodowska-Kamińska
Wschowa 2015

Wydawnictwo Muzeum Ziemi Wschowskiej zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Banku Spółdzielczego przedstawiające historię bicia monet we Wschowie. Publikacja zawiera w zwięzłej formie losy wschowskiej mennicy od momentu nadania przywileju bicia monet przez króla Władysława Jagiełłę w 1404 roku aż do jej ostatecznego zamknięcia w roku 1663. Prezentuje również wizerunki zachowanych monet zarówno ze zbiorów Muzeum, jak i zbiorów prywatnych z objaśnieniami poszczególnych elementów oraz znaki mennicze na monetach koronnych wybijanych w mennicy wschowskiej.


 

Wschowa utracona2

WYDAWNICTWO „WSCHOWA UTRACONA”
Ilość kart: 12, Format: 11 x 15 cm, Cena: 13,50 zł

Jest to zbiór wybranych archiwalnych pocztówek, prezentujących fragmenty nieistniejącej już zabudowy miejskiej przestrzeni, które zniknęły z krajobrazu Wschowy po 1945 r. Wybrane pocztówki pochodzą z kolekcji Muzeum Ziemi Wschowskiej i zbiorów Zdzisława Wiśniewskiego z Wrocławia. Reprodukowanym pocztówkom towarzyszą opisy, ukazujące dzieje poszczególnych ulic, budynków, zakładów i instytucji.


Wschowa w latach 45-56

WSCHOWA W LATACH 1945-1956. W 70. ROCZNICĘ POWROTU DO POLSKI
Ilość stron: 6, Format: 10 x 21 cm, Cena: 2 zł
Autor tekstu: Dariusz Czwojdrak

Wydawnictwo ulotne wydane przy okazji wystawy o tym samym tytule prezentowanej w Muzeum Ziemi Wschowskiej od kwietnia do sierpnia 2015 roku. Ulotka streszcza najważniejsze wydarzenia oraz wymienia najdonioślejsze daty z czasów tworzenia polskiej państwowości na terenach Wschowy i powiatu po zakończeniu II wojny światowej. Opatrzona jest licznymi fotografiami.


Rycerze-szlachta-ziemianie

 

 

RYCERZE-SZLACHTA-ZIEMIANIE. SZLACHETNIE URODZENI NA ZIEMI WSCHOWSKIEJ I POGRANICZU WIELKOPOLSKO-ŚLĄSKIM
Wymiary: 15,5 x 23 cm, Oprawa: miękka, Ilość stron: 380, Cena: 45 zł

Pod red. P. Klinta, M. Małkus, K. Szymańskiej; Stowarzyszenie Czas A.R.T.
Muzeum Ziemi Wschowskiej, Muzeum Okręgowe w Lesznie; Wschowa-Leszno 2014.

Publikacja jest efektem konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w 2012 roku we Wschowie i w Lesznie. Tom obrazuje różne aspekty życia rodów szlacheckich, żyjących po obu stronach wielkopolsko-śląskiej granicy.

Wykaz autorów i prezentowanych artykułów:
1. Barbara Ratajewska, Józef Joneman – przykład nobilitacji do stanu szlacheckiego.
2. Paweł Klint, Praktyka dziedziczenia majątków szlacheckich w ziemi wschowskiej w XVII wieku.
3. Joanna Karczewska, Majątki Kotwiczów w ziemi wschowskiej w późnym średniowieczu.
4. Marek Wróbel, Siedziby rycerskie na pograniczu ziemi wschowskiej. Dwory na kopcu w Mórkowie i Włoszakowicach w świetle źródeł archeologicznych.
5. Paweł Łachowski, Wielkie plany, niespełnione nadzieje – majątek krzepielowski w rękach Schweinitzów i Kottwitzów.
6. Dariusz Czwojdrak, Koszutscy z Dębowej Łęki – przyczynek do genealogii rodziny.
7. Kamila Kłudkiewicz, Mielżyńscy w Pawłowicach – zbiory dzieł sztuki w pałacu od końca XVIII do początku XX wieku.
8. Maciej Urban, Ochrona konserwatorska dawnych majątków ziemskich południowo-zachodniej Wielkopolski.
9. Elżbieta Hajizadeh-Armaki, Wielkopolska szlachta protestancka pierwszej połowy XVII w. Sprawy wyznaniowe na przykładzie Jana Jerzego Szlichtynga (1597-1658).
10. Tomasz Jaworski, Miejsce Christiana Knorra von Rosenroth w europejskim pluralizmie epistemologicznym.
11. Wiesław Maciuszczak, Między Wschową a Głogowem. Postać Andrzeja Aleksandra Szlichtynga (1728-1792) w dziejach pogranicza polsko-pruskiego.
12. Zdzisław Włodarczyk, Landrat wschowski Johann Balthasar Szlichtyng (1745-1809). Przyczynek do dziejów pewnej kariery.
13. Anna Kochman, Portret szlachcianki przełomu wieków na przykładzie pochówku Antoniny z Garczyńskich Skórzewskiej(ok. 1770-1824).
14. Agnieszka Salomon-Radecka, Jan Kazimierz Mycielski (1864-1913). Życie i twórczość w świetle rodzinnych dokumentów archiwalnych.
15. Marta Kaluch-Tabisz, Udział szlachty w powstaniu domów modlitwy na pograniczu ziemi wschowskiej i księstwa głogowskiego jako przykład identyfikacji wyznaniowej w XVIII wieku.
16. Jolanta Pawłowska, Dobrodzieje wschowskiego konwentu bernardynów w programie heraldycznym polichromii w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie.
17. Marta Małkus, „Rozdaję szczodrze to co mam…” Pomnik nagrobny Mikołaja Nieżychowskiego u wschowskich bernardynów.
18. Małgorzata Gniazdowska, Artystyczne fundacje szlacheckie na rzecz leszczyńskiego kościoła parafii ewangelicko-reformowanej.
19. Michał Kuran, Kazania upamiętniające przyjęcie święceń duchownych przez synów i córki szlachty związanej ze Wschową (wybrane przykłady z rodzin Gurowskich i Mycielskich).
20. Ks. Jan Turkiel, „Asteios” – szlachetny w Septuagincie.


bitwa pod Wschową, Oskar

BITWA POD WSCHOWĄ 1706, A POTEM POLE BITWY ZABARWIŁO SIĘ NA CZERWONO
Ilość stron: 344, Format: A5, Oprawa: miękka, Cena: 40,00 zł

Polski przekład szwedzkiej pozycji „Fraustadt-1706, fält färgat rött” Oskara Sjöströma, która w 2008r. – w plebiscycie organizowanym przez portal www.svenskhistoria.se – zdobyła zaszczytny tytuł historycznej książki roku. Pozycja ta jest monografią bitwy uważanej za jedną z najważniejszych, największych, i najbardziej krwawych batalii rozstrzygających o losach III Wojny Północnej. W opinii historyków stanowiła ona przykład geniuszu wojskowego Szwedów, a odniesione przez nich zwycięstwo i całkowite rozbicie wojsk sasko-rosyjskich, należało do wyjątkowo rzadkich w dziejach sztuki wojennej.
Polskojęzyczne wydanie książki zostało wzbogacone o suplementy pt.: „Historia Wschowy w zarysie” oraz „300. Rocznica bitwy pod Wschową” wraz z materiałem zdjęciowym dot. obchodów 300. rocznicy bitwy, w tym: rekonstrukcji bitwy, wystawy w Muzeum Ziemi Wschowskiej, wizyt gości ze Szwecji, m. in. przedstawicieli dworu królewskiego w Sztokholmie, ambasady Królestwa Szwecji w Polsce oraz członków stowarzyszeń kombatanckich kultywujących tradycję oddziałów walczących w 1706 r.


Kulturowe rośliny Cmentarza Ewangelickiego

KULTUROWE ROŚLINY NACZYNIOWE STAROMIEJSKIEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO WE WSCHOWIE
Ilość stron: 94, Oprawa: miękka, Wymiary: 13 x 21 cm, Język: polski, angielski, Cena: 19,00 zł

Książka wydana w formie poręcznego przewodnika autorstwa Anety Czarnej, ukazująca informacje na temat bogatego i przepełnionego symboliką świata roślin wschowskiego lapidarium. Publikacja wzbogacona jest o plan obiektu, z zaznaczonym położeniem występowania ujętych w przewodniku roślin.


Mała Wschowska Kronika Zarazy

MAŁA WSCHOWSKA KRONIKA ZARAZY
Ilość stron: 134, Oprawa: twarda, Wymiary: 19,5 x 16,5 cm, Język: polski, niemiecki, Cena: 40,00 zł

Dzieło pastora Samuela Fryderyka Lauterbacha w przekładzie Aleksandra Wileckiego. Oryginalny utwór wydany został w 1710 r. i od trzech stuleci stanowi podstawowe źródło wiedzy na temat sytuacji w mieście, w którym rozgrywała się największa w jego dziejach tragedia.


 

Dziedzictwo Maltańskiego Krzyża

DZIEDZICTWO MALTAŃSKIEGO KRZYŻA. 150 LAT SZPITALA WE WSCHOWIE
Ilość stron: 20, Oprawa: miękka, Format: A5, Cena: 7,00 zł

Wydawnictwo okolicznościowe, powstałe z okazji obchodzonego w 2008 roku jubileuszu 150-lecia wschowskiego szpitala. Publikacja zawiera opis dziejów szpitala od jego powstania po czasy niemal współczesne. Dodatkowo publikację zdobią ciekawe zdjęcia, zarówno archiwalne, jak i współczesne.


Powiat Wschowski

 

 

 CORPUS INSCRIPTIONUM POLONIAE TOM X ZESZYT. INSKRYPCJE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO POD REDAKCJĄ  JOACHIMA ZDRENKI
Ilość stron: 460, Oprawa: twarda, Format: A4, Cena: 48,00 zł

Wydawnictwo zawiera zarys historii powiatu wschowskiego do roku 1945, wykaz miejscowości z obiektami epigraficznymi, informacje o zabytkach będących nośnikiem inskrypcji oraz wykaz inskrypcji i osób upamiętnionych z tłumaczeniem na język polski, a także analizę pisma epigraficznego, katalog zabytków, indeks oraz fotografie obiektów zasługujących na szczególną uwagę.

 


Pozdrowienia ze Wschowy

POZDROWIENIA ZE WSCHOWY. STARE I NOWE POCZTÓWKI ZE WSCHOWY
Ilość kart: 10, Oprawa: miękka, Wymiary: 12,5 x 15 cm, Język: polski, angielski, Cena: 12,00 zł

Wydawnictwo albumowe – „Pozdrowienia ze Wschowy” to kolekcja dawnych i współczesnych kart pocztowych, na których utrwalono życie wschowskiej ulicy, jej koloryt i atmosferę. Wśród nich: karty z widokami budynków sakralnych oraz panoramy miasta, wszystkie dające wyobrażenie o zmianach jakie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zaszły w strukturze i charakterze miejskiej zabudowy miasta.


Wschowa przestrzeń Makieta

WSCHOWA PRZESTRZEŃ NA POGRANICZU ŚWIATÓW. MAKIETA WSCHOWY Z PRZEŁOMU XIX I XX W.
Wymiary: 21 x 10 cm, Cena: 3,50 zł

Druk ulotny, który w zwięzły i przystępny sposób opisuje układ przestrzenny miasta od średniowiecza po wiek XIX. Dodatkowo ulotka zawiera informacje na temat źródeł wykorzystanych w trakcie tworzenia makiety.


Wschowa miasto królewskie

WSCHOWA – MIASTO KRÓLEWSKIE
Wymiary: 11 x 22 cm, Cena: 13 zł

Informator turystyczny poświęcony miastu i gminie Wschowa, zawierający najważniejsze informacje na temat zabytków, ale również wykaz miejsc noclegowych i restauracji w języku polskim, angielskim i niemieckim. Zawiera plan miasta oraz mapę gminy. Ozdobiony archiwalnymi i aktualnymi fotografiami.


300 rocznica bitwy pod Wschową

 

300 ROCZNICA BITWY POD WSCHOWĄ
Wymiary: 25 x 13,5 cm, Język: polski, niemiecki, Cena: 4,50 zł

Bogato ilustrowana ulotka, zawierająca najważniejsze informacje na temat bitwy pod Wschową z 1706 r.


Staromiejski cmentarz ewangelicki

STAROMIEJSKI CMENTARZ EWANGELICKI WE WSCHOWIE
Wymiary: 23 x 13,5 cm, Język: polski, niemiecki, Cena 4,50 zł

Ulotka, w której ujęte są dzieje wschowskiego cmentarza ewangelickiego, wzbogacona planem lapidarium oraz zdjęciami najważniejszych płyt nagrobnych.


Zbór Ewangelicki

ZBÓR EWANGELICKI WE WSCHOWIE
Wymiary: 25,5 x 13,52 cm, Cena 4,50

Wydawnictwo ulotne, zawierające krótki opis historii kościoła ewangelickiego im. Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi).Wydawnictwo zdobią ilustracje dawnych zdjęć i pocztówek obiektu.


Sukiennictwo wschowskie

SUKIENNICTWO WSCHOWSKIE NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU
Ilość stron: 24, Format: A4, Oprawa: miękka, Cena: 1 zł

Pierwszy numer Wschowskich Zeszytów Muzealnych, autorstwa Tadeusza Dzwonkowskiego. Wydawnictwo zawiera informacje na temat wschowskich sukienników, wzbogacone tabelami, wykresami oraz mapami ilustrującymi stosunki gospodarcze wytwórców wschowskiego sukna.