prezes

„Poszukiwacze, archeologowie i konserwatorzy we Wschowie”

W dniach 10-11.08.2016 w siedzibie wschowskiego muzeum miała miejsce Międzyregionalna Komisja Rekomendacyjna, zorganizowana przez Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze”, przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej. Wydarzenie to było możliwe dzięki Funduszom Inicjatyw Obywatelskich. W skład komisji i gości wchodzili reprezentanci środowisk poszukiwaczy, archeologów, konserwatorów zabytków i muzealników z całego kraju, zaś celem spotkania było wypracowanie modelu działalności poszukiwaczy zrzeszonych

Read More

całagrupa1

LATO W MUZEUM „ZOSTAŃ PRZEWODNIKIEM WSCHOWSKIM”

Zakończyliśmy wakacyjne spotkania dla dzieci w Muzeum Ziemi Wschowskiej. W tym roku wszystkie warsztaty przebiegały pod hasłem „Zostań przewodnikiem wschowskim”. My – muzealnicy, a jednocześnie przewodnicy, w zabawach, działaniach odbywających się na wystawach, w otoczeniu eksponatów, ale również w przestrzeni zabytkowych miejsc Wschowy, dzieliliśmy się z uczestnikami wiedzą o tym, jak intrygująco i z pasją opowiadać o historii naszego miasta. Wspólnie odkrywaliśmy turystyczne walory Wschowy, zastanawialiśmy się, jak ciekawie

Read More

IMG_077małe

Wystawa IPN: NSZZ Solidarność i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce w latach 1980-1990

Wystawa przygotowana została przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Poświęcona jest powstaniu i działalności największego w Polsce ruchu obrony praw pracowniczych i jednocześnie głównej opozycji antykomunistycznej w ówczesnej Europie. Wystawa prezentuje wybrane zagadnienia ze wszystkich struktur regionalnych związku: Leszna, Kalisza, Konina, Piły i Poznania. Przedstawia sytuację społeczno-polityczną, która doprowadziła do wybuchu strajków w lecie 1980 r., zasięg tych protestów w Wielkopolsce, narodziny niezależnego ruchu związkowego. Wystawa

Read More