Oprowadzanie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oprowadzania, zarówno po siedzibach muzeum, jak i mieście.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny, w celu umówienia terminu oprowadzania:  65 540-16-40

Oprowadzanie z przewodnikiem po muzeum – osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane do 30 osób**

35,00 zł

Oprowadzanie z przewodnikiem po mieście – osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane do 30 osób**

50,00 zł/godz.

 Oprowadzanie z przewodnikiem po
 lapidarium – osoby indywidualne
 oraz grupy zorganizowane do 30 osób**  – 50,00 zł/godz.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r., w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z  1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)

** Opłaty dla grup zorganizowanych powyżej 30 osób będą indywidualnie uzgadniane z Dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej. Podstawą do uiszczenia należności będzie odrębna umowa.

Skip to content