Wykłady

Robert Liebig – zapomniany wschowianin

19 października 2016, w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej odbyło się spotkanie z wybitnym archeologiem – profesorem Andrzejem Kokowskim, dyrektorem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pan Profesor przybliżył słuchaczom działalność wielkopolskiego archeologa amatora, rodowitego wschowianina i nauczyciela wschowskiego gimnazjum – prawdziwego człowieka renesansu początku XX wieku. Nasz szacowny gość w barwny sposób przedstawił losy Roberta Liebiga oraz to w jakich okolicznościach natknął się na tą interesującą postać, a także dlaczego postanowił opublikować nieznaną dotąd spuściznę po jego archeologicznych wyprawach.

 ____________________________________________________________________________________________________

Znane i nieznane wizyty Jagiellonów we Wschowie

25 września 2016, w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej odbył się wykład Pawła Łachowskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego, pt. „Znane i nieznane wizyty Jagiellonów we Wschowie”. Trwające prawie dwa wieki panowanie Jagiellonów w Rzeczypospolitej miało niebagatelny wpływ zarówno na nasz kraj, jak i wiele okolicznych państw, na przełomie okresu średniowiecza i nowożytności. Dotyczyło to również Wschowy.

Widocznym do dziś śladem tamtych czasów jest herb miasta z krzyżem jagiellońskim. Dwaj przedstawiciele dynastii – Władysław Jagiełło oraz Kazimierz Jagiellończyk odwiedzili Wschowę osobiście. W „Mieście Pani” (czyli dawnym Fraustadt) przebywała również Anna Jagiellonka.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Osadnictwo społeczności zbieracko-łowieckich sprzed 15-10 tys. lat w okolicach Wschowy

wykładarcheologicznynastrone

5 maja 2016 roku w Muzeum Ziemi Wschowskiej gościliśmy archeologa, profesora Jana Burdukiewicza, który przybył z wykładem pt. „Osadnictwo społeczności zbieracko-łowieckich sprzed 15-10 tys. lat w okolicach Wschowy”. Profesor opowiadał o wynikach swoich wieloletnich badań dotyczących pierwszych, udokumentowanych mieszkańców dzisiejszej gminy Wschowa. Ludzie ci, przemierzali wielkie połacie plejstoceńskiej tundry, trudniąc się polowaniem na żyjące wówczas w ogromnych stadach (nawet 200 tys. osobników!) renifery. Dzięki pasjonującemu wykładowi można było dowiedzieć się także o ogromnych zmianach klimatu, jakie zachodziły (i wciąż zachodzą) na przestrzeni wieków.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Polsko-Niemieckie Forum Konserwatorskie

forum_plakat_nastrone

W dniach 28-29 kwietnia 2016 roku, odbyło się we Wschowie Polsko-Niemieckie Forum Konserwatorskie dotyczące zabytkowych cmentarzy. W Muzeum Ziemi Wschowskiej spotkali się ludzie związani z badaniem historycznych nekropolii oraz praktycy zaangażowani na co dzień w ratowanie zabytkowych cmentarzy. Uczestnicy Forum mogli poznać zagadnienia związane z cmentarzami: św. Mikołaja w Görlitz, wokół Kościoła Pokoju w Świdnicy, Lapidarium w Kożuchowie, Lesznie oraz cmentarza otaczającego dawny kościół Łaski w Jeleniej Górze. Pierwszego dnia Forum, w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej odbył się blok wykładów i dyskusji oraz wizyta we wschowskim Lapidarium. Drugiego dnia odbyła się sesja wyjazdowa do dwóch lapidariów: w Lesznie i Kożuchowie.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 Weekend z genealogią

12819205_929278653852925_7249515743224525873_o

W dniach 12-13 marca 2016 roku zorganizowana została impreza przez Śląskie Towarzystwo Genealogiczne we Wrocławiu oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej. Jej inicjatorem był Andrzej Szczudło – społecznie zaangażowany obywatel Królewskiego Miasta, który postanowił podkreślić zbieżne w tym roku jubileusze: 30.lecia zamieszkania we Wschowie oraz 20.lecia przynależności do Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu.
Weekend z genealogią to przedsięwzięcie, które miało na celu zachęcenie Wschowian do genealogii rodzinnej.

________________________________________________________________________________________________________________________________

„Wschowscy „żołnierze wyklęci”. Działalność podziemia antykomunistycznego na terenie Wschowy w czasach stalinizmu”

12783748_924316644349126_2764567804402329987_o

1 marca 2016 roku w Muzeum Ziemi Wschowskiej odbyły się wykłady otwierające wystawę: „Wschowscy „żołnierze wyklęci”. Działalność podziemia antykomunistycznego na terenie Wschowy w czasach stalinizmu”, które wygłosił historyk IPN z Poznania Marcin Podemski.

Wykład dotyczył polskiego podziemia niepodległościowego. Dodatkowo można było dowiedzieć się jak we Wschowie działały młodzieżowe organizacje antykomunistyczne, co było inspiracją dla ruchu oporu i jakie formy ten opór przybierał. Słuchacze mieli okazję zobaczyć ulotki kolportowane we Wschowie i tworzone tu napisy na murach, a także poznać historie tych, którzy je tworzyli. W swoim wystąpieniu pan Marcin Podemski opierał się na szerzej nieznanych archiwach IPN oraz na relacjach świadków i uczestników tamtych wydarzeń.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Ziemi Wschowskiej od 1 do 30 marca 2016 r. prezentowana była wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956”.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Warsztaty historii regionalnej

warsztaty historii regionalnej

18 grudnia 2015 r. w Muzeum Ziemi Wschowskiej odbyły się warsztaty historii regionalnej.

Spotkanie skierowane było do osób zainteresowanych dziejami Wielkopolski (dawne powiaty Kościan, Wschowa), przede wszystkim do pracowników muzeów i archiwów państwowych, a także regionalistów, pracowników bibliotek publicznych, wydawnictw i czasopism regionalnych.

Tematyka warsztatów:

– księgi grodzkie wschowskie jako źródło do badań regionalnych

– metryka koronna – dokumenty do dziejów Wschowy i okolicy

– archiwum parafialne wschowskie

– rachunki komory celnej wschowskiej

– kronika bernardynów wschowskich

– rejestry poborowe i tabele podatkowe ziemi wschowskiej z XVI–XVIII stulecia

Prezentacja bazy źródłowej: Polonia Maior Fontes

Materiały źródłowe do dziejów Wielkopolski X–XVIII stulecia

Prowadzący warsztaty – JERZY ŁOJKO (Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie)

______________________________________________________________________________________________

Sesja naukowa pt. „Ziemia wschowska w XVI wieku”

plakat spotkaniena strone

5 lipca 2015 roku Muzeum Ziemi Wschowskiej gościło zespół naukowy z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk z Warszawy, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Marka Słonia. Naukowcy odwiedzili Wschowę w związku z pracami nad Atlasem Historycznym, odtwarzającym sieć osadniczą Polski w XVI w. i pracą nad tomem o dawnym województwie poznańskim, w tym ziemią wschowską. Przy tej okazji odbył się wykład i wygłoszone zostały dwa referaty: „Atlas historyczny Polski XVI w. i rejestry poborowe ziemi wschowskiej” – Michał Słomski oraz „Wschowska księga grodzka (1495-1526) na tle współczesnego edytorstwa źródeł historycznych – Marek Słoń.

Wykładom towarzyszyła okazjonalna wystawa „Ziemia wschowska w XVI wieku”, która pozwoliła na prezentację dotychczasowych wyników badań nad dawnym województwem poznańskim oraz przybliżenie warsztatu pracy naukowców z PAN. Na planszach pojawiły się reprodukcje archiwalnych map i wykorzystanych rękopisów, kopie atlasów, tabelaryczne zestawienia opisujące różne zjawiska gospodarcze i społeczne, sumujące dotychczasowe wyniki badań nad źródłami archiwalnymi i kartograficznymi dotyczącymi pow. wschowskiego w XVI w.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wykłady dla UTW

We wtorki w muzeum odbywają się wykłady pt. „Historia i sztuka”, w których uczestniczą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Wschowy.

logo UTW

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wykład Barbary Ratajewskiej „W dwusetną rocznicą śmierci Józefa Jonemana (1735-1815)”

plakat_wyklad2

W siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej 11 stycznia 2015 roku miał miejsce wykład Barbary Ratajewskiej, poświęcony Józefowi Jonemanowi, autorowi ,,Dziejów ziemi wschowskiej i stołecznego jej miasta Wschowy z przystosowaniem do historii narodowej”.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prelekcja Pana Marcina Podemskiego z IPN Poznań

zycie-codzienne-w-okupowanej-Wielkopolsce_male

Muzeum Ziemi Wschowskiej miało przyjemność gościć Pana Marcina Podemskiego z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, który 3 października 2014 roku wygłosił prelekcję dla młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej pt.:” Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 1939-1945″. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDD 2013

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, w sobotę, 28 września 2013, w nowej siedzibie muzeum przy Pl. Farnym 3. – byłej rezydencji jezuickiej – wygłoszone zostały dwa wykłady: „Jezuici i ich rezydencja we Wschowie” (Dariusz Czwojdrak) oraz „Wpływ jezuitów na sztukę Wschowy w I poł. XVIII wieku” (Marta Małkus).

Skip to content