Wolontariat

Muzeum poszukuje osób w każdym wieku*, dla których troska o wspólne dziedzictwo kulturowe jest szczególnie ważna. Zachęcamy do współpracy przy inicjatywach nastawionych na szeroką gamę działań związanych z historią i kulturą, jak również przy pracach porządkowych w Lapidarium Rzeźby Nagrobnej.

Jako wolontariusze mile będą widziane osoby:
• o zainteresowaniach humanistycznych,
• posiadające umiejętność dobrej organizacji pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi,
• o dodatkowych umiejętnościach, takich jak, np znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.
• posiadające ubezpieczenie zdrowotne

UWAGA! Umowa jest zawierana na czas powyżej 30 dni.

Po zakończonym wolontariacie, wolontariusz otrzymuje zaświadczenie od Muzeum Ziemi Wschowskiej o udziale w projekcie wolontariackim.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja i zgłoszenia:
Muzeum Ziemi Wschowskiej
pl. Zamkowy 2
67-400 Wschowa
tel.: 65 540 74 61
email: sekretariat@muzeum.wschowa.pl                                                                                                          lub  info@muzeum.wschowa.pl

* Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą brać udział w wolontariacie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Skip to content