Dotacje MKiDN

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWAŁ WYDANIE KATALOGU „CZAS PRZEZ NIKOGO NIEZŁAPANY. KOLEKCJA DZIEŁ EUGENIUSZA GETA STANKIEWICZA W MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ”

2 listopada 2018 roku pomiędzy Muzeum Ziemi Wschowskiej a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podpisana umowa nr 09900/18/FPK/NIMOZ dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Czas przez nikogo niezłapany. Kolekcja dzieł Eugeniusz Get Stankiewicz w Muzeum Ziemi Wschowskiej.” Całkowity koszt zadania wynosi 50 400 zł. Dotacja MKiDN to 36 250 zł. Wkład własny sfinansowany został przez Powiat Wschowski, Bank Spółdzielczy we Wschowie, AKME Zdzisław Wiśniewski Wrocław, AGRI GeM Spółka z o.o. Wschowa, Piekarnia Wacław Gierczak Wschowa, Sklep Wielobranżowy „Marco” Marek Śladewski Wschowa, Przedsiębiorstwo Nasienno – Zaopatrzeniowe Wójcik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Wschowa, środki własne Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Wydanie katalogu zostało objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesora Piotra Glińskiego oraz patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Publikacja (ISBN 978-83-943600-3-0; nakład 1000 egzemplarzy) zawiera wizerunki wszystkich prac Eugeniusza Geta Stankiewicza, które Muzeum pozyskało do 2018 roku. Oprócz informacji o pracach Geta, miłośnik sztuki współczesnej znajdzie w niej historię budowania kolekcji, esej Janusza Stankiewicza – brata artysty, ilustrowany zdjęciami z rodzinnego archiwum, w którym autor opowiada m.in. o historiach, spotkaniach, które inspirowały Geta do działań twórczych.

Katalog_online

Eugeniusz Józef Stankiewicz (1942–2011) mistrz miedziorytu, wybitny grafik, honorowy obywatel Wschowy i Wrocławia.

Wystawa stała „Czas przez nikogo niezłapany” została otwarta w kwietniu 2018 roku w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej przy placu Zamkowym 2. Prace artysty prezentowane są na niej rotacyjnie.

 

Wystawy czasowe – okres budowania regionalnej kolekcji sztuki współczesnej

– 2016: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa, wystawa pt. „Czas przez nikogo niezłapany” – prezentacja pierwszego etapu budowy kolekcji.

– 2017: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławiec, wystawa pt. „Czas przez nikogo niezłapany” – prezentacja pierwszego etapu budowy kolekcji Muzeum Ziemi Wschowskiej.

– 2017: Muzeum Ziemi Wschowskiej, wystawa pt. „Czas przez nikogo niezłapany” – prezentacja drugiego etapu budowy kolekcji

Wybrane wystawy czasowe przed okresem budowania kolekcji.
– 1994: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa, wystawa pt. „Plakaty z Łbem”
– 2009: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa, wystawa pt. „Eugeniusz Get Stankiewicz. Wystawa prac wielkiego miedziorytnika”
– 2012: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa, wystawa pt. „Eugeniusz Get Stankiewicz – Transformacja dialogu”.
– 2015: Muzeum Ziemi Wschowskiej we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Wieża Matematyczna Uniwersytetu Wrocławskiego, wystawa pt. „Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów”.

 

 

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWAŁ ZAKUP DZIEŁ EUGENIUSZA GETA STANKIEWICZA

17 lipca 2017 roku pomiędzy Muzeum Ziemi Wschowskiej a Ministerstwem Kultury i dziedzictwa Narodowego została podpisana umowa z dnia 11 lipca 2017 r. w związku z dofinansowaniem zadań w ramach programu „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizacje projektu pn. „Eugeniusz Get Stankiewicz – rozbudowa kolekcji artysty w zasobach Muzeum Ziemi Wschowskiej – etap 2.” Całkowity koszt zadania wynosi 112 300,00 zł. Z czego wkład własny Muzeum Ziemi Wschowskiej wynosi 17 300, 00 zł a Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury przeznacza 95 000,00 zł.

W ramach projektu Muzeum Ziemi Wschowskiej zakupi 242 dzieł sztuki Eugeniusza Geta Stankiewicza. Prace, które zostaną zakupione stanowią kontynuację programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2016 roku „Kolekcje – priorytet 2- Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”. Zakupione prace dołączą do posiadanej przez Muzeum Ziemi Wschowskiej kolekcji Eugeniusza Geta Stankiewicza, która została zakupiona w 2016 roku w ilości 60 sztuk.

Część zakupionych prac zostanie na stałe wyeksponowana w znajdującej się na 1 piętrze sali w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Placu zamkowym 2. Pozostałe zostaną bezpiecznie zmagazynowane i posłużą do kolejnych celów zgodnych z misją i statutem muzeum. Kolekcja będzie służyła jako inspiracja do programów edukacyjnych i promocyjnych takich jak warsztaty, gra miejska, wykłady.

Realizacja programu „Eugeniusz Get Stankiewicz – rozbudowa kolekcji artysty w zasobach Muzeum Ziemi Wschowskiej etap 2” jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu na wkład własny do projektu przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, Powiat Wschowski oraz firmę AKME Zdzisław Wiśniewski z Wrocławia.

Eugeniusz Józef Stankiewicz (1942 – 2011), honorowy obywatel miasta Wschowy, mistrz miedziorytu, wybitny grafik polski, od 3 maja 1945 roku zamieszkały we Wschowie, skąd wyjechał na studia do Wrocławia. Jego twórczy dorobek prezentowano w Muzeum Ziemi Wschowskiej w 2009 roku na wystawie „Eugeniusz Get Stankiewicz. Wystawa prac wielkiego miedziorytnika” oraz w 2012 r. na wystawie „Eugeniusz Get Stankiewicz – Transformacja dialogu”. W 2015 r. w wyniku współpracy Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej powstała wystawa pt. „Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów”.

14 grudnia 2016 r. została otwarta w Muzeum Ziemi Wschowskiej wystawa czasowa pt. „Czas przez nikogo niezłapany”, prezentująca pierwszy etap budowy kolekcji dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza. Zgromadzone prace artysty w ramach kolekcji mogli obejrzeć w 2017 r. goście Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

mkidn_01_cmyk

___________________________________________________________

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOFINANSOWAŁ WYSTAWĘ CZASOWĄ
„VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM.
WSCHOWSKI SYJON – CENTRUM WIELKOPOLSKIEGO PROTESTANTYZMU”

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansował kwotą 149.000 zł realizację wystawy czasowej „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.

 

Wystawa czasowa Muzeum Ziemi Wschowskiej „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” wpisuje się w obchody jubileuszu 500-lecia reformacji. Wschowa, obok Torunia, przez wieki stanowiła najsilniejsze centrum luteranizmu w Polsce.

 

Zgromadzone w przestrzeni muzealnej zabytki poprowadzą widza w głąb bogatej historii wschowskich luteranów oraz protestantów żyjących w okolicy Wschowy. Po raz pierwszy, we wschowskim muzeum zaprezentowane zostaną liczne eksponaty ze zbiorów muzeów, bibliotek, archiwów, z Polski i Niemiec prezentujące bogatą spuściznę protestanckich mieszkańców królewskiego miasta, prywatnego ośrodka miejskiego Szlichtyngowej, a także małych parafii wiejskich. Łącznie na wystawie eksponowanych będzie blisko 300 obiektów z ponad 20 instytucji.

 

Wystawę dofinansowała także Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej kwotą 30.000 zł oraz Pełnomocnik Rządu Federalnego do spraw Kultury i Mediów z Etatu Referatu Kultury byłych Ziem Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej oraz Wołynia i Galicji kwotą 4.000 euro.

Miejsce ekspozycji: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Pl. Zamkowy 2

Termin: 18.05. – 31.12.2017 r.

Folder vd_

 

image description

 

____________________________________

_______________________

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOFINANSOWAŁ ZAKUP PRAC EUGENIUSZA GETA STANKIEWICZA

Muzeum Ziemi Wschowskiej zakupiło w 2016 r. kolekcję 60 dzieł sztuki współczesnej autorstwa Eugeniusza Geta Stankiewicza za łączną kwotę 59.900 zł. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansował zakup kwotą 50.000 zł w ramach programu Kolekcje – priorytet 2 – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej. Część wkładu własnego do projektu jak również oprawę dzieł zapewnił Organizator Muzeum – Gmina Wschowa.

Eugeniusz Józef Stankiewicz (1942 – 2011), honorowy obywatel miasta Wschowy, mistrz miedziorytu, wybitny grafik polski, od 3 maja 1945 roku zamieszkały we Wschowie, skąd wyjechał na studia do Wrocławia. Jego twórczy dorobek prezentowano w Muzeum Ziemi Wschowskiej w 2009 roku na wystawie „Eugeniusz Get Stankiewicz. Wystawa prac wielkiego miedziorytnika” oraz w 2012 r. na wystawie „Eugeniusz Get Stankiewicz – Transformacja dialogu”. W 2015 r. w wyniku współpracy Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej powstała wystawa pt. „Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów”.

Regionalna kolekcja sztuki Eugeniusza Geta Stankiewicza ma służyć budowaniu wiedzy o sztuce współczesnej, przemianach w niej zachodzących. Jednocześnie ma stanowić wzorcowy przykład rozwoju osobowego dla młodych ludzi – przykład osiągnięcia sukcesu, sławy chłopaka z prowincjalnego miasteczka. Towarzyszący wystawie program edukacyjny i promocyjny ma wzbudzić kreatywność i innowacyjność działań mieszkańców miasta, regionu. Wschowianie poprzez kontakt z kolekcją prac Getasa dowiedzą się o wpływie Wschowy na twórczość mistrza miedziorytu. Zakupione dzieła Geta stały się inspiracją i kluczowym elementem zwycięskiego w konkursie grantowym projektu realizowanego w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura (w woj. lubuskim pn. Kultura Tędy). Projekt zatytułowany: „GET i 3 Słonie – warsztaty graficzne dla uczniów i nauczycieli w Muzeum Ziemi Wschowskiej” to działania w obszarze edukacji kulturowej, skierowane do uczniów ze wszystkich szkół Gminy Wschowa, a także do nauczycieli i animatorów kultury z regionu.  Realizację projektu prezentuje stronahttps://www.facebook.com/geti3slonie/.

 

____________________________________

_____________________

MUZEUM OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
NA ZAKUP WYPOSAŻENIA

Muzeum Ziemi Wschowskiej otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Infrastruktura Kultury w wysokości 100.000,00 zł na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej. Wniosek został złożony w listopadzie 2014 r. w I naborze do programów MKiDN.

Dzięki otrzymanej dotacji Muzeum zakupi meble do: przestrzeni muzealnych, pracowni historyka z funkcją biblioteki i pomieszczenia administracyjnego; sprzęt i oprogramowanie do wykonania interaktywnego stoiska dot.:  młynarstwa pn.: „Wiatrak”; mobilną rampę najazdową. Ponadto system monitoringu wizyjnego (kamery i rejestrator), sprzęt nagłośnieniowy i fotograficzny.

Projekt pn.: „Rozbudowa Infrastruktury Muzeum Ziemi Wschowskiej etap II.” dotyczy doposażenia nowej siedziby Muzeum przy Pl. Farnym 3 we Wschowie w niezbędne do realizacji na miarę obowiązujących powszechnie standardów i posiadanego potencjału kadrowego zadań statutowych instytucji. Dzięki dodatkowym gablotom ekspozycja zostanie na stałe wzbogacona o zabytki, które do tej pory prezentowane byly tylko okresowo (m.in. porcelana z Miśni, fajans z Delft). Wdrożenie nowoczesnych technologii wpłynie na podniesienie atrakcyjności i zakresu oferty kulturalnej muzeum. Wkład własny do projektu w wysokości 37.500,00 zł zapewnił Organizator instytucji – Gmina Wschowa.

 

____________________________________

_____________________

 

SOLI DEO GLORIA – PROTESTANCKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZIEMI WSCHOWSKIEJ w XVI–XVIII w. 

14 listopada 2014 r. w Muzeum Ziemi Wschowskiej uroczyście otwarto zmodernizowaną wystawę „Soli Deo Gloria – PROTESTANCKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZIEMI WSCHOWSKIEJ w XVI–XVIII w.”

Wystawa została zmodernizowana w 2014 roku dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40 000 zł w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet – Wspieranie działań muzealnych. Wkład własny do projektu w wysokości 12 000 zł zapewniła dotacja celowa z budżetu Gminy Wschowa.

Pierwszoplanowym założeniem wystawy jest ukazanie Wschowy jako ważnego centrum intelektualnego, będącego jednym z pomostów łączących kulturę dawnej Rzeczypospolitej z kulturą europejską. Ponadto jako miejsca tolerancji i wolności dla uchodźców religijnych zmuszonych do szukania w Polsce schronienia. Ekspozycja ukazuje bogactwo ewangelickiej obrzędowości i protestanckiej sztuki, a także tradycje polskiej szlachty dysydenckiej. Obok XVII – i XVIII-wiecznych pamiątek poświęconych członkom zasłużonych dla Korony rodzin Szlichtingów, Potworowskich, Mielęckich i Haza Radlic (portrety trumienne, tablice epitafijne i tarcze herbowe) oraz bezcennych zabytków pochodzących z krypty grobowej Zofii z Ujejskich, żony starosty wschowskiego Hieronima Radomickiego, na wystawie podziwiać można elementy wyposażenia z kościoła „Żłóbka Chrystusa” (rzeźby z ołtarza i ambony) oraz pochodzące z XVII – XIX w. portrety pastorów, starodruki, barokowe epitafia i przykłady sztuki kamieniarskiej.

Modernizacja wystawy to przede wszystkim gruntowna zmiana formy eksponowania zabytków. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów wystawienniczych, dostosowanych do potrzeb współczesnej aranżacji, podniesiono poziom bezpieczeństwa muzealiów. Realizacja zadania pozwoliła także na zwiększenie komfortu przebywania na ekspozycji i oglądania eksponatów, a także na wzmocnienie i podkreślenie walorów estetycznych prezentowanych zabytków.

W ramach zadania została przygotowana elektroniczna wersja katalogu wystawy, prezentująca zbiory muzeum jako zespół bezcennych pamiątek, a jednocześnie jako materiał badawczy.  Z uwagi na duży rozmiar pliku czas ładowania może być wydłużony.

Plakat Polski

Docelowo katalog wystawy zostanie wydany również w wersji drukowanej.

Poniżej foldery promujące wystawę w wersji polsko- i anglojęzycznej:

SOLI DEO GLORIA Pl

SOLI DEO GLORIA Eng

Modernizacja wystawy wpłynęła na podniesienie jej walorów edukacyjnych i promocyjnych. Pozwoliła na dopełnienie oferty wystawienniczej Muzeum Ziemi Wschowskiej i umożliwiła interaktywną prezentację eksponowanych zabytków.

Znaczna część znajdujących się na wystawie zabytków m.in.: portrety trumienne, tablice epitafijne i herbowe związane ze szlachtą ziemi wschowskiej, została poddana w 2013 r. konserwacji w ramach tegoż samego programu MKiDN. Uzyskane wysokie walory estetyczne muzealiów, zabezpieczenie oryginalnych elementów przed procesami degradacji, a następnie digitalizacja mają ogromne znaczenie dla ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.

____________________________________

____________________________

SOLI DEO GLORIA –
MODERNIZACJA STAŁEJ WYSTAWY
W MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

 

 

 

Muzeum Ziemi Wschowskiej otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w wysokości 40.000,00 zł na zadanie pn.: „Soli Deo Gloria – modernizacja stałej wystawy”. Dofinansowanie pozyskano w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet – Wspieranie działań muzealnych. Wkład własny do projektu w wysokości 12.000,00 zł zapewni dotacja celowa z budżetu Gminy Wschowa.

 

SOLI DEO GLORIA” PROTESTANCKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZIEMI WSCHOWSKIEJ – podstawowym założeniem wystawy jest ukazanie Wschowy jako ważnego centrum intelektualnego, będącego jednym z pomostów łączących kulturę dawnej Rzeczypospolitej z kulturą europejską. Ponadto jako miejsca tolerancji i wolności dla uchodźców religijnych zmuszonych do szukania w Polsce schronienia. Ekspozycja ukazuje bogactwo ewangelickiej obrzędowości i protestanckiej sztuki, a także tradycje polskiej szlachty dysydenckiej. Obok XVII i XVIII – wiecznych pamiątek poświęconych członkom zasłużonych dla Korony rodzin Szlichtingów, Potworowskich, Mielęckich i Haza Radlic (portrety trumienne, tablice epitafijne i blachy herbowe) oraz bezcennych zabytków pochodzących z krypty grobowej Zofii z Ujejskich, żony starosty wschowskiego Hieronima Radomickiego, na wystawie podziwiać można elementy wyposażenia z kościoła „Żłóbka Chrystusa” (rzeźby z ołtarza i ambony) oraz pochodzące z XVII – XIX w. portrety pastorów, starodruki, barokowe epitafia i przykłady sztuki kamieniarskiej.

Modernizacja wystawy to przede wszystkim gruntowna zmiana formy eksponowania zabytków poprzez zastosowanie nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb zabytków systemów wystawienniczych i oświetleniowych oraz multimedialnej formy przekazu. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie komfortu przebywania na ekspozycji i oglądania eksponatów, jak również na zwiększenie bezpieczeństwa zabytków.

W ramach zadania zostanie przygotowana elektroniczna wersja katalogu wystawy, którą udostępnimy w zainstalowanej na ekspozycji e-galerii. Opracowany katalog wystawy, pokaże zbiory Muzeum jako materiał badawczy, który zainteresuje nie tylko osoby zwiedzające wystawę, ale także przedstawicieli środowiska naukowców, uczonych, itp. Docelowo katalog wystawy zostanie wydany również w wersji drukowanej.
Modernizacja wystawy wpłynie na podniesienie jej walorów edukacyjnych i promocyjnych, pozwoli na dopełnienie oferty wystawienniczej oraz umożliwi interaktywną prezentację eksponowanych zabytków. Otwarcie zmodernizowanej ekspozycji Muzeum Ziemi Wschowskiej odbędzie się w listopadzie br. przy Placu Zamkowym 2.

____________________________________

_____________________________

TRZY DOTACJE MINISTRA KULTURY
DLA MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

W listopadowym naborze do programów MKiDN na 2013 rok Muzeum Ziemi Wschowskiej złożyło łącznie 5 wniosków.
Wszystkie wnioski zostały wysoko ocenione zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.
Ostatecznie, aż trzy przygotowane przez Muzeum wnioski zostały dofinansowane.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Muzeum Ziemi Wschowskiej zostało przyznane dofinansowanie
w wysokości 200.000,00 zł w programie
Rozwój infrastruktury kultury. W ramach zadania Muzeum zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową zakupi nowoczesny sprzęt do wyposażenia nowego budynku zaadaptowanego na cele muzealne przy Placu Farnym nr 3. Będą to: nowoczesne, wielofunkcyjne systemy zawieszeń w połączeniu z możliwością instalacji integralnego systemu oświetlenia; wyposażone w system oświetlenia dedykowanego do charakteru ekspozycji gabloty ekspozycyjne; kioski multimedialne.

Celem planowanych działań jest stworzenie instytucji, która dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii ułatwiających dostęp do informacji na temat zbiorów i ekspozycji prezentowanych w muzeum zyska nową jakość i znacznie uatrakcyjni swoją ofertę oświatową i kulturalną. Dzisiejsze muzeum to miejsce, w którym multimedialne formy ekspozycji prezentują bogactwo dziedzictwa kulturowego nie przekreślając tradycyjnych form przekazu. Obecnie w Polsce ekspozycje muzealne przechodząc transformację znalazły się w dobie kultury wizualnej – projekcji teatralnych, w których „dźwięko – obraz” stał się dominującą formą przekazu.

Następny wniosek Muzeum Ziemi Wschowskiej w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych – otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wschowa – dokumentacja cyfrowa i badania geofizyczne”.

Zaplanowane prace pozwolą na udokumentowanie, za pomocą nowoczesnych metod i urządzeń pomiarowych, niezwykle ważnych reliktów odkrytych podczas badań archeologiczno – architektonicznych przeprowadzonych w latach 2004 – 2006 w kościele ewangelickim pw. „Żłóbka Chrystusa”. Przygotowane przy tej okazji prezentacje multimedialne umożliwią dostęp do wyników badań wszystkim zainteresowanym. Dodatkowo przeprowadzone zostaną bezinwazyjne badania geofizyczne na nieodkrytym obszarze wewnątrz budynku kościoła oraz po jego wschodniej zewnętrznej stronie. Zostanie wykonana kompleksowa dokumentacja 3D (skanerem lub metodami fotogrametrycznymi) odkrytych reliktów architektonicznych wraz z dokumentacją wnętrza budynku, tj.: panorama sferyczna oraz orto plan. Wykonana dokumentacja zostanie poddana obróbce cyfrowej.

Realizacja projektu dotyczy obiektu zabytkowego o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego nie tylko tego regionu ale i Polski. Wyniki dotychczasowych oraz zakładanych w projekcie badań będą podstawą do zrealizowania projektu rewitalizacji opisywanego obiektu. Nie ulega wątpliwości, że ten bezcenny zabytek znajdujący się w centrum miasta zasługuje na rewitalizację i przywrócenie do życia.

Trzeci dofinansowany wniosek w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych – otrzymał 50 000 zł na bardzo ważne zadanie jakim jest konserwacja muzealiów.

 

Zabytki ze zbiorów Muzeum Ziemi Wschowskiej to bezcenne dziedzictwo historii i kultury ziem polskich. Poddanie wybranych muzealiów zabiegom konserwatorskim ma wpłynąć, obok podniesienia ich walorów estetycznych, na zabezpieczenie oryginalnych elementów przed procesami degradacji oraz możliwie jak najdłuższe ich przetrwanie w niezmienionym stanie. Przeprowadzenie prac konserwatorskich pozwoli także na dokonanie pełnej analizy zabytków, zarówno pod kątem ich opisu formalnego i historycznego, jak również techniki wykonania i materiałoznawstwa. Prace te mają ogromne znaczenie dla ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 

W ramach projektu przewiduje się poddanie zabiegom konserwatorskim zabytków, stanowiących własność Muzeum Ziemi Wschowskiej. W tej liczbie cenne przykłady rzemiosła artystycznego, portrety trumienne, tablice epitafijne i herbowe związane ze szlachtą Ziemi Wschowskiej, wyroby z cyny i srebra oraz eksponaty związane z historią Wschowy. Zabytki, zgrupowane w ramach kilku kolekcji, pochodzą z XVII-XX w. Wszystkie muzealia zostaną wyeksponowane na zaplanowanych wystawach stałych.

Skip to content