Małe Miasto Wielkich Przeżyć

Małe miasto wielkich przeżyć – kreatywne warsztaty i przewodnik po Wschowie”

źródła finansowania

W Muzeum Ziemi Wschowskiej od maja do października 2017 roku realizowany jest projekt „Małe miasto wielkich przeżyć – kreatywne warsztaty i przewodnik po Wschowie”. Powstanie wydawnictwo – przewodnik dla dzieci i wersja tej publikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Jego wydanie poprzedzone jest warsztatami twórczymi skierowanymi do różnych grup wiekowych i społecznych. Zwieńczeniem projektu będzie warsztatowy plener pod hasłem: „Małe miasto wielkich przeżyć – praktykuj kulturę z Muzeum Ziemi Wschowskiej”. Do uczestnictwa w nim muzealnicy zaproszą mieszkańców Wschowy i przyjezdnych gości. Bezpłatny przewodnik w nakładzie 5 000 egzemplarzy będzie promować historię i dziedzictwo kulturowe ziemi wschowskiej.

Warsztaty na wystawie „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” – wśród starodruków, sztambuchów, rękopiśmiennych kronik z XVII wieku – prowadzone z Kartą Wizyty Małego Gościa przez Magdalenę Birut – specjalistę do spraw edukacji MZW i będące wprowadzeniem do kredowych warsztatów typografii autorstwa Bartosza Metelskiego (Otwarta pracownia sitodruku CzySłonie) – przybliżających tajniki posługiwania się literą; „Małe miasto wielkich przeżyć” w teatrze ilustracji Kamishibai – „Bajeczki ze Skrzyneczki” Kalina Patek; warsztaty fotograficzne z Izą Matuszewską – tymi propozycjami przekonaliśmy Muzeum Historii Polski do przyznania nam grantu w wysokości 25.000 zł w IX edycji programu „Patriotyzm Jutra”. Jest to ogólnopolski program, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Źródłem finansowania jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast operatorem programu Muzeum Historii Polski. Muzeum Ziemi Wschowskiej realizuje projekt przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego we Wschowie, Starostwa Powiatowego we Wschowie i Gabinetu Kosmetycznego EVA .

Skip to content