Bilety

Sobota:  12.00 – 16.00 wstęp bez opłat (01.07-31.08 wstęp płatny)

Opłaty obowiązujące w budynku muzeum przy placu Zamkowym 2 i Placu Farnym 3:

10,00 zł bilet normalny

   15,00 zł bilet łączony (Kamieniczki i Rezydencja)    

    7,00 zł bilet ulgowy (seniorzy, kombatanci, studenci i młodzież od 15 do 19 lat)      

   10,00 zł bilet ulg.  łączony (seniorzy, kombatanci, studenci i młodzież od 15 do 19 lat  **

    5,00 zł bilet ulgowy  ( dzieci od 7 do 14 lat )

    7,00 zł bilet ulgowy łączony (dzieci od 7 do 14 lat)

3,00 zł bilet dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych

   25,00 zł bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + max. 3 dzieci lub posiadających Kart Dużej  Rodziny )

    50,00 zł lekcja muzealna/wykład

           wstęp bezpłatny ( dzieci do lat 7 )

           wstęp bezpłatny – opiekunowie grup

Oprowadzanie z przewodnikiem i tłumaczem:

            Osoby indywidualne:

Muzeum          35,00 zł + 100,00 zł/godz. ( j. angielski/j. niemiecki),

Lapidarium    50,00 zł + 100 zł/godz. ( j. angielski/j. niemiecki),

Miasto             50,00 zł + 100 zł/godz. (j. angielski/j. niemiecki).

            Grupy zorganizowane (do 30 osób):

            Muzeum – 35,00 zł

            Lapidarium – 50,00 zł

            Miasto – 50,00 zł/godz.

            Gra miejska – 200,00 zł

Opłaty dla grup zorganizowanych powyżej 30 osób będą indywidualnie uzgadniane z Dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej. Podstawą do uiszczenia należności będzie odrębna umowa.

Zorganizowanie stoiska menniczego, w obrębie 30 km od siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej – 350,00 zł.

Opłata nie obejmuje usługi bicia monety, która jest odrębnie wyceniona. Opłata za zorganizowanie stoiska w odległości powyżej 30 km od siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej będzie indywidualnie uzgadniana z Dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej.

** Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r., w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z  1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)

Skip to content