Projekty badawcze

Badania wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego na wyspach Jeziora Sławskiego

Muzeum Ziemi Wschowskiej od 2016 rozpoczęło pracę nad projektem badawczym Lubogosch – Tuchno – Radechovo. Tytuł projektu nawiązuje do nazw topograficznych osad i jezior występujących w najstarszym znanym dokumencie odnoszącym się bezpośrednio do ziem wchodzących w skład dzisiejszego powiatu wschowskiego. Dokument ten został wystawiony
25. grudnia 1208 roku przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonica, który przekazał cystersom z Lubiąża osadę Lubogoszcz wraz z jeziorami Radziechowo i Tuczno, a więc obszar dzisiejszego Jeziora Sławskiego. Fakt ten był pierwszym akcentem związanym z wieloletnią obecnością cystersów w tej części południowo-zachodniej Wielkopolski. Projekt obecnie jest w fazie inicjacyjnej; jego głównym celem jest odkrycie i zbadanie śladów osadnictwa wczesnośredniowiecznego nad Jeziorem Sławskim, miejsca gdzie bez wątpienia przebywał pierwszy znany z imienia mieszkaniec regionu- wymieniony już we wspomnianym dokumencie – Wrocisz.

We wrześniu i październiku 2016 przeprowadzona została archeologiczna prospekcja terenowa, która objęła obszar wysp (Dzicza, Kormoranów, Ptasia i Tuczno), wraz z trzcinowiskami i z częścią przybrzeżną jeziora. Jej wynikiem było odkrycie materialnych pozostałości działalności człowieka na wyspach pochodzące z okresu neolitu (około 3100- 2600 p.n.e.), epoki brązu (około 1300- 900 p.n.e.) i przede wszystkim z wczesnego średniowiecza – od czasów plemiennych (VIII- IX w.), po schyłek rozbicia dzielnicowego (2. poł. XIII w.). Szczególnie duża ilość stanowisk archeologicznych pochodzi z XI/XII – 1. poł. XIII w., co może świadczyć o szczególnym rozwoju wyspowych źrebów lub osad w okresie, kiedy to wchodziły one w obręb kasztelanii przemęckiej, ojcowizny Władysława Odonica. Wydaje się, że rozwój siedzib ludzkich w obfitującej w wyspy, stosunkowo zacisznej północnej części Jeziora Sławskiego, zostało przerwane przeniesieniem ciężaru osadniczego w końcu XIII w. na teren przesmyku pomiędzy jeziorami, gdzie powstała kontrolowana przez książąt głogowskich, kasztelania tarnowska.

Obecnie planowane są liczne badania przyrodnicze i nieinwazyjne badania archeologiczne, dzięki którym stanie się możliwe bardziej szczegółowe zadokumentowanie zachowanej przestrzeni zabytkowej, co może ponadto przyczynić się do lepszej jej ochrony. Przeprowadzenie badań o takim charakterze umożliwi rekonstrukcję dawnego osadnictwa, które niegdyś rozwijało się na dziś zakrzaczonych i silnie zniszczonych wyspach Jeziora Sławskiego. Warto dodać, że sławski archipelag można podziwiać z punktu widokowego „Ptasi Raj”, usytuowanego nieopodal drogi pomiędzy wsiami Dąb i Lubiatów.

W pierwszym etapie badań projekt został wsparty finansowo przez Gminę Sława www.slawa.pl i Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „Balcerzak i spółka” www.balcerzak.pl, którym za pomoc serdecznie dziękujemy.


Badania geofizyczne i dokumentacja cyfrowa we wnętrzu dawnego kościoła luterańskiego Żłobka Chrystusa we Wschowie

W okresie wiosenno-letnim Muzeum Ziemi Wschowskiej zrealizowało projekt pn.: Badania geofizyczne i dokumentacja cyfrowa we wnętrzu dawnego kościoła luterańskiego Żłobka Chrystusa we Wschowie, dzięki któremu dokładnie zwymiarowano w formie całościowej oraz przekroi wnętrze budynku oraz fragmenty architektury odsłonięte podczas badań archeologicznych prowadzonych w latach 2004 – 2005 (piec hypokaustyczny, kryptę Zofii Radomickiej z Ujejskich oraz drugą kryptę i fragment częściowo odsłoniętej piwnicy łącznie z częścią korytarza prowadzącego do niej. Wykonano ortoplany wszystkich ścian wnętrza na poziomie parteru, cyfrowy model wnętrza budynku oraz panoramę sferyczną w postaci wirtualnej wycieczki, która już wkrótce zostanie zaprezentowana na stronie internetowej muzeum. W badania kierowane przez archeologa Łukasza Lisieckiego, włączył się historyk sztuki profesor Rafał Eysymontt z Uniwersytetu Wrocławskiego, który 14 czerwca br. przeprowadził wstępne badania architektoniczne murów obwodowych dawnego kościoła luterańskiego.

WYNIKI BADAŃ METODĄ GEORADAROWĄ – CZĘŚĆ OPISOWA (WNĘTRZE)

WYNIKI BADAŃ METODĄ GEO

WYNIKI BADAŃ METODĄ GEO (ZEWNĘTRZNE – NAROŻNIK SE)

WYNIKI BADAŃ METODĄ GEORADAROWĄ

Str tyt SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BADAŃ GEOFIZYCZNYCH str. tytułowa

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

 

Skip to content