W środę, 15 marca 2023 r. w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej przy pl. Zamkowym 2 odbyło się zebranie Rady Muzeum. Członkowie Rady po raz pierwszy zebrali się w nowym składzie, który został wybrany przez Radę Radę Miejską we Wschowie 23 lutego br. Przez najbliższe 4 lata Radę Muzeum Ziemi Wschowskiej tworzyć będą: Barbara Ratajewska, Jolanta Pawłowska, Janusz Skrzypczak, Marek Wróbel i dr Kamila Szymańska. Z wszystkich wymienionych tylko dr Kamila Szymańska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie, zasiada w Radzie MZW po raz pierwszy. Dyrektor Szymańska zastąpiła w Radzie Zdzisława Wiśniewskiego. Dyrektor Damian Małeckim podziękował członkom Rady za dotychczasową pracę, wyrażając równocześnie nadzieję na równie udaną współpracę w nowej kadencji.

Barbara Ratajewska – absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1985-2021 pracownik Archiwum Państwowego w Lesznie. Zainteresowania badawcze pani Barbary koncentrują się wokół historii Wschowy i ziemi wschowskiej. Autorka i współautorka książek: Kalendarium dziejów Wschowy (2007 r.), Materiały archiwalne do dziejów Wschowy (2013 r.),  Południowo-zachodnia Wielkopolska w latach I wojny światowej. Wybór źródeł (2014 r., wspólnie z dr. Eugeniuszem Śliwińskim), Wschowa w latach 1945–1950. W 70. rocznicę powrotu do Polski (2015 r.), Materiały archiwalne do dziejów Kościana (2016 r., wspólnie z dr.  Emilianem Prałatem i prof. Mironem Urbaniakiem), Polscy mieszkańcy powiatu wschowskiego w walce o zachowanie narodowej tożsamości w pierwszej połowie XX w.  (2018 r.), Józef Stasiak. Życie w okupowanych miastach i wioskach województwa leszczyńskiego w latach 1939–1945. Miejscowości: Bojanowo, Rojęczyn, Sowiny, Żylice, Trzebosz (2021 r., przygotowanie wspomnień do druku), Długie Stare. Z dziejów wsi (2022 r., wspólnie z Alicją Bodylską, dr. Tomaszem Kościańskim i Markiem Wróblem). Członkini m.in. Stowarzyszenia Czas A.R.T. i Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Jolanta Pawłowska  – absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu i Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu – kierunek Historia Kościoła. Od wielu lat pasjonuje się historią rodzinnego miasta i okolic, a szczególnie dziejami klasztoru OO. Franciszkanów we Wschowie. Autorka artykułów popularnonaukowych. Współautorka książki: Siostra M. Iwona Król cicha bohaterka Wschowy. Aktywnie zaangażowana w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Wschowa”, ufundowania tablicy pamiątkowej i proces przygotowawczy do beatyfikacji siostry M. Iwony Król – elżbietanki ze Wschowy. Od kilku kadencji radna Rady Miejskiej i członkini Rady Muzeum we Wschowie.

dr Kamila Szymańska  – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, bibliotekoznawca, od 2019 r. dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie. Zainteresowania badawcze pani Kamili koncentrują się wokół problematyki kultury książki na pograniczu wielkopolsko-śląskim oraz protestanckiego dziedzictwa kulturowego na tym obszarze. Autorka książek: Katalog starych druków Muzeum Okręgowego w Lesznie (2001), Drukarnie Presserów w Lesznie w XVIII wieku (2008), Martin Adelt (1685–1771). Z dziejów parafii luterańskiej w Śmiglu (2017), współautorką (wraz z Marketą Pankovą) opracowania Jan Amos Komeński w pigułce. Mała encyklopedia czeskiego geniusza stuleci (2022), licznych artykułów oraz redaktorką wydawnictw zbiorowych (m.in. Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań. Dziedzictwo (2018), Imago Lesnae. Ikonografia dawnego Leszna (2020), 9 tomów z materiałami z konferencji naukowych). Współorganizatorka 14 konferencji naukowych poświęconych dziedzictwu kulturowemu pogranicza, relacji polsko-czeskich oraz licznych wystaw. W latach 2012–2016 członkini Zespołu Doradczego do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Historii UAM; członkini m.in. Stowarzyszenia Czas A.R.T., Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego; członkini Rady Naukowej „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych” i „Rocznika Leszczyńskiego”.

Janusz Skrzypczak  (ur.1958 r. w Poznaniu) – absolwent Liceum Ogólnokształcącego  nr. 7  w Poznaniu  oraz  Technikum  Mechaniki Precyzyjnej, od dwudziestego roku życia mieszkaniec Leszna. Właściciel Antykwariatu, otwartego w Lesznie w 1990 r., jak również uruchomionej w 2004 r. Galerii 1001 Drobiazgów. Ponadto bibliofil, regionalista południowej wielkopolski  oraz  ekspert w dziedzinie wiedzy o zabytkach techniki. W prowadzonej przez siebie, prywatnej Galerii zaprezentowanych zostało do tej pory dwadzieścia autorskich wystaw tematycznych. W ramach wieloletniej współpracy z zaprzyjaźnionymi muzeami we Wschowie, Lesznie i Świdnicy, zbiory pana Janusza były wielokrotnie prezentowane podczas samodzielnych wystaw, których pan Janusz był kuratorem. Eksponaty z kolekcji pana Janusza na przestrzeni ponad trzydziestu ostatnich lat wzbogacają wiele wystaw organizowanych przez różne muzea. Główny trzon kolekcjonerskiej pasji pana Janusza stanowi szeroko pojęte zegarmistrzostwo, od najwcześniejszych przykładów urządzeń do pomiaru czasu, poprzez narzędzia i literaturę fachową. Autor publikacji poświęconej zegarom pochodzącym z kolekcji własnej.  W ramach współpracy z Telewizją Leszno współtworzy, liczący już ponad 600 filmów, cykl programów propagujących kolekcjonerstwo. Swoje szczególne miejsce, pośród licznych zainteresowań pana Janusza, odgrywa również Wschowa. To właśnie tu od 1911 r. mieszkał i pracował Stanisław Voelkel, dziadek pana Janusza, który wraz z innymi polskimi mieszkańcami Wschowy  przygotowywał  podwaliny do  powstania wielkopolskiego.

Marek Wróbel (ur. 1958 r. w Golczewie) – absolwent Technikum Mechanicznego w Rogoźnie Wielkopolskim, Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w UMK w Toruniu. Regionalista, badacz przeszłości miast i wsi, metalurgii żelaza ludności kultury przeworskiej. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, współautor publikacji książkowych. Pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Specjalistyczna Pracownia Terenowa „Zespół pałacowo-parkowy” w Trzebinach.  Opiekun wielkopolskiego odcinka szlaku św. Jakuba. Aktywny działacz na rzecz pogłębiania partnerstwa z zaprzyjaźnionymi gminami europejskimi. Członek Stowarzyszenia „Nasze Trzebiny”, członek Rady Caritas przy parafii św. Marcina w Długich Starych; członek zarządu i prezes Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, członek zarządu Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” i Garnizonu Leszczyńskiego oraz Rejonowego Związku Pszczelarskiego w Lesznie, Oddział we Wschowie.