Szanowni Państwo,

rozpoczęły się prace nad „Wschowskim słownikiem biograficznym”. Do redakcji wpłynęło blisko 250 propozycji biogramów, które zostały zgłoszone przez ponad 20 osób. Spośród przesłanych kandydatur wybrano 100 postaci. Dokonano wyboru osób, które mają być reprezentatywne dla wszystkich epok i zawodów. Wyboru dokonali dyrektor MZW Damian Małecki oraz Barbara Ratajewska, pod których redakcją powstanie publikacja.

Tylko do końca 2023 r. chęć  napisania biogramu wyraziło kilkanaście osób, a jeden z biogramów już powstał. Autorzy otrzymali instrukcję dotyczącą tworzenia biogramu wraz z terminem zakończenia prac, który jest planowany na 1 września 2024 r. Po tym terminie przygotowane biogramy zostaną poddane pracom redakcyjnym.

W związku z dużą ilością zgłoszeń zapadła decyzja, że planowana publikacja będzie pierwszym z kilku kolejnych tomów. Uwzględnione postacie, zanim znalazły się w planowanej publikacji, musiały spełnić kilka wymogów:

– w słowniku znajdą się biogramy osób wyłącznie nieżyjących,

– biogramy muszą dotyczyć osób związanych ze Wschową przez miejsce urodzenia, miejsce śmierci, działalność zawodową i społeczną,

– w przypadku osób urodzonych poza Wschową opis musi określać działalność na rzecz Wschowy, wykraczającą poza standardową pracę zawodową,

– osiągnięcia na rzecz Wschowy mogą dotyczyć różnych dziedzin życia m.in. kultura, nauka, gospodarka, sport,

– w przypadku osób urodzonych we Wschowie opis może uwzględniać działalność w innych miejscowościach.

Zakończenie prac planowane jest na koniec 2024 roku, a promocja książki na pierwszy kwartał 2025 r. Wtedy też poznamy nazwiska wszystkich osób, które znalazły się w publikacji.

Damian Małecki, Barbara Ratajewska