Biblioteka

Biblioteka Muzeum Ziemi Wschowskiej posiada ponad 2400 pozycji katalogowych, na które składają się opracowania naukowe, popularno-naukowe, periodyki, czasopisma, starodruki i archiwalia.

Muzeum gromadzi opracowania dotyczące wielu dziedzin wiedzy, m.in. historii powszechnej, historii Polski (szczególnie Śląska i Wielkopolski), historii sztuki, etnografii, archeologii, numizmatyki, heraldyki i architektury. Muzeum stara się kolekcjonować wszystkie opracowania poświęcone dziejom Wschowy i Ziemi Wschowskiej oraz XIX- i XX-wieczną lokalną prasę.

Muzeum posiada w swoim zasobie kilkanaście starodruków, wśród których najcenniejsze to dzieła wschowskiego pastora Valeriusa Herbergera: „Evangelischen Herz Postilla” (Postylla ewangelickiego serca, Lipsk 1703, 1721) i „Magnalium Dei”, (Wielkie działo Boże, T. XI, Lipsk 1617). W zbiorach znajduje się także wydany w 1783 r. „Stan miasta J.K.Mci Wschowy” i kilka dzieł wybitnej poetki doby baroku, Elżbiety Drużbackiej: „Zbiór rytmów duchownych…” (Warszawa 1752), „Dusza po wielu grzechach zabierająca się do poprawy życia” i „Historia chrześcijańska księżny Elefantyny Eufraty” (Poznań 1769).

Archiwalia stanowią wydzieloną grupę muzealiów, liczącą 95 jednostek. Są to przede wszystkim księgi metrykalne parafii katolickich ze Wschowy, Przyczyny Górnej, Łysin i Tylewic (XVII-XX w.), akta dotyczące działalności parafii katolickich we Wschowie i w Sławie (XIX w.), akta hipoteczne i gruntowe różnych posesji na terenie powiatu oraz dokumentacja finansowa wschowskich szpitali ewangelickich (XIX w.). Historię najnowszą reprezentują w kolekcji księgi i rejestry meldunkowe z Konradowa, Kandlewa i Jędrzychowic (1945-1963), akta Miejsko-Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu we Wschowie (1975-1980) i materiały związane z działalnością koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (1982-1990).
Wyposażenie meblowe biblioteki zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z projektu pn.: „Rozbudowa Infrastruktury Muzeum Ziemi Wschowskiej – etap II.”

Zapraszamy do siedziby muzeum przy pl. Farnym 3. Materiały udostępniamy w naszej czytelni w każdą środę, w godzinach 15.00-18.00.

 

Skip to content