KRÓLEWSKIE HISTORIE

Królewskie historie to cykl spotkań w formie swobodnej rozmowy z naukowcami i historykami zajmującymi się dziejami Wschowy oraz działaczami społecznymi, sportowymi, mieszkańcami Wschowy oraz wszystkimi tymi, którzy odcisnęli swoje piętno na dziejach współczesnego Królewskiego Miasta Wschowy. Spotkania prowadzi Damian Małecki, p.o. dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej. W trakcie rozmów zaprezentowane zostaną najcenniejsze zabytki pokazywane na wystawach stałych i czasowych w MZW. Podczas spotkań można zobaczyć wnętrza wschowskiego muzeum, ponieważ każda z rozmów odbywać się będzie w innej sali. Przy okazji spotkań organizowane są konkursy z nagrodami. Filmy każdorazowo mają swoją premierę na kanale YouTube naszego muzeum. Partnerem wydarzenia jest portal zw.pl

1. Królewskie historie #1 Ryszard Kozłowski – mennictwo wschowskie

Pierwszym gościem Królewskich historii, które odbyło się 15 maja br. był Ryszard Kozłowski, pasjonat mennictwa wschowskiego, numizmatyk i kolekcjoner. Prywatnie emerytowany policjant, w przeszłości wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także komendant jednostki policji we Wschowie, członek Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, autor jedynej monografii poświęconej mennictwu wschowskiemu.

2. Królewskie historie #2 Jarosław Jankowski. Młynarstwo i rolnictwo

Kolejnym gościem „Królewskich historii” był Jarosław Jankowski, znawca dawnego młynarstwa wietrznego, autor wielu opracowań książkowych. Właściciel prywatnego muzeum – Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej oraz założyciel i prezes fundacji: ,,Ratujmy Zabytki Drewniane”. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany mi. medalem: ,,Zasłużony Kulturze-Gloria Artis”.

3. Królewskie Historie #3 Tadeusz Kołosionek

Trzecim naszym gościem był Tadeusz Kołosionek, który opowiadał m.in. o Wschowie w dobie PRL, klubie Hetman Wschowa oraz walce o samorząd wschowski w latach 90-tych.
Tadeusz Kołosionek urodził się w 1949 r. w okolicach Gorzowa. W roku 1960 trafił do Państwowego Domu Dziecka we Wschowie jako sierota. Po pobycie w domu dziecka skończył technikum przemysłu drzewnego i wyjechał na staż do Trzcianki. Służbę wojskową odbył jako radiotelegrafista i skoczek spadochronowy w szkole orląt w Dęblinie. Po powrocie do Wschowy pracował m.in. w domu dziecka jako wychowawca oraz w Spółdzielni POLSPET. W latach 90-tych był dyrektorem wschowskiego domu kultury, w owym czasie był współorganizatorem wielu imprez, m.in „Wschowskiego lata pod Ratuszem”. Działał  w wielu organizacjach społecznych, udzielał się też w sekcji szachowej Hetman we Wschowie. W latach 90-tych był radnym miejskim zaangażowanym w walkę o powiat wschowski. W roku 2010 powołał do życia  Izbę Pamięci Kresowej Sami Swoi, której celem była pamięć o dziedzictwie osób przybyłych z Kresów do Wschowy.

4. Królewskie Historie #4 Hufiec ZHP we Wschowie

dh Zdzisław Rygusik – ur. 22 stycznia 1953 roku. Do harcerstwa wstąpił w 1962 roku. Od 2016 roku pełni funkcję przewodniczącego Komisji historycznej przy Komendzie Hufca ZHP we Wschowie. Prowadzi kronikę działalności i wydarzeń harcerskich Kręgu Seniora ,,Azymut” działającym w Hufcu. Wniósł duży wkład w odzyskanie i ustalenie historii 3 drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, popularnej „BAWOŁY” działającej w latach 1957 – 60. Zorganizował spotkanie byłych członków drużyny w 50. rocznicę ich powstania. Prywatnie miłośnik historii. Inicjator wielu uroczystości uczczenia pamięci Bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

hm. Michalina Kuciewicz – ur. 8 maja 1995 roku. Jest członkiem ZHP od  20 lat, do harcerstwa wstąpiła w 2001 roku. Przez siedem lat prowadziła 67 Gromadę Zuchową ,,Wesołe Jeżyki”. Następnie była Namiestnikiem Zuchowym, czyli osobą odpowiedzialną za zuchy (klasy 1-3) w Hufcu ZHP we Wschowie. Ponadto była osobą odpowiedzialną za kształcenie oraz za program w Hufcu. Prywatnie nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od czerwca 2021 r. szczęśliwa mama. Od 2019 roku komendantka Hufca ZHP Wschowa.

5. Królewskie Historie #5 Barbara Ratajewska – I kadencja samorządu wschowskiego.

Barbara Ratajewska – mieszkanka Przyczyny Górnej, historyk – absolwentka Wydziału Historycznego UAM. W latach 1985-2021 pracownik Archiwum Państwowego w Lesznie.  

Od wielu lat interesuje się przeszłością historycznej ziemi wschowskiej, a szczególnie Wschowy.   

Autorka kilkunastu artykułów, które ukazały się w regionalnej prasie oraz w publikacjach będących efektem udziału w konferencjach naukowych. Jest także autorką lub współautorką kilku książek: Kalendarium dziejów Wschowy (2007), Materiały archiwalne do dziejów Wschowy(2013), Południowo-zachodnia Wielkopolska w latach I wojny światowej. Wybór źródeł  (2014, wspólnie z Eugeniuszem Śliwińskim), Wschowa w latach 1945-1950. W 70. rocznicę powrotu do Polski (2015), Materiały archiwalne do dziejów Kościana (2016, wspólnie z Emilianem Prałatem i Mironem Urbaniakiem), Polscy mieszkańcy powiatu wschowskiego   w walce o zachowanie narodowej tożsamości w pierwszej połowie XX w. (2018 r.),  Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym. W 100. rocznicę powrotu do Macierzy (2020, pod redakcją Mirona Urbaniaka, autorka kilku artykułów).W latach 1990-1994 radna pierwszej kadencji Rady Miasta i Gminy we Wschowie.

6. Królewskie Historie #6 Rota Zaciężna Św. Judy Tadeusza

Rota Zaciężna św. Judy Tadeusza
Bogdan Jaworski – ur. 17.07.1971 r. Mieszkaniec Siedlnicy, związany z ziemią wschowską od 20 lat. Z wykształcenia i wykonywanego zawodu lekarz weterynarii. Od 16 lat jest członkiem grup rekonstrukcyjnych. Jego zainteresowania to historia, militaria średniowieczne oraz współczesna wojskowość. Wielokrotny uczestnik różnych inscenizacji historycznych, m.in. bitwy pod Grunwaldem. Pasjonat obozowego życia.
Kacper Oborski – rocznik 1995 . Zamieszkały we Wschowie. Z wykształcenia historyk, ale pracuje jako agent ubezpieczeniowy. Od dzieciństwa zafascynowany jest historią rycerstwa. Militaria historyczne należą do jego ulubionych zainteresowań. Uczestnik kilku rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem i innych wydarzeń.

7. Królewskie Historie #7 Jednostka Strzelecka 4047 Wschowa

Serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek z serii „Królewskie Historie”, który 11.11.2022 został opublikowany na naszym kanale YouTube Muzeum Ziemi Wschowskiej. Tym razem dyrektor muzeum do rozmowy zaprosił członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Jednostka Strzelecka 4047 Wschowa. Zachęcamy do zapoznania się z resztą naszych materiałów oraz do subskrypcji naszego kanału.

8. Królewskie Historie #8 Dr Martin Sprungala

Gościem dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej w kolejnym odcinku cyklu Królewskie Historie był dr Martin Sprungala, z wykształcenia doktor historii oraz prezes stowarzyszenia Glogauer Haimatbund. Autor wielu artykułów dotyczących historii osad, wsi i miasteczek na dawnym pograniczu polsko-niemieckim. Jego przodkowie pochodzili z Moch na ziemi przemęckiej. W rozmowie z dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej opowiedział o swoich poszukiwaniach przodków w okolicach Wschowy oraz pracach badawczych, których efektem jest m.in. wydana przez niego obszerna kronika Wschowy.
Wywiad został przeprowadzony w języku angielskim.

9. Królewskie Historie #9 Koło Pszczelarzy we Wschowie

Gośćmi dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej w kolejnym odcinku cyklu Królewskie Historie byli Prezes Andrzej Kopczyński i sekretarz Stanisław Czyż z Koła Pszczelarzy we Wschowie.

Andrzej Kopczyński urodzony w 1972 roku w miejscowości Przysucha w województwie mazowieckim. Absolwent Politechniki Łódzkiej z 1998 r. i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z roku 2001. Z pszczelarstwem pierwszy raz zetknął się podczas zimy stulecia 1979 roku, jadąc z dziadkiem saniami zaprzęgiem konnym do pszczelarza po miód wrzosowy. W 2012 Założył pasiekę liczącą 35 rodzin. Na zebraniu  w 2018 wybrano go do Zarządu Koła we Wschowie, a w 2022 roku został Prezesem Koła Pszczelarzy we Wschowie i Skarbnikiem Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie. Pytany o motywację do tej uprawiania tej szczególnej pasji, odpowiada, że pszczelarstwo zaspokaja jego potrzebę kontaktu z przyrodą oraz z życzliwymi ludźmi, których spotyka wśród pszczelarzy.

Stanisław Czyż z urodzenia jest Wschowianinem wykształconym w kierunku mechanizacji najpierw pracował w Fabryce Maszyn Budowlanych Famaba S.A. Głogów, a następnie w Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień, gdzie uprawiał jeździectwo. Prezes Kopczyński mówi o nim, że jest „pszczelarzem, którego pszczoły same znalazły”

10. Królewskie Historie #10 Odkrycie kapsuły czasu.

Tym razem dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej, Damian Małecki, gościł ks. kan. Dariusza Ludwikowskiego i ks. dr hab. Roberta Kufla.

Skip to content