KRÓLEWSKIE HISTORIE

Królewskie historie to cykl spotkań w formie swobodnej rozmowy z naukowcami i historykami zajmującymi się dziejami Wschowy oraz działaczami społecznymi, sportowymi, mieszkańcami Wschowy oraz wszystkimi tymi, którzy odcisnęli swoje piętno na dziejach współczesnego Królewskiego Miasta Wschowy. Spotkania prowadzi Damian Małecki, p.o. dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej. W trakcie rozmów zaprezentowane zostaną najcenniejsze zabytki pokazywane na wystawach stałych i czasowych w MZW. Podczas spotkań można zobaczyć wnętrza wschowskiego muzeum, ponieważ każda z rozmów odbywać się będzie w innej sali. Przy okazji spotkań organizowane są konkursy z nagrodami. Filmy każdorazowo mają swoją premierę na kanale YouTube naszego muzeum. Partnerem wydarzenia jest portal zw.pl

1. Królewskie historie #1 Ryszard Kozłowski – mennictwo wschowskie

Pierwszym gościem Królewskich historii, które odbyło się 15 maja br. był Ryszard Kozłowski, pasjonat mennictwa wschowskiego, numizmatyk i kolekcjoner. Prywatnie emerytowany policjant, w przeszłości wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także komendant jednostki policji we Wschowie, członek Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, autor jedynej monografii poświęconej mennictwu wschowskiemu.

2. Królewskie historie #2 Jarosław Jankowski. Młynarstwo i rolnictwo

Kolejnym gościem „Królewskich historii” był Jarosław Jankowski, znawca dawnego młynarstwa wietrznego, autor wielu opracowań książkowych. Właściciel prywatnego muzeum – Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej oraz założyciel i prezes fundacji: ,,Ratujmy Zabytki Drewniane”. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany mi. medalem: ,,Zasłużony Kulturze-Gloria Artis”.

3. Królewskie Historie #3 Tadeusz Kołosionek

Trzecim naszym gościem był Tadeusz Kołosionek, który opowiadał m.in. o Wschowie w dobie PRL, klubie Hetman Wschowa oraz walce o samorząd wschowski w latach 90-tych.
Tadeusz Kołosionek urodził się w 1949 r. w okolicach Gorzowa. W roku 1960 trafił do Państwowego Domu Dziecka we Wschowie jako sierota. Po pobycie w domu dziecka skończył technikum przemysłu drzewnego i wyjechał na staż do Trzcianki. Służbę wojskową odbył jako radiotelegrafista i skoczek spadochronowy w szkole orląt w Dęblinie. Po powrocie do Wschowy pracował m.in. w domu dziecka jako wychowawca oraz w Spółdzielni POLSPET. W latach 90-tych był dyrektorem wschowskiego domu kultury, w owym czasie był współorganizatorem wielu imprez, m.in „Wschowskiego lata pod Ratuszem”. Działał  w wielu organizacjach społecznych, udzielał się też w sekcji szachowej Hetman we Wschowie. W latach 90-tych był radnym miejskim zaangażowanym w walkę o powiat wschowski. W roku 2010 powołał do życia  Izbę Pamięci Kresowej Sami Swoi, której celem była pamięć o dziedzictwie osób przybyłych z Kresów do Wschowy.

4. Królewskie Historie #4 Hufiec ZHP we Wschowie

dh Zdzisław Rygusik – ur. 22 stycznia 1953 roku. Do harcerstwa wstąpił w 1962 roku. Od 2016 roku pełni funkcję przewodniczącego Komisji historycznej przy Komendzie Hufca ZHP we Wschowie. Prowadzi kronikę działalności i wydarzeń harcerskich Kręgu Seniora ,,Azymut” działającym w Hufcu. Wniósł duży wkład w odzyskanie i ustalenie historii 3 drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, popularnej „BAWOŁY” działającej w latach 1957 – 60. Zorganizował spotkanie byłych członków drużyny w 50. rocznicę ich powstania. Prywatnie miłośnik historii. Inicjator wielu uroczystości uczczenia pamięci Bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

hm. Michalina Kuciewicz – ur. 8 maja 1995 roku. Jest członkiem ZHP od  20 lat, do harcerstwa wstąpiła w 2001 roku. Przez siedem lat prowadziła 67 Gromadę Zuchową ,,Wesołe Jeżyki”. Następnie była Namiestnikiem Zuchowym, czyli osobą odpowiedzialną za zuchy (klasy 1-3) w Hufcu ZHP we Wschowie. Ponadto była osobą odpowiedzialną za kształcenie oraz za program w Hufcu. Prywatnie nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od czerwca 2021 r. szczęśliwa mama. Od 2019 roku komendantka Hufca ZHP Wschowa.

Skip to content