Kwerendy zbiorów muzealnych

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem szczegółowej kwerendy lub pragnące przeprowadzić poszukiwanie informacji w zasobie muzealnym osobiście prosimy o złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Muzeum z zaznaczeniem tematu, celu, zakresu badań i proponowanego terminu kwerendy. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Muzeum,  przesłać drogą listowną na adres placówki (Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Zamkowy 2, 67-400 Wschowa) lub drogą elektroniczną – skanu z podpisem oferenta (sekretariat@muzeum.wschowa.pl).

Za przeprowadzenie kwerendy odpowiada wyznaczony przez Dyrektora muzeum dział merytoryczny lub wskazany pracownik merytoryczny.

Wniosek o kwerendę

Skip to content