Miesiąc: marzec 2024

kolejne nasadzenia w lapidarium

W związku z zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 15 marca br. zostały wykonane kolejne nasadzenia dwóch lip drobnolistnych (tilia cordata).

Rok Melchiora Teschnera

Rok 2024 ustanowiony Rokiem Melchiora Teschnera w Gminie Wschowa. Na prośbę Muzeum Ziemi Wschowskiej dotyczącej upamiętnienia 440. rocznicy urodzin wybitnego wschowianina Melchiora […]

Skip to content