Dzień: 2024-03-19

kolejne nasadzenia w lapidarium

W związku z zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 15 marca br. zostały wykonane kolejne nasadzenia dwóch lip drobnolistnych (tilia cordata).

Skip to content