Czasowe

SECESJA. CYNA, TKANINA I CERAMIKA

Wystawa poświęcona, jednemu z najbardziej niezwykłych i popularnych okresów w dziejach sztuki – secesji. Prezentowane na niej eksponaty pochodzą z prywatnej kolekcji pana Apoloniusza Fica, który jest właścicielem wielu wyjątkowych i rzadko spotykanych dzieł zgromadzonych na ekspozycji.
Na wystawie zaprezentowane zostaną unikatowe obiekty, stanowiące niekiedy egzemplarze jedyne w całej Polsce. Na ekspozycji można zobaczyć zabytki z cyny, porcelany oraz tkaniny z przełomu XIX i XX wieku. Wśród nich dzieła pochodzące z Francji, Austrii oraz Niemiec, zachowane w bardzo dobrym stanie. Do najcenniejszych należą prace rzeźbiarskie autorstwa Georgesa Charlesa Coudreya, wybitnego francuskiego rzeźbiarza, ucznia Thomasa i Allouarda. Ponadto wyroby porcelanowe z fabryki Bernarda Blocha oraz Ernsta Wahlisa, którzy znani są jako wytwórcy porcelany i ceramiki z końca XIX. Nie zabraknie również prac Pablo Rignala i Johanna Marescha, ekspozycję dopełniają autentyczne ubiory pań z przełomu XIX i XX wieku. Wystawa jest czynna do 15 września w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej przy placu Zamkowym 2.

 „Trwaliśmy mężnie na rubieżach... Polacy powiatu wschowskiego w walce o odzyskanie niepodległości”

Przypadająca w 2018 roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzona jest w całym kraju w poczuciu dumy z osiągnięć przodków i wdzięczności dla wszystkich tych, którzy w dziele odbudowy Państwa Polskiego uczestniczyli. Rocznica jest znakomitą okazją do prezentacji dorobku lokalnych środowisk, ich zaangażowania i pracy służącej krzewieniu polskich tradycji i odrodzeniu Rzeczypospolitej. Jest również narodową lekcją patriotyzmu, ukazującą wolę, pragnienie i umiłowanie wolności mieszkańców wszystkich części podzielonej rozbiorami ojczyzny.
Archiwum Państwowe w Lesznie i Muzeum Ziemi Wschowskiej, w partnerstwie z leszczyńskim kolekcjonerem Januszem Skrzypczakiem, przygotowują okolicznościową wystawę poświęconą wydarzeniom z lat 1918-1919 zatytułowaną: „Trwaliśmy mężnie na rubieżach… Polacy powiatu wschowskiego w walce o odzyskanie niepodległości.” Jej otwarcie będzie miało miejsce w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej 7 listopada 2018 roku.
Przewodnikiem po wydarzeniach sprzed wieku będą tablice informacyjne, na których omówione zostaną kwestie związane z sytuacją powiatu wschowskiego na przełomie XIX i XX wieku, postawami Polaków, organizacją polskiego ruchu niepodległościowego wraz z sylwetkami jego przywódców, przebiegiem powstania wielkopolskiego i kształtowaniem się nowych granic międzypaństwowych.
Przestrzeń sal ekspozycyjnych wypełnią pamiątki związane z historią walki o niepodległość oraz zabytki przywołujące pamięć o trudnym okresie zmagań, służących zapewnieniu wskrzeszonej Polsce bezpieczeństwa. Eksponaty zilustrują kilkudziesięcioletni okres walki o polską mowę, prawo do ziemi, zrzeszania się, wolności słowa oraz utrwalania tych zdobyczy już po wytyczeniu granic II Rzeczypospolitej, aż do pamiętnego września 1939 roku. Archiwalne fotografie, dokumenty, militaria, medale i odznaczenia, elementy umundurowania oraz rodzinne relikwie, jako świadkowie heroizmu powstańców, żołnierzy i zwykłych obywateli, pozwolą zagłębić się w atmosferę tamtych dni i przyjrzeć procesom, które zdecydowały o powrocie Polski na mapę Europy.
Wspólne przygotowanie wystawy jest także wspólnym hołdem złożonym pokoleniom mieszkańców powiatu wschowskiego, zaangażowanym w walkę o polskość i narodowe odrodzenie ich małej ojczyzny.
Projekt współfinansowany przez Nadleśnictwo Włoszakowice, Lasy Państwowe.
Wystawa czynna od 8 listopada 2018 r. do 27 stycznia 2019 r w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy pl. Zamkowym 2.

 

50 lat Muzeum Ziemi Wschowskiej 1968–2018

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. „Z każdym rokiem cenniejsi. 50 lat Muzeum Ziemi Wschowskiej 19682018”. Prezentuje ona wydarzenia i osoby, które doprowadziły do powstania Muzeum oraz przybliża działalność wystawienniczą, wydawniczą, edukacyjną i naukową na przestrzeni lat.
Muzeum Ziemi Wschowskiej utworzono 1 kwietnia 1968 r. Przekształcono wtedy istniejącą od 1964 r. Izbę Pamiątek w muzeum regionalne. Na siedzibę nowo powołanego muzeum przeznaczono jedną z zabytkowych kamieniczek przy ówczesnym pl. Jedności Robotniczej (obecnie pl. Zamkowy 2). Pierwsza wystawa przygotowana przez MZW we wrześniu 1968 r. poświęcona została 50. rocznicy powstania wielkopolskiego. Uroczyste otwarcie Muzeum miało miejsce 22 lipca 1970 r. W udostępnionych zwiedzającym pomieszczeniach zaprezentowano przedmioty zgromadzone w czterech działach: rzemiosła artystycznego, artystyczno-historycznym, archeologicznym i archiwalnym.
Na przełomie lat 70. i 80. XX w. Muzeum Ziemi Wschowskiej objęło opieką Staromiejski Cmentarz Ewangelicki i znajdujący się przy nim dawny cmentarz katolicki. Z czasem utworzono z nich Lapidarium Rzeźby Nagrobnej.
W 2014 r., w związku z oficjalnym otwarciem nowej siedziby w budynku dawnej rezydencji jezuickiej przy pl. Farnym 3, przygotowano stałą wystawę poświęconą dziejom miasta. W kamieniczkach przy pl. Zamkowym 2 rozbudowano wystawę poświęconą protestanckiej przeszłości ziemi wschowskiej. Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono ponad 300 prac Eugeniusza Geta Stankiewicza. Obecnie Muzeum Ziemi Wschowskiej uczestniczy w wielu projektach i współpracuje z różnymi środowiskami, realizując ideę muzeum otwartego.
Wystawa otrzymała patronat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.
Ekspozycja otwarta będzie dla zwiedzających od 13 września do 21 października 2018 r.

 


„Polska walcząca”

Wystawa „Polska walcząca” przypomina o fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego – zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny światowej Europie. Opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939 r., jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu okupantom, zarówno Niemcom, jak i Sowietom. Poprzez archiwalne zdjęcia i dokumenty z epoki pokazuje kluczowe obszary aktywności wojskowych i cywilnych struktur konspiracji, m.in.: dywersję i partyzantkę, podziemny wymiar sprawiedliwości, tajne nauczanie. Pokazuje też przełomowe wydarzenia z 1944 r., w tym akcję „Burza” Armii Krajowej i Powstanie Warszawskie. Na wystawie znajdują się sylwetki wybranych bohaterów, w tym także Żołnierzy Wyklętych, którzy kontynuowali walkę o niepodległość Polski, stawiając opór komunistycznej dyktaturze po 1944 r. Dopełnieniem tej opowieści są zdjęcia z prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w kwaterze Ł cmentarza na Powązkach, gdzie w ostatnich latach odnajdywane są i identyfikowane szczątki bohaterów Polski Walczącej, rozstrzelanych w komunistycznych więzieniach. Centrala IPN wraz z Zamkiem Królewskim przygotowała 15 paneli wystawienniczych, stanowiących trzon wystawy, natomiast każdy oddział IPN stworzył własną część lokalną – wystawę poznańską uzupełnia 11 paneli regionalnych. Wystawa jest dwujęzyczna, polsko-angielska.
(IPN)

Miejsce: Muzeum Ziemi Wschowskiej przy pl. Farnym 3, Wschowa
Termin: 3 sierpnia–25 września 2018

 

 


„Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej

1979 – 1983 – 1997 – 1999”

Wystawa planszowa „Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979 – 1983 – 1997 – 1999” została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu i wpisała się w uroczystości dziękczynne za pontyfikat i beatyfikację Jana Pawła II, które w 2011 r. odbyły się w Poznaniu.

Na 12 planszach przypomniano cztery pielgrzymki papieskie do Wielkopolski, które były nie tylko ważnymi wydarzeniami religijnymi, ale także społeczno-politycznymi. Każda z tych wizyt apostolskich niosła też w sobie ogromny ładunek emocji. Zaprezentowane fotografie i dokumenty pochodzą między innymi z archiwum Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Poznaniu.

Wystawa prezentowana jest w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej przy placu Farnym 3 i można ją obejrzeć do 31 lipca 2018 r.


„Świadkowie minionych pokoleń”

Świadkowie minionych pokoleń to wystawa archeologiczno-etnograficzna przygotowana z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Muzeum Ziemi Wschowskiej, którą prezentowana będzie od 28 lutego do 30 marca 2018 r. w siedzibie muzeum przy pl. Zamkowym 2. Określając zabytki jako świadków minionych pokoleń, stoimy na stanowisku, że każdy przedmiot wymaga refleksji na temat roli, jaką pełnił on pośród rzeczywistych ludzi przeszłości i jak ona się zmieniała. Każdy artefakt z przeszłości może pomóc nam dotrzeć do odpowiedzi na pytanie, kim byli, jacy byli, jak myśleli i czuli ludzie przeszłości; niezależnie, czy mówimy o człowieku prehistorycznym czy człowieku sprzed stu lat.

W części archeologicznej wystawy zwiedzający będzie miał okazję zapoznać się z historią badań archeologicznych na ziemi wschowskiej, a także przyjrzeć się zabytkom archeologicznym pochodzącym z różnych epok archeologicznych. Rozszerzone opisy wybranych przedmiotów pozwolą dowiedzieć się kto i w jakim celu ich używał. Pragniemy pokazać archeologię jako naukę o „żywych” ludziach. Zwiedzający będzie miał możliwość przyjrzeć się wyrobom krzemiennym, kamiennym toporkom, wyrobom z brązu i żelaza i przede wszystkim naczyniom ceramicznym – efektom przydomowej pracy prehistorycznych kobiet czy profesjonalnych garncarzy późnego średniowiecza i nowożytności.

Drugą, większą część wystawy stanowić będą zabytki o charakterze etnograficznym. Zaprezentowana na niej zostanie kolekcja przedmiotów, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były używane i składały się na specyficzny świat – materialny i duchowy – dawnych mieszkańców wsi. Pokażemy zabytki w większości pochodzące z północnego pogranicza ziemi wschowskiej, przy znacznym udziale kolekcji zdjęć i pamiątek z Izby Regionalnej w Bukówcu Górnym. Na wystawie szczególnie podkreślona zostanie rola obrzędowości wiejskiej, przede wszystkim związanej ze zwyczajami rodzinnymi, takimi jak ślub i wesele, wraz z towarzyszącą zabawie weselnej kapelą dudziarską, oraz obrzędowością doroczną, zaprezentowaną na przykładzie wczesnowiosennych zwyczajów ludowych zwanych śmiercichą i nowelotkiem. W ich kontekście zostanie ukazana specyfika żywych zabytków kultury ludowej, które w sposób ciągły ulegają zmianom, korzeniami sięgają jednak niejednokrotnie bardzo zamierzchłej przeszłości. Ponadto będzie można zobaczyć przedmioty z codziennego życia dawnych mieszkańców wsi, związane z zajęciami gospodarczymi, karczmą i domem, a także świadczące o ludowej wrażliwości religijnej, wyrażanej rzeźbami świątków ozdabiających w przeszłości przydrożne kapliczki.

Partnerem wystawy jest Stowarzyszenie Bukówczan Manu, opiekujące się Izbą Regionalną w Bukówcu Górnym, patronatem objął ją Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wsparcia finansowego dla organizacji wystawy udzieliło Nadleśnictwo Włoszakowice i firma AKME sp. z o.o.; poczęstunek podczas wernisażu możliwy jest dzięki uprzejmości Piekarni Gierczak. Wszystkim darczyńcom i partnerom bardzo dziękujemy. 


„Verbum domini manet in aeternum. Wschowski syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu.”

Wystawa czasowa Muzeum Ziemi Wschowskiej „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” wpisuje się w obchody jubileuszu 500-lecia reformacji. Wschowa, obok Torunia, przez wieki stanowiła najsilniejsze centrum luteranizmu w Polsce.

Zgromadzone w przestrzeni muzealnej zabytki poprowadzą widza w głąb bogatej historii wschowskich luteranów oraz protestantów żyjących w okolicy Wschowy. Po raz pierwszy, we wschowskim muzeum zaprezentowane zostaną liczne eksponaty ze zbiorów muzeów, bibliotek, archiwów, z Polski i Niemiec prezentujące bogatą spuściznę protestanckich mieszkańców królewskiego miasta; prywatnego ośrodka miejskiego Szlichtyngowej, a także małych parafii wiejskich. Łącznie na wystawie eksponowanych będzie blisko 300 obiektów z ponad 20 instytucji.

Wystawa czasowa „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” kwotą 149.000 zł. Wystawę dofinansowała także Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej kwotą 30.000 zł oraz Pełnomocnik Rządu Federalnego do spraw Kultury i Mediów z Etatu Referatu Kultury Byłych Ziem Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej oraz Wołynia i Galicji kwotą 4.000 euro.


„Z gliny stworzone. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu”

Muzeum Ziemi Wschowskiej serdecznie zaprasza na wystawę czasową zatytułowaną „Z gliny stworzone. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu”.

Wystawa zaprezentuje przekrojowo dzieje bolesławieckiej ceramiki. Na ekspozycji będzie można zobaczyć kilkaset wyrobów. Najstarsze spośród nich są bolesławieckie naczynia, pozyskane na drodze badań archeologicznych pochodzące z XVI i 1 poł. XVII w. oraz XVIII-wieczne dzbany o żeberkowanych brzuścach pokryte brązowym szkliwem ziemnym z cynowymi okuciami. Z 2. poł. XVIII i z XIX w. pochodzą naczynia zdobione plastycznymi nakładkami przedstawiającymi motywy heraldyczne, postaci biblijne, sceny łowieckie oraz motywy roślinne i zwierzęce. Na ekspozycji nie zabraknie również, typowych dla współczesnej produkcji bolesławieckiej, wyrobów zdobionych gąbkowymi stempelkami. Ten rodzaj dekoracji pojawił się w Bolesławcu około 1882 r., a naczynia o jasnych czerepach, pokryte kobaltową dekoracją, najczęściej w formie kółek, kropek, pawich oczek, rybiej łuski oraz listków koniczynki szybko zyskały ogromną popularność. Ozdobą wystawy będą naczynia z przedwojennych warsztatów: Hugo Reinholda, Karla Wernera oraz Juliusa Paula, dekorowane szkliwami zaciekowymi oraz różnymi rodzajami malatur, wykonywanych pędzlem bądź techniką natrysku przy użyciu szablonów i aerografu.

Obecnie bolesławiecka ceramika to jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich marek. Naczynia zdobione kobaltowymi wzorami stempelkowymi w formie kółek, kropek czy pawich oczek oraz dekoracjami unikatowymi są sprzedawane w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Cenione za wzornictwo i jakość, zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w najbardziej prestiżowych konkursach artystycznych i konsumenckich, goszczą na dworach królewskich i w domach gwiazd show-biznesu oraz są wykorzystywane w filmach i serialach telewizyjnych.

Wystawa będzie prezentowana od 9 marca do 30 kwietnia 2017 r. w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy pl. Zamkowym 2 we Wschowie.

Zapraszamy!


„Czas przez nikogo niezłapany – wystawa kolekcji dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza”

Szanowni Państwo,

mam wielki zaszczyt, a zarazem ogromną przyjemność przywitać Państwa w Muzeum Ziemi Wschowskiej, w tym wyjątkowym dniu, kiedy zaczyna się nowy rozdział w dziejach wschowskiego Muzeum. Otwieramy dziś wystawę, oddając wschowianom, a także gościom nową kolekcję muzealną, kolekcję sztuki współczesnej, prezentującą twórczość profesora Eugeniusza Geta Stankiewicza. Dzisiejsze spotkanie to dowód na to, że warto marzyć, warto sięgać myślami, zamysłami daleko i odważnie” – tymi słowami Marta Małkus, dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej powitała gości.

Stało się! Udało się zakupić do zbiorów MZW 60 prac Geta – odważnego, niezależnego twórcy, który dzieciństwo i młodość spędził we Wschowie. Dzięki dotacji MKiDN oraz wsparciu Gminy Wschowa, a także ze środków własnych MZW w 2016 r. Muzeum wzbogaciło się na stałe o regionalną kolekcję sztuki współczesnej. Czekaliśmy na ten moment od 2014 r., kiedy pierwszy raz podjęliśmy starania o środki finansowe. W 2015 r. zakupiliśmy dwa obrazy olejne (według słów Janusza Stankiewicza – jedyne prace Geta w tej technice). W minionym roku dbyła się także pierwsza wystawa we Wrocławiu – „Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów” , promująca wczesną twórczość artysty i jego związki ze Wschową. 

Wystawa „Czas przez nikogo niezłapany” jest konsekwencją naszych działań i wielką radością dla nas. „Czas przez nikogo niezłapany” to określenie Geta na moment, kiedy czuł się najszczęśliwszy, kiedy rysował i rytował, gdy dawno już wszystko wymyślił. To nie tylko tytuł otwartej wystawy, ale całej kolekcji. Chcemy zatrzymać pamięć o Gecie szczęśliwym, pochylonym nad płytką miedziana lub z innego tworzywa. Chcemy pokazać jego twórczość jako inspirację dla nas, dziś żyjących we Wschowie i regionie. Autor dzieł kolekcji to artysta niezależny, odważny, prowokujący ironią, zmuszający widza do dialogu, nieobojętny na wydarzenia, które go otaczały, dający im osobisty komentarz. 

Był z nami w czasie wernisażu Janusz Stankiewicz – brat prof. Eugeniusza Geta Stankiewicza – z wykształcenia historyk, z zamiłowania artysta, aktor. Był on współpracownikiem Geta, jest strażnikiem jego dorobku, ale także fotografem. To spotkanie było okazją do rozmów i wspomnień, a także podziękowań, ponieważ nie byłoby tej wystawy bez życzliwości pana Janusza Stankiewicza, jego dbałości o twórczość Geta i otwartości na wspólne działanie dla wschowskiego Muzeum.
Wystaw to proces, szereg czynności i zaangażowania, pracy ludzi. Zdolne ręce pań konserwator dzieł sztuki: Uli Baumann, która ożywiła obrazy olejne z lat 60-tych i pani Katarzyny Wawrzyniak- Łukaszewicz specjalizującej się w papierze i skórze. Dziękujemy za współpracę panu Krzysztofowi Sobczukowi przy doborze ram. Oprawa graficzna towarzyszących wystawie folderów, plakatów, zaproszeń i elementów ekspozycji to dzieło pani Aleksandry Malczewskiej. Organizacja wystawy „Czas przez nikogo niezłapany” to wysiłek całego zespołu Muzeum Ziemi Wschowskiej. Dlatego pani dyrektor Marta Małkus, główna sprawczyni tego wydarzenia, dziękowała wszystkim zaangażowanym podkreślając zgraną pracę zespołową. W uroczystości uczestniczyła pani dyrektor Bożena Osińska – radna sejmiku wojewódzkiego reprezentującą panią Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbietę Annę Polak; pan wicestarosta Powiatu Wschowskiego – Wojciech Kuryłło i radni powiatowi; przewodnicząca i radni Rady Miejskiej; przewodnicząca oraz członkowie Rady Muzeum; przedstawiciele instytucji kultury ze Wschowy, Leszna i Sławy; szkół, mediów, a także wiele zaprzyjaźnionych z Muzeum Ziemi Wschowskiej osób. Wszystkim Gościom równie gorąco dziękujemy za obecność.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do sponsorów smakowitego poczęstunku: Cukierni Jolanta Kasperska i Piekarni Cukierni Gierczak.

 


„Chrzest 966. U źródeł Polski”

Eksponowane plansze ukazują problem początków polskiej państwowości oraz poruszają kwestię Chrztu Mieszka I oraz najważniejsze aspekty historii Polski 2. poł. X wieku; czasu kiedy Piastowie – władcy z nadwarciańskich puszcz – zupełnie niespodziewanie pojawili się na kartach europejskich dziejów, bardzo szybko tworząc jedno z najpotężniejszych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Wystawę można obejrzeć w Rezydencji Jezuickiej (Pl. Farny 3) do końca grudnia.

 


 

Duchowość krajobrazu kulturowego ziemi wschowskiej”

We wrześniu i październiku Muzeum Ziemi Wschowskiej prezentuje wystawę czasową, pt. „Duchowość krajobrazu kulturowego ziemi wschowskiej”. Otwarcie wystawy odbyło się 16 września w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, odbywających się pod hasłem przewodnim – „GDZIE DUCH SPOTYKA SIĘ Z PRZESTRZENIĄ – ŚWIĄTYNIE/ARCYDZIEŁA/POMNIKI”. Zaprezentowane na niej zostały fotografie Wiesława Stępnia i Marka Chwistka wzbogacone dodatkowo o eksponaty ze zbiorów MZW. Wspólnie przedstawiają one różnorodność krajobrazu ziemi wschowskiej: ludowe rzeźby z przydrożnych kapliczek, zdjęcia, pocztówki oraz pozostałości z obiektów sakralnych i pałacowych. Wystawa stanowi okazję do odkrycia duchowego i kulturowego bogactwa naszego regionu.

Zwiedzanie wystawy możliwe jest w siedzibie muzeum przy Placu Zamkowym 2 do końca października.


Wystawa IPN: NSZZ Solidarność i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce w latach 1980-1990”

Wystawa przygotowana została przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Poświęcona jest powstaniu i działalności największego w Polsce ruchu obrony praw pracowniczych i jednocześnie głównej opozycji antykomunistycznej w ówczesnej Europie. Wystawa prezentuje wybrane zagadnienia ze wszystkich struktur regionalnych związku: Leszna, Kalisza, Konina, Piły i Poznania. Przedstawia sytuację społeczno-polityczną, która doprowadziła do wybuchu strajków w lecie 1980 r., zasięg tych protestów w Wielkopolsce, narodziny niezależnego ruchu związkowego. Wystawa prezentuje również niezależne manifestacje religijne i patriotyczne, uroczystości odsłonięcia Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r., niezależny ruch wydawniczy, niezależne inicjatywy społeczne rodzące się pod skrzydłami „Solidarności”, a także protesty społeczne. Szeroko obrazuje również opór społeczny zarówno w stanie wojennym, jak i w okresie tzw. normalizacji, demonstracje uliczne, podziemną działalność związkową – m.in. ruch wydawniczy i radio „Solidarność”. Aż do wydarzeń lat 1988-1990, takich jak aktywna działalność „Solidarności Walczącej” oraz niezależnych partii politycznych, powstawanie Komitetów Obywatelskich i wybory 4 czerwca 1989 r.

Wystawę zwiedzić można w terminie od 1 lipca do 30 sierpnia w godzinach otwarcia muzeum.

 


Zbrodnia katyńska. Wielkopolanie w dołach śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje”

Prezentujemy wystawę Instytutu Pamięci Narodowej „Zbrodnia katyńska. Wielkopolanie w dołach śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje” przygotowana została przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej z okazji siedemdziesiątej rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Prezentuje ona rozległą tematykę katyńską od kwestii ogólnych poprzez zagadnienie kłamstwa katyńskiego, aż po tytułowy kontekst wielkopolski. Przestawione zostały tutaj sylwetki Wielkopolan zamordowanych w Katyniu oraz więzieniach NKWD w Charkowie i Kalininie. Materiały archiwalne ukazują ich życie prywatne, zawodowe, a także korespondencję wysyłaną do bliskich z obozów jenieckich w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.
Wystawa prezentowana jest w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Placu Farnym 3 w terminie od 1 do 30 czerwca 2016 roku. Jako wydarzenie towarzyszące 8 czerwca o godzinie 17.00 odbędzie się w Rezydencji Jezuickiej projekcja filmu „Katyń. Ludobójstwo i propaganda” oraz spotkanie z jego reżyserem, pochodzącym ze Wschowy – Markiem Grzoną. Film dokumentalny z 1993 roku prezentowany był między innymi na Przeglądzie Filmowym „Echa Katynia” organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w kilkunastu największych miastach Polski. Serdecznie zapraszamy!


MILITARIA W ZBIORACH MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ”

Z myślą o mieszkańcach Wschowy oraz gościach kolejnej już edycji „Nocy Muzeów”, przygotowana została czasowa wystawa „Militaria w zbiorach Muzeum Ziemi Wschowskiej“. Na ekspozycji zaprezentowano pamiątki po żołnierzach różnych europejskich armii, uczestnikach wojen prowadzonych w XIX i w 1. poł. XX w.

Broń białą reprezentują modele szabel z okresu wojen napoleońskich i I wojny światowej, szable paradne, w tym oficerska szabla polska wz. 21 z godłem i sentencją „Honor i Ojczyzna“, tasaki piechoty i artylerii z początku XIX w., rosyjski bebut, słynna rosyjska „dragonka – szaszka” oraz pochodzący z XVII w. puginał typu „kama“, kaukaski nóż dwusieczny inkrustowany złotem. Osobno zaprezentowano europejskie bagnety z XIX i XX w., m.in. z Francji, Belgii, Niemiec, Rosji ZSRR, i Polski, z najbardziej charakterystycznym dla polskiej armii okresu dwudziestolecia międzywojennego radomskim bagnetem do mausera.

Kolejną grupę zabytków stanowi dziewiętnastowieczna broń czarnoprochowa, myśliwska i wojskowa, stanowiąca przykład kunsztu zachodnioeuropejskich rusznikarzy. Podziwiać można także miniaturowe, damskie pistolety bębenkowe, w tym egzemplarz wyprodukowany w Brukseli przez I. van Maele, rewolwer rodem z westernu – Webley MK VI, zaprojektowany w 1887 r. w firmie Webley & Scott i ozdobę każdej kolekcji broni, niemieckie Parabellum P08 (Luger) z okresu I wojny światowej.

Obok broni na wystawie znalazły się także elementy umundurowania i wyposażenia wojskowego, dokumenty i archiwalne fotografie, odznaczenia i medale. Tuż przed otwarciem wystawy, dzięki uprzejmości p. Eugeniusza Szarzyńskiego, zbiory MZW wzbogacone zostały o cenne pamiątki po jego bracie, por. Oswaldzie Sęp-Szarzyńskim – polskim lotniku służącym w 306 dywizjonie myśliwskim i 318 dywizjonie myśliwsko-rozpoznawczym, a następnie w 92 dywizjonie RAF. Poległ on nad Adriatykiem 9 VIII 1944 r. Na ekspozycji zaprezentowano m.in. charakterystyczną, skórzaną kurtkę lotniczą oraz skórzany płaszcz oficerski.

Wystawa czynna będzie do końca sierpnia 2016 roku. Zapraszamy!


Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944 – 1956”

Zaplute karły reakcji

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Ziemi Wschowskiej od 1 do 30 marca 2016 r. prezentujemy wystawę Instytutu Pamięci Narodowej „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956”.

Na dwudziestu planszach zgromadzono unikalne fotografie i materiał źródłowy, oddające atmosferę polityczną powojennej Polski i walkę żołnierzy tzw. drugiej konspiracji z reżimem komunistycznym.

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Plac Farny 3, Wschowa


LIBERATURA. Architektura Słowa.”

plakat liberatura2

Wystawa prezentuje zbiór niezwykłych książek, których nie wypożyczą Państwo z żadnej biblioteki. Książkę-butelkę, książkę-ulicę, poezję do zjedzenia czy też książki-dzieła sztuki Marka Gajewskiego można było zobaczyć do tej pory tylko w kilku największych miastach w Polsce.

Liberatura to gatunek literacki, w którym treść i forma książki tworzy nierozerwalną całość. Wystawa czasowa w Muzeum Ziemi Wschowskiej prezentuje eksponaty wypożyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, które stanowią reprezentatywny zbiór dla tego gatunku. Liberatura oprócz tradycyjnych środków stylistycznych wykorzystuje typografię jako główny nośnik znaczeń. Jej istotę stanowi nieograniczona wolność artystyczna autora. Twórcą pojęcia jest Zenon Fajfer, obok dzieł którego (takich jak Spoglądając przez ozonową dziurę) zaprezentujemy również utwory z serii wydawniczej korporacji ha!art, w tym laureatki Literackiej Nagrody Nobla Herty Müller (Strażnik bierze swój grzebień); książki Radosława Nowakowskiego (Ulica Sienkiewicza) czy Marka Gajewskiego (Na przykład). Wystawa prezentowana była do tej pory w Poznaniu i Dopiewie (kolekcja BU Poznań) oraz w kilku innych największych miastach w Polsce (Wrocław, Kraków), gdzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Muzeum Ziemi Wschowskiej pragnie przybliżyć ten mało znany gatunek literacki mieszkańcom Wschowy i okolic ze względu na jego dużą wartość edukacyjną, artystyczną i kulturową. Wystawa stwarza okazję do niecodziennego spotkania z literaturą jako formą sztuki. Skłania do spojrzenia na książkę jako przedmiot eksperymentu, którego autor „mówi” całą książką – jej kształtem, budową, sposobem zapisu tekstu. To odświeżające i pobudzające intelektualnie doświadczenie zachęca do głębszej refleksji nad historią literatury i drogami jej rozwoju. Przyjdź, zobacz, dotknij, przeczytaj!

Książkę-butelkę Zenona Fajfera

Książkę-lustro

Trójkątną książkę Radosława Nowakowskiego

Sto tysięcy miliardów wierszy Raymonda Queneau

Niewidzialny tekst Fajfera

Kolaże noblistek: Herty Müller i Wisławy Szymborskiej

Głos żydowskiego dziecka ukrytego w szafie

Pisany prozą poemat bez tytułu

Luźne kartki B.S. Johnsona i Pawła Dunajko

Książki z pociętymi stronami, wysypujące się z pudełek

I wiele wiele innych…

Czas trwania wystawy: 6.03-24.04.2016

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Plac Zamkowy 2, Wschowa


Polskie godło. Orły z kolekcji Janusza Skrzypczaka”

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, 10 listopada, w Muzeum Ziemi Wschowskiej została otwarta wystawa „POLSKIE GODŁO. Orły z kolekcji Janusza Skrzypczaka”. Wpisuje się ona w ważną dla polskiej historii i symboli narodowych uroczystość, jaką jest listopadowe święto.

Wystawę tworzy autorski wybór właściciela kolekcji – antykwariusza z Leszna – Janusza Skrzypczaka, który przedstawia siebie słowami: „Zbieraczem staroci jestem od zawsze. Kolekcjonerstwu poświęciłem się całkowicie i stało się ono moim sposobem na życie i utrzymanie rodziny. Segregując nowe nabytki, perełki zostawiam dla siebie, a resztę  rozprowadzam pomiędzy muzeami i zaprzyjaźnionymi miłośnikami staroci. Wystawę  POLSKIE GODŁO wyselekcjonowałem ze zbioru, który wcześniej prezentowałem pod nazwą SKRZYDLATE GODŁO.”

Pan Janusz Skrzypczak przyznaje, że wiele z prezentowanych eksponatów otrzymał jako darowizny od ludzi, którzy widząc co robi dla regionalnych artefaktów, powierzyli mu swoje pamiątki rodzinne na wieczny depozyt. Stąd zobowiązanie wobec darczyńców i chęć pokazania zbiorów w formie wystawy.

Autor wystawy tak opisuje eksponowane zbiory: „Pośród orłów są godła urzędowe, sygnowane i anonimowe. Możemy je datować na podstawie wiedzy zawartej w Dziennikach Ustaw i licznych opracowaniach wybitnych historyków i kolekcjonerów. Sporą ilość w kolekcji stanowią urzędowe emaliowane tablice z polskim godłem, a najciekawsze z nich to cztery szyldy wykonane w pracowni – Otto Golisch Konigshutte O/S z orłem stylizowanym na wzór z 1919 r. Policja Państwowa autonomicznego województwa śląskiego używała ich tylko przez pięć lat w okresie od 1922 do 1927 roku. Największy ładunek emocji patriotycznej jest zawarty w haftowanych orłach, wyprutych z polskich sztandarów przez dzielnych pracowników firmy Rudolfa Łaskiego podczas drugiej wojny światowej w Lesznie.

Janusz Skrzypczak, jak każdy kolekcjoner, ma bardzo osobisty stosunek do swoich zbiorów, co wyraża słowami: „Lubię wizerunki  Polskiego Godła z czasów burzliwych w naszej historii, czyli z okresu powstania  listopadowego i powstania styczniowego. Wizerunki Pogoni Litewskiej i Archanioła Michała ukazują historyczne powiązania z naszymi sąsiadami za miedzą. Estetycznie najbardziej odpowiada mi wzór z 1919 r., godło które jest wzorowane na orle ostatniego króla Polski Stanisława Poniatowskiego. Lata od 1944 do 1989 roku to czas orła bez korony, której brak  zawsze mnie irytował. Pokolenie Polaków urodzonych po 1989 r. ze zdziwieniem ogląda te „wybrakowane” orły czasów PRL-u. W różnych okresach historii na tarczy piersiowej orła umieszczano znaki ówcześnie panujących władców. Usuwano krzyż z korony lub dokładano na skrzydłach pięcioramienne rozety. Dodawano atrybuty władzy, które później modyfikowano lub znowu je usuwano. Legenda o wodzu Polan – Lechu,  który w Gnieźnie obserwując orła na tle słońca, wybrał go na swój symbol czyli herb, przemawia do wyobraźni. Legenda jest spisana w Kronice Wielkopolskiej z 1273 roku. Zgadzam się z tymi, którzy mają wątpliwości co do ptaka z denara Bolesława Chrobrego: czy to kogut czy orzeł, a może nawet paw?”

Janusz Skrzypczak dzieli się swoją wiedzą i kolekcją, wyrażając nadzieję, że uda się przenieść tą pasję i zdobyć zainteresowanie odbiorców wystawy. Dla zwiedzających wystawę został przygotowany bezpłatny folder.

Muzeum Ziemi Wschowskiej  i autor zapraszają do kamieniczek mieszczańskich przy Placu Zamkowym 2 we Wschowie.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 12 listopada 2015 r. do końca lutego 2016 r.


„Wschowa i okolice na dawnej karcie pocztowej ze zbiorów Zdzisława Wiśniewskiego”

Wschowska odsłona wystawy stworzonej we współpracy z Muzeum Ślężańskim z Sobótki: WSCHOWA I OKOLICE NA DAWNEJ KARCIE POCZTOWEJ ZE ZBIORÓW ZDZISŁAWA WIŚNIEWSKIEGO została otwarta w piątek,  18 września 2015 r. W Muzeum Ziemi Wschowskiej odbywa się ona w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegają pod hasłem „Utracone dziedzictwo”. Zaproponowany w 2015 roku temat EDD ma skłonić do refleksji nad ogromnymi stratami Polski związanymi z II wojną światową, zniszczonymi miastami, zrabowanymi kolekcjami muzealnymi i prywatnymi. Wystawa ukazując to, co utracone, ma przypomnieć, że na nas wszystkich spoczywa obowiązek opieki nad tym, co zostało nam przekazane, a co my powinniśmy pozostawić przyszły pokoleniom.

Dotychczasowa ekspozycja została wzbogacona zabytkami ze zbiorów Muzeum Ziemi Wschowskiej związanymi z XIX i XX-wieczną historią Wschowy i regionu.

Na wernisażu wystawy gościliśmy jej twórców: Karola Bykowskiego, który sprawuje pieczę i opracowuje kolekcję pocztówek i Wojciecha Fabisiaka – dyrektora Muzeum Ślężańskiego, którzy podzielili się z nami historią powstania tej i innych wystaw stworzonych z liczącej ok. 2000 kart kolekcji Zdzisława Wiśniewskiego. Dziękujemy za obecność wszystkim Gościom.

Zapraszamy do odwiedzania Muzeum w Kamieniczkach Mieszczańskich, wystawa otwarta jest do końca października, towarzyszy jej katalog z licznymi reprodukcjami pocztówek. Na prośbę twórców wystawy przy ekspozycji wystawiony został notatnik – prosimy o notatki zwiedzających, którzy mieliby uwagi, uzupełnienia do opisów poszczególnych widoków Wschowy i okolic. ZAPRASZAMY!

Wschowa na dawnej karcie


„Powstanie warszawskie. Wystawa IPN w Muzeum Ziemi Wschowskiej

Już od 2 sierpnia 2015 r. w Muzeum Ziemi Wschowskiej z okazji 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego można będzie obejrzeć wystawę poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Planszowa ekspozycja złożona została z wielu ciekawych, często unikalnych fotografii opatrzonych krótkim rysem historycznym. Autorzy scenariusza pokazali genezę hekatomby Powstania, dramatyczny przebieg oraz tragiczne losy żołnierzy i ludności cywilnej, już po zakończeniu walk w Warszawie. Projekt wystawienniczy  IPN  upamiętnia ofiarę i bohaterstwo żołnierzy Podziemia, którzy z oddaniem i bezprzykładnym  męstwem, walczyli  przez  63 dni o wolną stolicę i  niepodległą Polskę.

Powstanie Warszawskie

Wystawa gościć będzie we Wschowie do końca sierpnia.
Miejsce ekspozycji: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Rezydencja Jezuicka (pl. Farny 3).


Wschowa w latach 1945-1956. W 70-tą rocznicę powrotu do Polski”

70. rocznica powrotu Wschowy do Polski stanowi kolejną okazję do przedstawienia bogatej spuścizny miasta i przypomnienia złożoności losów Ziem Odzyskanych. Przygotowana przez Muzeum Ziemi Wschowskiej i Archiwum Państwowe w Lesznie wystawa prezentuje liczne pamiątki pochodzące z kolekcji muzealnej, zbiorów archiwów państwowych w Poznaniu, Lesznie i Zielonej Górze oraz z kolekcji lokalnych instytucji i zbiorów prywatnych.

Wystawa ma przywołać pamięć o trudnym okresie przemian, które dokonały się w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, związanym z przemieszczeniami ludności, odbudową kraju, walką polityczną i zawłaszczaniem władzy przez reżim komunistyczny. Pozwoli także na przyjrzenie się ówczesnym wyborom mieszkańców powiatu wschowskiego, ich zaangażowaniu w życie społeczne i kulturalne, działalności organów administracji, instytucji oświatowych, stowarzyszeń i lokalnych środowisk.

Wystawa ma charakter retrospektywny i edukacyjny. Skierowana do mieszkańców Wschowy i powiatu wschowskiego, dzięki opracowaniu przez Archiwum Państwowe w Lesznie publikacji „Wschowa w dokumentach 1945-1950″, ma szansę stać się także wydarzeniem o zasięgu ponadregionalnym.

Oryginalne dokumenty i fotografie z lat 1945-1956, a także pamiątki towarzyszące osadnikom w ich drodze na Zachód oraz przedmioty, które zastali i wykorzystywali w miejscu osiedlenia, stanowią podstawę aranżacji wystawy.

Narracja wystawy została wzbogacona elementami multimedialnymi i zapisami wideo z rozmów prowadzonych z dawnymi repatriantami i ich potomkami – dla zwiedzających przygotowano prezentację – udostępnioną w kiosku multimedialnym – w postaci zdjęć dokumentujących okres lat 1945 – 1956 – związanych z miastem i ziemią wschowską. W przestrzeni sal wystawowych można wysłuchać relacji kilku świadków historii o tym przejściowym i bardzo pionierskim okresie dziejów miasta. Materiały audio oraz prezentacja slajdów zostały przygotowane przez pracowników merytorycznych Muzeum.

Patronat honorowy nad wystawą objęli: Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos, Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak, Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Danuta Patalas.

Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsora wystawy – Zdzisława Wiśniewskiego, właściciela firmy AKME z Wrocławia za wkład finansowy, jak również do lokalnych podmiotów, których wsparcie – już nie pierwszy raz – umożliwiło organizację poczęstunku – Piekarni Gierczak, Cukierni Jolanty Kasperskiej oraz Restauracji Tymff.

afisz

Wystawa czynna do 31 sierpnia 2015 r.

Muzeum Ziemi Wschowskiej, Pl. Zamkowy 2, Wschowa


„W 100-lecie wielkiej wojny 1914-1918”

W 100-lecie Wielkiej Wojny 1914-1918″ poświęcona jest konfliktowi zbrojnemu, który pozostaje pierwszym w dziejach przykładem wojny totalnej, toczonej na wielu frontach i z udziałem niespotykanej wcześniej liczby żołnierzy.

Wystawa zorganizowana została przez Archiwum Państwowe w Lesznie przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Lesznie, Muzeum Regionalnym w Gostyniu, Muzeum Regionalnym w Kościanie, Muzeum Ziemi Rawickiej i Muzeum Ziemi Wschowskiej. Eksponaty pochodzą także z kolekcji prywatnych.

Zgromadzono na niej oryginalne fotografie z okresu wojny, rysunki oraz przedmioty wykonane przez walczących na froncie żołnierzy. Na wystawie znajduje się także broń, amunicja i różne elementy oporządzenia europejskich armii. Do rzadko spotykanych należą: niemiecki pancerz okopowy, maska przeciwgazowa dla konia i lotniczy karabin maszynowy na taśmę filmową – wykorzystywany do szkolenia strzelców pokładowych. Całość uzupełnia bogata ikonografia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, pozwalająca uzmysłowić sobie przyczyny, dla których wojnę tą nazywano WIELKĄ WOJNĄ.

plakatwojna1

Termin wystawy: 4 marca – 3 kwietnia 2015 r.

Miejsce ekspozycji: Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Zamkowy 2, Wschowa.


Sowieckie piekło 1939–1956”

 

Wystawa „Sowieckie piekło 1939–1956” stanowi zwieńczenie dwuletniego projektu edukacyjnego Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu, poświęconego tematyce sybirackiej. Dotyczy jednej z wielu „białych plam” naszych najnowszych dziejów – tragedii Polaków, którzy znaleźli się pod okupacją sowiecką w 1939 r. Przedstawia losy setek tysięcy obywateli więzionych, deportowanych i zamordowanych przez machinę systemu komunistycznego.

Ekspozycja ma niejako dwie warstwy. Na pierwszą składają się ogólne komentarze historyków, na drugą – wstrząsające relacje osób przeżywających sowieckie piekło. Materiały prezentowane na wystawie pochodzą m.in. z amerykańskiego Instytutu Hoovera. Przeważają materiały poświęcone łagrom. Autorzy nie ograniczyli się jednak do prezentacji wyłącznie tego obszaru sowieckiego piekła. Wystawa ma dwa zasadnicze wątki: katyński, czyli dotyczący losów polskich oficerów wojska i policji, pomordowanych przez Sowietów oraz obozowy, dotyczący setek tysięcy obywateli naszego kraju, deportowanych w latach 1940–41. Od inwazji ZSRR na Polskę do wywózek i wydarzeń roku 1956, kiedy to do Polski zaczęli wracać zesłańcy. Ekspozycja to historia mordów, wysiedleń, zsyłek, łagrów.  Przejmujące są zdjęcia sierot, więźniów, zesłańców. Tablice z reprodukcjami fotografii, plakatów i dokumentów opatrzone są nie tylko podpisami informacyjnymi na temat obozów Archipelagu Gułag i losów Polaków, którzy do nich trafili, ale też cytatami z przepojonych bólem listów do bliskich.

Przez długi czas o sowieckim piekle niechętnie mówili sami zesłańcy. Prawda o sowieckim systemie totalitarnym cały czas jest jeszcze odkrywana.

 Termin wystawy: 1– 20 marca 2015 r.

Miejsce ekspozycji: Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Farny 3, Wschowa.

W niedzielę 8 marca 2015 r. o godz. 14.00 w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza na film „MARZYLI TYLKO O WOLNEJ POLSCE” oraz spotkanie z reżyserem Pawłem Chruszczem. Miejsce spotkania: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Pl. Farny 3, Wschowa.

plakat


Jestem – moje znaki – Wystawa malarstwa i rysunku Jarosława Jóźwiaka”

„Jestem – moje znaki” – wystawa ukazuje twórczość artysty średniego pokolenia, a właściwie jej wycinek, cykl, który początkami sięga do czasów studenckich, a który jest zawsze obecny: człowiek uwikłany w swą codzienność, człowiek tyleż wolny, co zniewolony, skrępowany konwenansami, omotany codziennymi problemami. Wolny jednak! Czysty i gotowy na nowe wyzwania. Swą nagość może odziać we wszystko, czego dusza zapragnie: w wiarę, nadzieję czy miłość, nawet niestety  w zawiść, złość, zniewolenie i wszelaką niemoc. Dokładnie tak, jak w życiu.

Jarosław Jóźwiak – rocznik 63. Absolwent Państwowego  Liceum  Sztuk  Plastycznych w  Poznaniu. Ukończył  następnie studia  artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (zwanej później Akademią Sztuk Pięknych, obecnie Uniwersytetem Artystycznym) również w  Poznaniu.  Dyplom  z malarstwa w  pracowni znakomitego prof. Włodzimierza Dudkowiaka otrzymał w 1990 roku. Prowadzi działalność artystyczną w zakresie malarstwa sztalugowego i rysunku.  Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju oraz  za granicą. 

PlakatJozwiak


Kresy- chleb nasz powszedni”

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie przygotowało wystawę pt. „Kresy- chleb nasz powszedni”, której uroczyste otwarcie odbyło się 26 września 2014 r..

Pierwsza część wystawy  składa się ze zdjęć, pocztówek i pamiątek ukazujących życie codzienne mieszkańców  powiatu wschowskiego pochodzących z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej.

W drugiej części zaprezentowane są sprzęty i urządzenia przywiezione przez ludność z Kresów Wschodnich, służące do obróbki zboża od momentu siewu do wypieku chleba.

W czasie trwania wystawy odbyły się prelekcje oraz lekcje muzealne poświęcone tematyce Kresów, repatriacji oraz historii i symbolice chleba. nawiązując do tematu Europejskich Dni Dziedzictwa, „Dziedzictwo- źródłem tożsamości”, pragniemy zwrócić uwagę na ważność nośników pamięci (dokumentów i przedmiotów) w tworzeniu i podtrzymywaniu pamięci zbiorowej każdej grupy i pojedynczego człowieka.

 


Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 1939 – 1945”

Od 19 września w Muzeum Ziemi Wschowskiej będzie czynna wystawa planszowa pt.: „Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 1939 – 1945”.

Jako, że rok bieżący jest rokiem okrągłych rocznic obu wojen światowych postanowiliśmy raz jeszcze zachęcić Państwa do zgłębienia wiedzy o ich historii. Tym razem jednak przyjrzymy się już nie pierwszej, a drugiej wojnie światowej, a konkretnie jej przebiegowi na terenie Wielkopolski.

Ekspozycja została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Na planszach przedstawiono dokumenty i fotografie z okresu tzw. Kraju Warty, jak nazwano wcieloną do III Rzeszy Wielkopolskę. Pochodzą one z wielkopolskich (w tym leszczyńskich) zasobów archiwalnych, muzealnych, bibliotecznych, a także ze zbiorów prywatnych. Zaprezentowane zbiory zostały opatrzone komentarzem historycznym.

Tematyka dotyczy różnych aspektów życia codziennego w Wielkopolsce doby okupacji hitlerowskiej. Poruszono m. in. problemy: terroru nazistowskiego, forsownej germanizacji, antypolskiej i antykatolickiej polityki władz okupacyjnych czy rozwoju konspiracji na terenie Wielkopolski.

Znalezione obrazy dla zapytania plakat „Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 1939 – 1945”

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 19 października bieżącego roku przy Placu Farnym 3.


W 100 rocznicę wybuchu I wojny śwatowej”

Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza na wystawę planszową pt.: „W 100. ROCZNICĘ WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ”. Wystawa została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Lesznie.
W przededniu wybuchu I wojny światowej w Wielkopolsce stacjonowało 40 tyś. żołnierzy.
1 sierpnia ogłoszono mobilizację w Prowincji Poznańskiej. Na wystawie prezentowane są obwieszczenia mobilizacyjne, rozkład jazdy pociągów dla osób zmobilizowanych z 2 sierpnia 1914 r. Dwie plansze przedstawiają najważniejsze działania wojenne, w tym zburzenie przez Niemców Kalisza, również zdjęcia i pocztówki wolontariuszy, punkt żywieniowy, apteczny, lekarski Czerwonego Krzyża oraz kuchnię wojskową na dworcu kolejowym w Lesznie. Kilka plansz poświęcono żołnierzom z terenu Wielkopolski. Na wystawie zaprezentowano zdjęcia m.in. jeńców rosyjskich i zdjęcia z obozu jenieckiego w Rydzynie, ponadto plakaty agitacyjne i Odezwę Niemieckiego Centralnego Związku Zjednoczonych Konserwatystów Prowincji Poznańskiej do ludności niemieckiej z października 1918 r.

9 i 11 września 2014 r. odbędą się prelekcje dla młodzieży szkolnej związane z tematem wystawy – I wojną światową – prelegent: Barbara Ratajewska z Archiwum Państwowego w Lesznie.

Czas i miejsce prezentowania wystawy: 4 – 14 września 2014r., Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Farny 3 (poddasze).


Świat według Mleczki. Rysunki Andrzeja Mleczki.”

Muzeum Ziemi Wschowskiej ma zaszczyt zaprosić wszystkich zwiedzających na wystawę poświęconą twórczości polskiego rysownika Andrzeja Mleczki.

Artysta urodził się w 1949 roku w Tarnobrzegu. Choć z wykształcenia jest architektem, to przyszłość swoją związał z rysownictwem. Już w trakcie nauki w Krakowie podjął współpracę z lokalnymi pismami studenckimi. W 1983 roku uzyskał zgodę na utworzenie własnej galerii, a już w 2000 roku powstała jej filia w Warszawie.

Andrzej Mleczko jest autorem ponad 20 tysięcy rysunków i ilustracji, głównie satyrycznych, opublikowanych w kilkudziesięciu pismach i magazynach. Jego prace ukazały się w 46 książkach i albumach. Ponadto ma na swoim koncie 125 wystaw indywidualnych w kraju i 30 za granicą. Równolegle Mleczko zajmuje się: malarstwem, grafiką reklamową, plakatem, a nawet scenografią.

Rysunki Mleczki charakteryzują się oszczędnością formy i bogactwem treści. Ich tematyka jest różnorodna. Obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu obyczajowości, polityki, a nawet historii. Artysta, obserwując rzeczywistość niejako z dystansu, ukazuje ją w sposób humorystyczny. Wbrew powszechnej opinii kontrowersyjność jest dla niego jednak drugorzędna. W swojej pracy ceni sobie bardziej świeży, inteligentny i zabawny pomysł.

 

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w okresie od maja do sierpnia br. w Muzeum Ziemi Wschowskiej w siedzibie przy Pl. Zamkowym 2.


Polski plakat filmowy w zbiorach Muzeum Ziemi Wschowskiej”

Muzeum Ziemi Wschowskiej serdecznie zaprasza na wystawę związaną z kolekcją plakatu w naszych zbiorach.

Kolekcja plakatu w zbiorach Muzeum Ziemi Wschowskiej liczy blisko 2400 sztuk, w tym ponad 1500 reprezentuje plakat filmowy. Kolekcja powstała dzięki darowiznom z Kina „Hel”, Muzeum Narodowego w Poznaniu i Centrali Wynajmu Filmów w Zielonej Górze. Obejmuje prace z lat 1948-1974, a więc okres największego rozkwitu polskiej szkoły plakatu.

Na wystawie zaprezentowano 65 plakatów ukazujących kolejne fazy rozwoju tej dziedziny twórczości. Od obowiązującego na przełomie lat 40. i 50. XX w. socrealizmu, wyznaczającego sztuce rolę środka wychowania estetycznego robotniczo – chłopskiego społeczeństwa, przez uwolnienie wyobraźni artystycznej i wprowadzenie znamion nowoczesności po przełomie w 1956 r., aż po wykształcenie się licznego środowiska twórców operujących własnym językiem wypowiedzi i kreujących własny opis świata filmowego.

Rozwój współczesnego plakatu filmowego w Polsce datuje się od 1948 r, gdy Henryk Tomaszewski zdobył pięć nagród na Międzynarodowej Wystawie Plakatu w Wiedniu. Obok dzieł H. Tomaszewskiego na ekspozycji w Muzeum Ziemi Wschowskiej znajdą się m.in. prace Jana Lenicy, Jana Marcina Szancera, Franciszka Starowiejskiego, Eryka Lipińskiego, Jana Młodożeńca, Waldemara Świerzego, Juliana Pałki, Wojciecha Fangora, Wiktora Górki, Hanny Bodnar, Jerzego Flisaka i Aleksandra Kobzdeja.

Wszystkie plakaty udostępnione zwiedzającym cechuje wysoka wartość artystyczna i niełatwo osiągalna atmosfera oraz estetyka odcinająca się od szarości czasów PRL-u. Pomysłowość interpretacji tematu i operowanie symboliką jest prawdziwie mistrzowskie. Jako dzieła sztuki oddające klimat filmu i przypominające jego fabułę polskie plakaty sprawiają, że obrazy te mogą nadal żyć w pamięci odbiorców.

 

Wystawę będzie można obejrzeć w siedzibie Muzeum przy Pl. Zamkowym 2, w terminie od maja do sierpnia br.


Wystawa twórczości ludowej Ryszarda Murka w Muzeum Ziemi Wschowskiej”

Muzeum Ziemi Wschowskiej serdecznie zaprasza na wystawę poświęconą twórczości pana Ryszarda Murka, twórcy ludowego.

Pan Ryszard Murek urodził się w Lesznie. Od 2000 roku mieszka w Długich Nowych. Aktywnie uczestniczy w sekcji Leszczyńskich Plastyków. Interesuje się zarówno malarstwem, rzeźbą, ceramiką, medalierstwem i poezją. Trudnej sztuki medalierskiej uczył się dwa lata u artysty, znanego medaliera Zbigniewa Łukowiaka.

Ryszard Murek swoje prace prezentował na licznych wystawach zbiorowych i konkursach, a także na międzynarodowej wystawie w Grosshabersdorf (Niemcy). W 2005 i 2007 roku na Ogólnopolskim Konkursie NA DRZEWORYT I RZEŹBĘ O TEMATYCE MUZYCZNEJ w kategorii rzeźby otrzymał odpowiednio I i III nagrodę. W 2006 i 2007 roku otrzymał I-sze nagrody w kategorii plastyki w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno – Fotograficznym Pejzaż Wielkopolski EKO. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, także w Muzeum Okręgowym w Lesznie.

Wystawa w Muzeum Ziemi Wschowskiej to prezentacja obrazów, rzeźb, płaskorzeźb o tematyce sakralnej i świeckiej z rożnych okresów działalności artysty. Prace ukazują zarówno świat natury – łąki, pola jak i kultury i związanej z nią działalności człowieka – muzykę, wierzenia, procesy industrialne.

 

Wystawę będzie można obejrzeć we wschowskim muzeum przy Pl. Zamkowym 2, w terminie od 13 kwietnia do 11 maja br.

We wtorek, 29 kwietnia 2014 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie z autorem prac. Miejsce spotkania: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Pl. Zamkowy 2.


Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy”

Ekspozycja znajduje się w gmachu wschowskiego muzeum przy Placu Farnym 3 i będzie czynna w dniach od 4 do 28 marca 2014 r. w godz.: 10.00 – 15.00 (od wtorku do piątku – dla szkół, po wcześniejszym zgłoszeniu) oraz 12.00 – 16.00 (w niedzielę – dla wszystkich zainteresowanych).

Głównym tematem eksponowanej wystawy są dramatyczne losy Polaków, którzy nie pogodzili się z komunistyczną okupacją; osób skazanych na karę śmierci w okresie powojennym – konspiratorów i żołnierzy podziemia niepodległościowego. W powojennych realiach politycznych Polski, gdy prawo stało się jednym z wielu środków represji w toczącej się walce politycznej, nowa władza, głównie poprzez ustawodawstwo specjalne, zaostrzyła politykę karną w stosunku do rzeczywistych i domniemanych form opozycji. Kara śmierci, jako wymiar najwyższy przestała być karą wyjątkową. Jej powszechność wynikała z częstotliwości stosowania tego rodzaju represji przez dyspozycyjnych lub zastraszonych sędziów, głównie wojskowych. Czynnik ten, obok występujących niezwykle często przypadków łamania prawa, nawet tego stanowionego przez samych komunistów, stał się jednym z wielu charakterystycznych elementów życia społecznego w Polsce po 1944 r. Zdjęcia i dokumenty, eksponowane na wystawie pochodzą głównie ze zbiorów Oddziałowych Biur Edukacji Publicznej IPN w całym kraju i zostały opracowane przez OBEP we Wrocławiu. Każda plansza jest osobnym rozdziałem tematycznym i sądzimy, że sama w sobie stanowi doskonały materiał edukacyjny.

Znalezione obrazy dla zapytania plakat„Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy”

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość – po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym obejrzenia następujących filmów:

– Czy warto było umierać? ( w reżyserii Arkadiusza Golebiewskiego )

– Kwatera „Ł” ( w reżyserii Aliny Czerniakowskiej ) – tylko dla uczniów liceum.

Prezentacja filmów będzie się odbywała na poddaszu budynku muzeum przy Placu Farnym 3.

Cena biletu dla uczniów do 16 roku życia 1 zł, dla starszych uczniów ulgowy bilet – 2 zł.

W celach organizacyjnych uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt.

Skip to content