Lekcje muzealne

karta_lekcje muzealne 2

Muzeum Ziemi Wschowskiej od września serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na nowe lekcje muzealne, przewidziane na okres jesienno-zimowy.

 

  1. Małe miasto wielkich przeżyć o zabytkach i historii Wschowy

Lekcja poświęcona najcenniejszym wschowskim zabytkom, ich walorom artystycznym i historii. Ta lekcja oparta jest na prezentacji multimedialnej ukazującej, między innymi, dawny wygląd prezentowanych obiektów.

  1. Legendy Wschowy i okolic

Legendy towarzyszą nam od zawsze. Uczestnicy poznają legendy Wschody i jej najbliższych okolic, te bardziej i mniej znane. Celem lekcji jest ocalenie i ponowne odkrycie wschowskich legend oraz pobudzenie dziecięcej wyobraźni do kreatywnego myślenia.

  1. Wschowa w okresie Wielkiej Wojny Północnej

Na lekcji przeniesiemy się ponad 300 lat wstecz na przedpola Wschowy, pomiędzy wsie Dębowa Łęka, Osowa Sień i Nowe Ogrody, gdzie pewnego zimowego dnia wydarzenia Wojny Północnej postawiły naprzeciw siebie ponad 27 tysięcy ludzi , do walki na śmierć i życie. Lekcja opowiada o wypadkach poprzedzających jedno z największych zwycięstw szwedzkiego oręża w historii, przebieg batalii – ciągle mało znanej i konsekwencje nie tylko dla bohaterów wydarzeń, ale i dla polityki ówczesnej Europy. W czasie zajęć opieramy się na stałej wystawie MZW: „Z Bożą pomocą – Bitwa pod Wschową 1706 – oblicza Wojny Północnej”.

          4. Sarmacja-szlachta ziemi wschowskie 

Lekcja poświęcona kulturze sarmackiej Rzeczpospolitej szlacheckiej. Ta lekcja oparta na bogatej prezentacji multimedialnej przybliża historię rodzin szlacheckich oraz majątków ziemskich zlokalizowanych na dawnej ziemi wschowskiej. Ukazuje jak mieszkali oraz jakie pamiątki pozostawili po sobie sarmaci żyjący nieopodal Wschowy.

  1. Reformacja i kontrreformacja

Historia Wschowy jest niezwykle bogata. Przez wieki żyli wspólnie w mieście protestanci i katolicy. Celem lekcji jest przybliżenie dziejów wschowskich protestantów w XVI i XVII wieku, zaprezentowanie postaci wybitnych wschowskich pastorów Waleriusa Herbergera, Samuela F. Lauterbacha i Johanna Lehmanna.  Jak również ukazanie roli katolików w mieście, w tym roli klasztoru  bernardynów.

  1. Główny inwentaryzator czyli zbiory moje, twoje, nasze?

Lekcja ma na celu zapoznanie się z pracą w muzeum i jej specyficznym charakterem. Celem jest przede wszystkim przybliżenie pracy głównego inwentaryzatora oraz omówienie na przykładzie Muzeum Ziemi Wschowskiej, różnorodnosci  zbiorów muzealnych. Lekcja jest skierowana zarówno do młodszych jak i starszych dzieci.

  1. Symbole narodowe herb, hymn, flaga

Lekcja mająca na celu przybliżenie historii polskich symboli narodowych. Uczestnicy poznają historie barw narodowych, poznają różne pieśni, które pełniły rolę hymnu narodowego na przestrzeni wieków. Dowiedzą się ponadto jaka jest różnica między herbem, a godłem i dlaczego to właśnie orzeł uchodzi za symbol państwa polskiego.

  1. Powstanie wielkopolskie 1918/19

Uczestnicy lekcji poznają przyczyny, przebieg oraz skutki Powstania Wielkopolskiego – jednego z nielicznych zwycięskich polskich powstań narodowych. Poznają losy takich postaci jak m.in. Ignacy Jan Paderewski, Józef Dowbor-Muśnicki czy też Stanisław Taczak. Przybliżone zostaną także losy ziemi wschowskiej i jej mieszkańców w okresie Powstania.

  1. Wypad na Wschowę jako nieznany epizod wojny obronnej 1939 roku

Lekcja ma na celu przybliżyć uczestnikom wydarzenie z 2 września 1939 roku jakim był wypad pod Wschowę, kiedy to żołnierze polscy drugiego dnia II wojny światowej wkroczyli na terytorium III Rzeszy. Uczestnicy wydarzenia zostaną zaznajomieni z tematyką wypadu w szerszym kontekście wydarzeń z 1939 roku. Dowiedzą się o także o przyczynach wybuchu wojny oraz o działaniach militarnych we wrześniu i październiku 1939 roku.

  1. Tajemnice mumii-o pierwszych badaczach kultury Egipskiej we Wschowie

Lekcja ta, przy pomocy bogato ilustrowanej prezentacji multimedialnej jak również ciekawych artefaktów przywiezionych z kraju faraonów przybliża biografie trzech XVII wiecznych uczonych, których życie splotło się ze Wschową.  Pastor J. Lehmann, poeta A. Gryphiusa  i przyrodnik J. Jonston, którzy jako jedni z pierwszych poświęcili się zgłębianiu wiedzy na temat nieodkrytego wciąż starożytnego Egiptu.

  1. Ziemia Wschowska… czyli?

Lekcja ta, przy pomocy bogato ilustrowanej prezentacji multimedialnej bez wątpienia umożliwi udzielenia odpowiedzi na postawione powyżej pytanie. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się czym był i jakie znaczenie posiadał obszar historycznej ziemi wschowskiej obejmującej teren o wiele większy od obecnego powiatu, dlatego też stanowi ciekawą propozycję dla szkół, również z sąsiednich powiatów. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną mapy historyczne, najważniejsze wydarzenia z historii naszego regionu oraz sylwetki najciekawszych postaci związanych z Ziemią Wschowską.

12. Z wizytą na dworze u króla Stanisława Leszczyńskiego.

Za sprawą bogatej prezentacji multimedialnej, przenosimy się w czasie aby złożyć wizytę w bajkowych ogrodach dwukrotnego króla Polski i ostatniego księcia Lotaryngii – Stanisława I Leszczyńskiego. Po wysłuchaniu prezentacji przybliżającej życiorys syna starosty wschowskiego, dzieci poznają ulubione przysmaki przyrządzane w królewskiej kuchni oraz imiona zwierząt mieszkających w pałacu. Dowiadują się o zaskakujących mechanizmach zastosowanych w rezydencji króla, takich jak teatr automatów, magiczny stół oraz smoczej barce, którą król Staś pływał po swych wspaniałych ogrodach. Lekcji towarzyszą warsztaty tematyczne związane z najdłużej żyjącym królem Polski.

13. Zajęcia Bukówiec Górny – Zofia Dragan

Temat 1

Dudki ładnie grajum, nóżki podrygajum – muzyka ludowa wsi wielkopolskiej.

To lekcja o autentycznej muzyce ludowej wsi Bukówiec Górny, doskonale zachowanej w przekazie pokoleniowym.

Uczestnicy lekcji zobaczą i usłyszą stare tańce, śpiewki i zabawy w wykonaniu rówieśników z Zespołu NOWE LOTKO. Sami też nauczą się tańca, przyśpiewek i zabawy muzycznej. Dowiedzą się jak grają dudy i jak niegdyś ubierano się  na wsi. Zapoznają się z pojęciami: kultura ludowa, dziedzictwo kulturowe, zabytki kultury materialnej i niematerialnej

temat 2

Można godać  i żegotać – gwara, czyli tak się dawniej mówiło.

To lekcja o starym języku, gwarze wielkopolskiej.

Uczestnicy lekcji dowiedzą się: Czym jest gwara i skąd się wzięła? Kto mówi gwarą wielkopolską? Dlaczego gwary zanikają? Czy i dlaczego należy chronić gwary przed zaginięciem?

Obejrzą też wesołe filmiki, na których gwarą rozmawiają ich rówieśnicy z Bukówca Górnego. Poznają słowa gwarowe, stworzą mini- słownik rysunkowy gwary, a także  nauczą się wierszyka w gwarze wielkopolskiej.

Temat 3

Zabawy pradziadków i prababć.

To lekcja o tym, jak, gdzie i czym bawili się nasi pradziadkowie i prababcie, dziadkowie i babcie. Uczestnicy zobaczą jakimi zabawkami bawiły się dzieci na wsi sto lat temu. Poznają stare wyliczanki oraz gry i zabawy: hela, hela gęsi do domu; klucha, budujemy mosty,  pompomalec idź na smalec, wyścigi koni, grę w szajbki. Nauczą się robić „piekło i niebo” i bawić się w tę zabawę. Gry i zabawy prezentują dzieci z Zespołu Nowe Lotko.

Zajęcia z ceramiki – Karol Wilczak

Zajęcia z podstaw ceramiki

Zapraszamy do świata ceramiki gdzie Glina jest głównym materiałem twórczym. Na zajęciach dowiesz się wszystkiego na temat mas ceramicznych. Poznasz metody i techniki szkliwienia. Przejdziemy kolejno wszystkie etapy pracy z gliną. Podczas spotkań nawet początkujący adepci sztuki ceramicznej bez względu na uzdolnienia będą w stanie ulepić efektowny wazon, własny kubek, paterę, figurkę lub abstrakcyjną rzeźbę. Na pierwszych zajęciach wykonujemy pracę, a po jej wypaleniu na kolejnym spotkaniu praca jest szkliwiona. Po kolejnym wypale praca staje się własnością twórcy. Zajęcia dla dzieci i dorosłych. Naucz się tworzyć piękne kształty własnymi dłońmi!


Zasady ogólne

Lekcje muzealne w Muzeum Ziemi Wschowskiej skonstruowane są w taki sposób, aby pobudzić uczestników do własnej aktywności, dla młodszych mamy przygotowane warsztaty, dla starszych karty pracy.

Do każdego tematu przygotowaliśmy kilka scenariuszy zależnych od grupy wiekowej: od przedszkola, przez szkołę podstawową, gimnazjum, aż do młodzieży ponadgimnazjalnej.

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów z dziedziny kultury, historii lokalnej czy powszechnej

po wcześniejszym zamówieniu.

Proszę pamiętać:

– przy lekcjach muzealnych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu;

– jedna lekcja muzealna przeznaczona jest dla jednej klasy szkolnej lub grupy przedszkolnej;

– lekcja muzealna to koszt 50 zł plus bilet wstępu do muzeum – 3 zł dla młodszych, 7 zł dla młodzieży od 14 do 19 lat, dzieci do lat 7 – wstęp do muzeum bezpłatny. Koszty biletów dotyczą lekcji, które odbywają się z wykorzystaniem muzealnych ekspozycji.

 

Dane do kontaktu:

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Rezydencja Jezuicka

Plac Farny 3

67-400 Wschowa

tel. 65 540 16 40 wew. 23

mail: historykszt@muzeum.wschowa.pl

www.muzeum.wschowa.pl

www.facebook.com/muzeumziemiwschowskiej

Skip to content