Projekt Get i 3 Słonie

W 2016 roku Muzeum Ziemi Wschowskiej wzbogaciło się o kolekcję 60 dzieł sztuki współczesnej autorstwa E. Geta Stankiewicza, wybitnego polskiego grafika, honorowego obywatela Wschowy i Wrocławia.

Kolekcja ta stała się inspiracją do projektu edukacyjnego: „GET i 3 Słonie – warsztaty graficzne dla uczniów i nauczycieli w Muzeum Ziemi Wschowskiej”. Magdalena Birut – specjalista ds. edukacji w ramach Programu NCK: Bardzo Młoda Kultura (w woj. lubuskim realizowanego pod nazwą Kultura Tędy) zdobyła w konkursie grantowym dotację na zaproszenie do muzeum uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół Gminy Wschowa. Projekt został więc zrealizowany w partnerstwie z dziesięcioma szkołami.

W warsztatach wzięło udział 350 uczniów i nauczycieli. Realizacja projektu biegła dwiema ścieżkami: jedna skierowana była do młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjum, liceum i ośrodka szkolno-wychowawczego, druga do nauczycieli i animatorów kultury z regionu.

Spotkania z młodzieżą w muzeum to następujące działania:

  • na wystawie Geta – opowieści o artyście i sztuce, o powojennej historii Wschowy; muzealne ćwiczenie polegające na interakcji uczniów z wybranym dziełem sztuki

  • warsztaty graficzne prowadzone przez grafika Bartosza Metelskiego – prezentacja tradycyjnych technik graficznych (sitodruku), a w praktyce – monotypia, szablony, frotaże

  • uczestnicy otrzymywali Kreatywne Karty Pracy – a w nich informacje o projekcie, promocja muzeum jako miejsca ciekawych działań dla młodych, a także inspirujące zadania związane z tematem;

  • spotkania zaczynały się ankietą z pytaniem „Z czym kojarzy Ci się muzeum?”, a kończyły dyskusją na ten temat. Wyniki ankiety zamieszczamy w prezentacji – celem tego zbiegu była próba zmiany postrzegania instytucji muzeum.

Kontynuacją warsztatów były spotkania w szkołach, gdzie z prac stworzonych w muzeum powstały wspólne kolaże wyeksponowane w przestrzeni szkół.

Zajęcia zostały poprowadzone tak, aby uczestnicy mieli poczucie siły sprawczej. Działania w czasie warsztatów graficznych opierały się na tworzeniu prac indywidualnych, w czasie spotkań w szkołach uczniowie pracowali w grupach tworząc wspólne kolaże pokazane później na szkolnych wystawach. W ten sposób został wykorzystany różnorodny potencjał, zaspokojona zarówno potrzeba wyrażenia siebie poprzez indywidualne działanie, jak i wyeksponowania efektów tej twórczości we wspólnym dziele.

Ostatnie warsztaty – „GET i 3 Słonie na FORUM”, skierowane były do nauczycieli i animatorów kultury z regionu. Spotkała się grupa 30 osób, aby w twórczej atmosferze podyskutować o edukacji, współpracy, kulturze.

Jednym z celów było pokazanie muzeum jako miejsca otwartego dla działań na rzecz edukacji kulturowej poprzez zrealizowanie warsztatów sztuki współczesnej – inspirowanych muzealną kolekcją prac artysty, którego losy związane są z historią ziemi wschowskiej, dla szerokiego grona dzieci i młodzieży.

Projekt miał zachęcić do uczestnictwa w muzealnej edukacji poprzez zaproponowanie konkretnego działania. Drugi problem na jaki odpowiadał to brak współdziałania pomiędzy osobami poświęcającymi się edukacji i animacji kultury. Stąd potrzeba stworzenia w małej, oddalonej od wojewódzkich centrów kultury gminie – sieci osób związanych z edukacją kulturową.

Realizacja projektu dostarczyła zaangażowanym w działania wiele twórczych wrażeń i radości ze wspólnego, kreatywnego kontaktu ze sztuką. Pomysłodawcy projektu często obserwowali u uczestników zaskoczenie – a to dawało poczucie innowacyjności i zasadności podjętego tematu.

Skip to content