Gościem dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej w kolejnym odcinku cyklu Królewskie Historie był dr Martin Sprungala, z wykształcenia doktor historii oraz prezes stowarzyszenia Glogauer Haimatbund. Autor wielu artykułów dotyczących historii osad, wsi i miasteczek na dawnym pograniczu polsko-niemieckim. Jego przodkowie pochodzili z Moch na ziemi przemęckiej. W rozmowie z dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej opowiedział o swoich poszukiwaniach przodków w okolicach Wschowy oraz pracach badawczych, których efektem jest m.in. wydana przez niego obszerna kronika Wschowy. Książka dr Martina Sprungaly pt. „Kronika Wschowy – Chronik der Stadt Fraustadt (Wschowa)” to dzieło dokumentujące ponad 800 lat historii miasta oraz okolic. Licząca 460 stron kronika powstała na podstawie analizy ponad 80 dokumentów źródłowych oraz licznych publikacji autorstwa niemieckich i polskich kronikarzy i historyków. Warto zwrócić uwagę, że dr Sprungala posłużył się w swojej pracy nie tylko dokumentami pochodzącymi ze źródeł niemieckich, ale także polskich. Kronika i zawarte w niej zestawienia, takie jak spis ulic czy lista nazwisk, stanowią cenne źródło wiedzy dla badaczy historii, genealogii i onomastyki. W trakcie rozmowy z dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej dr Martin Sprungala wspomniał także o swoich pierwszych wizytach w regionie oraz o kontakcie z mieszkańcami Fraustadt. Jego praca naukowa oraz zainteresowanie historią pomogły mu nawiązać wiele cennych kontaktów z ludźmi, którzy dzielą jego pasję. Niezwykle interesująca jest również publikacja dr Martina Sprungały pt. „Wsie i miasta na pograniczu głogowsko-wielkopolskim”. Autor zgromadził w niej wiele informacji o historii osad, wsi i miasteczek na pograniczu głogowsko-wielkopolskim. Książka ta stanowi cenny materiał dla osób interesujących się historią tego regionu. Dr Martin Sprungala to nie tylko pasjonat historii, ale także aktywny działacz społeczny. Jest członkiem komisji ds. Niemców w Polsce oraz redaktorem biuletynów informacyjnych niemieckiego towarzystwa historycznego Ziemi Poznańskiej.