Dzień: 2020-03-09

Zaproszenie na wykład

350. rocznica introdukcji Johanna Lehmanna – zaproszenie na wykład 350 lat temu przybył do Wschowy Johann Lehmann (1640–1701) – teolog, filozof i badacz […]

Skip to content