Author Archives: MZW

OFICJALNE POŻEGNANIE Z WYSTAWĄ

Dnia 28.12.17 r. odbyło się ostatnie spotkanie na wystawie „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu”. Marta Małkus – dyrektor MZW podsumowała wydarzenia towarzyszące wystawie. Były to wykłady kuratorów i zaproszonych gości, spacery tematyczne ukazujące dziedzictwo protestanckie Wschowy, wiele warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Pani Dyrektor podziękowała też instytucjom i osobom, które finansowały projekt i współuczestniczyły w nim

Read More