Lekcje muzealne

karta_lekcje muzealne 2

 

Muzeum Ziemi Wschowskiej od września serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na nowe lekcje muzealne, przewidziane na okres jesienno-zimowy.

 

  1. Małe miasto wielkich przeżyć o zabytkach i historii Wschowy

Lekcja poświęcona najcenniejszym wschowskim zabytkom, ich walorom artystycznym i historii. Ta lekcja oparta jest na prezentacji multimedialnej ukazującej, między innymi, dawny wygląd prezentowanych obiektów.

  1. Legendy Wschowy i okolic

Legendy towarzyszą nam od zawsze. Uczestnicy poznają legendy Wschody i jej najbliższych okolic, te bardziej i mniej znane. Celem lekcji jest ocalenie i ponowne odkrycie wschowskich legend oraz pobudzenie dziecięcej wyobraźni do kreatywnego myślenia.

  1. Wschowa w okresie Wielkiej Wojny Północnej

Na lekcji przeniesiemy się ponad 300 lat wstecz na przedpola Wschowy, pomiędzy wsie Dębowa Łęka, Osowa Sień i Nowe Ogrody, gdzie pewnego zimowego dnia wydarzenia Wojny Północnej postawiły naprzeciw siebie ponad 27 tysięcy ludzi , do walki na śmierć i życie. Lekcja opowiada o wypadkach poprzedzających jedno z największych zwycięstw szwedzkiego oręża w historii, przebieg batalii – ciągle mało znanej i konsekwencje nie tylko dla bohaterów wydarzeń, ale i dla polityki ówczesnej Europy. W czasie zajęć opieramy się na stałej wystawie MZW: „Z Bożą pomocą – Bitwa pod Wschową 1706 – oblicza Wojny Północnej”.

  1. Historia wschowskiego rzemieślnictwa

Wschowa może poszczyci się mianem jednego z najstarszych miast Polski. Jej długa historia charakteryzuje się prężnym rozwojem. Miasto przyciągało przedstawicieli licznych rzemiosł, którzy się tu osiedlali i pracowali. Do dnia dzisiejszego pozostało po nich wiele pamiątek, które gromadzi w swoich zbiorach MZW. Lekcja ta odbywać się będzie na terenie muzeum, dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z historią wschowskiego rzemiosła oraz obejrzą artefakty z nim związane, zgromadzone na wystawie stałej.

  1. Reformacja i kontrreformacja

Historia Wschowy jest niezwykle bogata. Przez wieki żyli wspólnie w mieście protestanci i katolicy. Celem lekcji jest przybliżenie dziejów wschowskich protestantów w XVI i XVII wieku, zaprezentowanie postaci wybitnych wschowskich pastorów Waleriusa Herbergera, Samuela F. Lauterbacha i Johanna Lehmanna.  Jak również ukazanie roli katolików w mieście, w tym roli klasztoru  bernardynów.

  1. Główny inwentaryzator czyli zbiory moje, twoje, nasze?

Lekcja ma na celu zapoznanie się z pracą w muzeum i jej specyficznym charakterem. Celem jest przede wszystkim przybliżenie pracy głównego inwentaryzatora oraz omówienie na przykładzie Muzeum Ziemi Wschowskiej, różnorodnosci  zbiorów muzealnych. Lekcja jest skierowana zarówno do młodszych jak i starszych dzieci.

  1. Symbole narodowe herb, hymn, flaga

Lekcja mająca na celu przybliżenie historii polskich symboli narodowych. Uczestnicy poznają historie barw narodowych, poznają różne pieśni, które pełniły rolę hymnu narodowego na przestrzeni wieków. Dowiedzą się ponadto jaka jest różnica między herbem, a godłem i dlaczego to właśnie orzeł uchodzi za symbol państwa polskiego.

  1. Powstanie wielkopolskie 1918/19

Uczestnicy lekcji poznają przyczyny, przebieg oraz skutki Powstania Wielkopolskiego – jednego z nielicznych zwycięskich polskich powstań narodowych. Poznają losy takich postaci jak m.in. Ignacy Jan Paderewski, Józef Dowbor-Muśnicki czy też Stanisław Taczak. Przybliżone zostaną także losy ziemi wschowskiej i jej mieszkańców w okresie Powstania.

  1. Wypad na Wschowę jako nieznany epizod wojny obronnej 1939 roku

Lekcja ma na celu przybliżyć uczestnikom wydarzenie z 2 września 1939 roku jakim był wypad pod Wschowę, kiedy to żołnierze polscy drugiego dnia II wojny światowej wkroczyli na terytorium III Rzeszy. Uczestnicy wydarzenia zostaną zaznajomieni z tematyką wypadu w szerszym kontekście wydarzeń z 1939 roku. Dowiedzą się o także o przyczynach wybuchu wojny oraz o działaniach militarnych we wrześniu i październiku 1939 roku.

  1. Tajemnice mumii-o pierwszych badaczach kultury Egipskiej we Wschowie

Lekcja ta, przy pomocy bogato ilustrowanej prezentacji multimedialnej jak również ciekawych artefaktów przywiezionych z kraju faraonów przybliża biografie trzech XVII wiecznych uczonych, których życie splotło się ze Wschową. Pastor J. Lehmann, poeta A. Gryphiusa  i przyrodnik J. Jonston, którzy jako jedni oddali się zgłębianiu wiedzy na temat okrytego wciąż aurom tajemniczości starożytnym Egiptem.

 

Dodatkowo w najbliższym czasie do oferty muzealnej dołączą również zajęcia etnograficzne ukazujące folklor Bukówca Górnego – taniec i śpiew.

 

 

 


Zasady ogólne

Lekcje muzealne w Muzeum Ziemi Wschowskiej skonstruowane są w taki sposób, aby pobudzić uczestników do własnej aktywności, dla młodszych mamy przygotowane warsztaty, dla starszych karty pracy.

Do każdego tematu przygotowaliśmy kilka scenariuszy zależnych od grupy wiekowej: od przedszkola, przez szkołę podstawową, gimnazjum, aż do młodzieży ponadgimnazjalnej.

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów z dziedziny kultury, historii lokalnej czy powszechnej

po wcześniejszym zamówieniu.

Proszę pamiętać:

– przy lekcjach muzealnych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu;

– jedna lekcja muzealna przeznaczona jest dla jednej klasy szkolnej lub grupy przedszkolnej;

– lekcja muzealna to koszt 50 zł plus bilet wstępu do muzeum – 2 zł dla młodszych, 6 zł dla młodzieży od 14 do 19 lat, dzieci do lat 7 – wstęp do muzeum bezpłatny. Koszty biletów dotyczą lekcji, które odbywają się z wykorzystaniem muzealnych ekspozycji.

 

Dane do kontaktu:

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Rezydencja Jezuicka

Plac Farny 3

67-400 Wschowa

tel. 65 540 16 40 wew. 23

 

edukacja.muzeum.wschowa@gmail.com

www.muzeum.wschowa.pl

www.facebook.com/muzeumziemiwschowskiej

Skip to content