,,KRÓLEWSKIE HISTORIE”

Królewskie historie to cykl spotkań w formie swobodnej rozmowy z naukowcami i historykami zajmującymi się dziejami Wschowy oraz działaczami społecznymi, sportowymi, mieszkańcami Wschowy oraz wszystkimi tymi, którzy odcisnęli swoje piętno na dziejach współczesnego Królewskiego Miasta Wschowy. Spotkania prowadzi Damian Małecki, p.o. dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej. W trakcie rozmów zaprezentowane zostaną najcenniejsze zabytki pokazywane na wystawach stałych i czasowych w MZW. Podczas spotkań można zobaczyć wnętrza wschowskiego muzeum, ponieważ każda z rozmów odbywać się będzie w innej sali. Przy okazji spotkań organizowane są konkursy z nagrodami. Filmy każdorazowo mają swoją premierę na kanale YouTube naszego muzeum. Partnerem wydarzenia jest portal zw.pl

Pierwszym gościem Królewskich historii, które odbyło się 15 maja br. był Ryszard Kozłowski, pasjonat mennictwa wschowskiego, numizmatyk i kolekcjoner. Prywatnie emerytowany policjant, w przeszłości wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także komendant jednostki policji we Wschowie, członek Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, autor jedynej monografii poświęconej mennictwu wschowskiemu.
Kolejnym gościem „Królewskich historii” był Jarosław Jankowski, znawca dawnego młynarstwa wietrznego, autor wielu opracowań książkowych. Właściciel prywatnego muzeum – Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej oraz założyciel i prezes fundacji: ,,Ratujmy Zabytki Drewniane”. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany mi. medalem: ,,Zasłużony Kulturze-Gloria Artis”.
Trzecim naszym gościem był Tadeusz Kołosionek, który opowiadał m.in. o Wschowie w dobie PRL, klubie Hetman Wschowa oraz walce o samorząd wschowski w latach 90-tych.
Tadeusz Kołosionek urodził się w 1949 r. w okolicach Gorzowa. W roku 1960 trafił do Państwowego Domu Dziecka we Wschowie jako sierota. Po pobycie w domu dziecka skończył technikum przemysłu drzewnego i wyjechał na staż do Trzcianki. Służbę wojskową odbył jako radiotelegrafista i skoczek spadochronowy w szkole orląt w Dęblinie. Po powrocie do Wschowy pracował m.in. w domu dziecka jako wychowawca oraz w Spółdzielni POLSPET. W latach 90-tych był dyrektorem wschowskiego domu kultury, w owym czasie był współorganizatorem wielu imprez, m.in „Wschowskiego lata pod Ratuszem”. Działał  w wielu organizacjach społecznych, udzielał się też w sekcji szachowej Hetman we Wschowie. W latach 90-tych był radnym miejskim zaangażowanym w walkę o powiat wschowski. W roku 2010 powołał do życia  Izbę Pamięci Kresowej Sami Swoi, której celem była pamięć o dziedzictwie osób przybyłych z Kresów do Wschowy.

Skip to content