Muzeum

Muzeum Ziemi Wschowskiej utworzono 1 kwietnia 1968. Na siedzibę muzeum przeznaczono zabytkową kamieniczkę przy placu. Zamkowym. Muzeum gromadziło i gromadzi pamiątki związane z regionem w zakresie: archeologii, etnografii, historii i historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów królewskiego miasta Wschowy, posiada także własne zbiory biblioteczne. Muzeum zgromadziło bogaty zbiór wyrobów cynowych, pochodzących z pracowni dolnośląskich datowany na okres od końca XVII do przełomu XIX/XX wieku [talerze, dzbany do wina, kufle, patery, miarki do odmierzania płynów lub materiałów sypkich, flasze apteczne], portret trumienny, porcelana miśnieńska datowana na okres XVII – XIX w., malowana kobaltem, zdobiona tzw. wzorem cebulowym, malowana barwnie, fajans z Delft (słynna pracownia holenderska) malowany kobaltem – XVIII w. Muzeum promuje kulturę muzyczną organizując wystawy czasowe, wykłady, prelekcje oraz koncerty i spotkania ze znanymi instrumentalistami i solistami.

W Muzeum można zobaczyć Portrety królewskie: August II Sas – XVIII w., August III Sas – XVIII w., Jan Kazimierz – XVIII w., Zygmunt III Waza – XVIII w., August III Sas – XVIII w., Maria Józefa, żona Augusta III Sasa – XVIII w., Stanisław Poniatowski – XVIII w.