24 kwietnia 2016 r., o godz 14:00 zapraszamy do rezydencji jezuickiej, na kolejne spotkanie w ramach Niedzielnych Mieszczańskich Zabaw w Muzeum. W marcu tematem było wschowskie sukiennictwo, a szczególnymi gośćmi alpaki, wraz ze swoją opiekunką Karoliną Grys. W najbliższą niedzielę będziemy działać pod hasłem: „Nie tylko strój… – Ubiór i biżuteria mieszczańska”.

„Jak cię widzą, tak cię piszą” – czy tego chcemy, czy nie, według tego powiedzenia skonstruowana jest nasza natura, czy może kultura, od wieków. Również w tradycji i obyczajach mieszczańskich ubiór i inne elementy stroju były kluczem do wiedzy o pozycji, zamożności czy wykonywanym zawodzie. Opowiemy i zaprezentujemy uczestnikom spotkania historyczne mody, różnice między odzieżą do pracy w warsztacie rzemieślniczym, sklepie czy przy kramie, a tą na uroczystości i świąteczne występy. Dzieci z pewnością zainteresuje, jak ubierali się ich mieszczańscy rówieśnicy. Ważnym elementem stroju jest biżuteria i tego tematu nie zabraknie w czasie niedzielnego popołudnia w Muzeum.

Uczestnicy zajęć otrzymują Kartę Uczestnictwa w Mieszczańskich Zabawach i znaczki obecności na poszczególnych spotkaniach. Zebranie minimum trzech znaczków uprawnia do udziału w konkursie „Majstersztyk”. Szczegóły podajemy na zajęciach i w zakładce https://muzeum.wschowa.pl/edukacja/konkursy/ . Warto włączyć się do zabawy, czekają atrakcyjne nagrody! Projekt został dofinansowany przez Pełnomocnika Burmistrza Wschowy do Spraw Profilaktyki i Młodzieży.