W dniach od 26 do 29 października trwały w Warszawie Centralne Obchody Jubileuszu Reformacji, podczas których Muzeum Ziemi Wschowskiej reprezentowane było przez Dyrektor MZW Martę Małkus. Wysiłki włożone w organizację wystawy poświęconej protestanckim dziejom ziemi wschowskiej zostały zauważone i docenione przez przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, którego zwierzchnik ks. bp Jerzy Samiec objął honorowy patronat nad wystawą.

Wystawa czasowa „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu”, której współorganizatorem jest Referat Kultury byłych Ziem Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej oraz Wołynia i Galicji reprezentowany przez Panią Magdalenę Oxfort, wpisuje się w obchody jubileuszu 500 lecia reformacji. Wschowa, obok Torunia, stanowiła bowiem przez wieki najsilniejsze centrum luteranizmu w Polsce, a prezentowane eksponaty są spuścizną protestanckich mieszkańców Wschowy, Szlichtyngowej, a także małych parafii wiejskich.

Tegoroczne wydarzenia i aktywność muzeum w zakresie promocji jubileuszu 500-lecia reformacji przyczyniły się do tego, że postać pastora Valeriusa Herbergera oraz Wschowa zostały wspomniane we wstępie do Biblii Ekumenicznej autorstwa ks. bp. Jerzego Samca, która ukaże się drukiem wiosną przyszłego roku. Ekumeniczne tłumaczenie Biblii jest efektem pracy Towarzystwa Biblijnego w Polsce, które w tym roku świętuje rocznicę 200-lecia istnienia.

W listopadzie w ramach wystawy zostanie zorganizowany cykl wykładów:

5 XI 2017 r. – prof. UZ dr hab. Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski) „Rola wschowskiej szkoły łacińskiej, programy nauczania, uczniowie. Kontakty wschowian z rożnymi ośrodkami edukacyjnymi”

19 XI 2017 – dr Kamila Szymańska (Muzeum Okręgowe w Lesznie) „Fenomen drukarstwa w Szlichtyngowej w XVII i XVIII wieku”

26 XI 2017 – ks. prof. UAM dr hab. Adam Kalbarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) „Cor ad cor loquitur. Valerius Herberger – kaznodzieja serdeczny”

Nie bez znaczenia pozostaje wkład finansowy i gotowość do współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej oraz Pełnomocnika Rządu Federalnego do spraw Kultury i Mediów z Etatu Referatu Kultury byłych Ziem Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej oraz Wołynia i Galicji oraz wszystkich osób i instytucji partnerskich.

plakat wykłady listopad 2017