Kuźnia przeszłości to propozycja Muzeum Ziemi Wschowskiej, skierowana do młodych pasjonatów, miłośników miasta i jego najbliższego otoczenia. Projekt ma na celu odkrywanie dziedzictwa kulturowego poprzez pryzmat miejsc i zabytków.
Podczas pierwszego spotkania grupa młodzieży odkrywała tajemnice i zakamarki dawnego kościoła ewangelickiego im. Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie.

Uczestnicy spotkania poznali nie tylko ciekawą historię samego obiektu, ale także związane z nim legendy oraz historię wschowskich fortyfikacji i gminy ewangelickiej. Zwiedzając obiekt młodzież mogła zajrzeć do barokowych krypt oraz dawnej biblioteki.

Drugie spotkanie z cyklu odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. Spotykamy się o godz. 16.00 przed siedzibą muzeum, przy Placu Farnym 3.
Tym razem odkrywać będziemy tajemnicę klasztoru Ojców Franciszkanów we Wschowie.
Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.