W najbliższą niedzielę, 10 grudnia, odbędzie się kolejny wykład na wystawie „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu”. Tym razem gościem Muzeum Ziemi Wschowskiej będzie profesor Jan Harasimowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem spotkania będzie architektoniczne dziedzictwo Reformacji na ziemiach polskich. Zapraszamy wszystkich miłośników historii architektury i nie tylko na wyjątkowe niedzielne popołudnie w Muzeum w kamieniczkach przy pl. Zamkowym 2, na godz. 16:00. To już ostatnie dni, żeby zapoznać się z czasową ekspozycją i prezentowanymi na niej zabytkami.

Jan Harasimowicz – historyk sztuki, specjalista w zakresie historii sztuki nowożytnej, sztuki renesansu i manieryzmu; profesor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji oraz dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół historii nowożytnej sztuki i kultury śląskiej, historii sztuki krajów Europy Środkowowschodniej oraz teologii obrazu i problematyki związków sztuki z religią w okresie reformacji, kontrreformacji i nowożytnej konfesjonalizacji.

Plakat A2_2 drukarka 2b