Zapraszamy w piątek 29 czerwca 2018 r., o godzinie 18:00, (plac Farny 3) na kolejne spotkanie z cyklu „Moje miasto, a w nim…”. Wrócimy do zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym i drzemiącym w nim potencjale. Podczas spaceru przyjrzymy się Wschowie nasyconej zielenią i wypełnionej letnim klimatem. W plenerze poszukamy dobrych praktyk związanych z kształtowaniem przestrzeni miejskiej. Spróbujemy odnaleźć miejsca naznaczone chaosem reklamowym, brakiem spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego, zaśmiecaniem zieleni miejskiej i zaburzaniem estetyki ulic. Wspólnie zastanowimy się, które punkty muszą znaleźć się na trasie „codziennego dbania o czystość miejsca w obrębie Starego Miasta”

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Zapraszamy wszystkich, dla których estetyka Wschowy to ważny temat.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.