„Od Marcina Rożka do Ivana Meštrovicia. Utracone i niezaistniałe projekty w przededniu II wojny światowej”

Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza na wystawę stworzoną w partnerstwie z Muzeum Regionalnym w Wolsztynie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym.


Czas trwania wystawy: 16.06.2019 – 30.09.2019

Miejsce ekspozycji: pl. Zamkowy 2, 67-400 Wschowa


Zwiedzający wystawę będą mogli zapoznać się z twórcami 20-lecia międzywojennego, ich projektami oraz źródłami inspiracji. Szczególną atrakcją będą makiety, z których największa ma wymiary ok. 7 × 2 m i przedstawia planowaną Dzielnicę Marszałka Piłsudskiego na Polu Mokotowskim w Warszawie. Zaprezentowany zostanie dorobek artystyczny związanego z Wolsztynem artysty – Marcina Rożka, jak i plany, makiety i projekty innych wybitnych artystów, składające się na obraz sztuki II Rzeczpospolitej. Fragmenty pomników niszczonych od 1939 r. nawiążą do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a prace twórców 20-lecia międzywojennego poszukujących nowego, integralnego stylu polskiego będą wątkiem w opowieści o odzyskaniu niepodległości.

Wystawa została objęta patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.