16 grudnia Muzeum Ziemi Wschowskiej odwiedził dr Patryk Bielecki z Poznański Park Naukowo-Technologiczny, który z inicjatywy Ryszarda Patorskiego – członka zarządu Towarzystwa Historycznego Ziemi Międzyrzeckiej i Marty Małkus – byłej dyrektor MZW, wykonał bardzo ciekawe badania.
PRZENOŚNYM SPEKTROMETREM FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ Z DYSPERSJĄ ENERGII ustalał skład stopu cyny w naszych zabytkowych wyrobach konwisarskich: talerzach, pucharach powitalnych i innych naczyniach. Łącznie zbadanych zostało 6 obiektów ze zbiorów MZW. Badania zostały wykonane bezpłatnie.
Trzeba wspomnieć, że nie są one wykonywane powszechnie. Prawdopodobnie nasze Muzeum jest jednym z pierwszych, w których je wykonano.
Fot. Ryszard Patorski, Marian Niedzielski