Muzeum Ziemi Wschowskiej otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Infrastruktura Kultury w wysokości 100.000,00 zł na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej. Wniosek został złożony w listopadzie 2014 r. w I naborze do programów MKiDN.

Dzięki otrzymanej dotacji Muzeum zakupi meble do: przestrzeni muzealnych, pracowni historyka z funkcją biblioteki i pomieszczenia administracyjnego; sprzęt i oprogramowanie do wykonania interaktywnego stoiska dot.:  młynarstwa pn.: „Wiatrak”; mobilną rampę najazdową. Ponadto system monitoringu wizyjnego (kamery i rejestrator), sprzęt nagłośnieniowy i fotograficzny.

Projekt pn.: „Rozbudowa Infrastruktury Muzeum Ziemi Wschowskiej etap II.” dotyczy doposażenia nowej siedziby Muzeum przy Pl. Farnym 3 we Wschowie w niezbędne do realizacji na miarę obowiązujących powszechnie standardów i posiadanego potencjału kadrowego zadań statutowych instytucji. Dzięki dodatkowym gablotom ekspozycja zostanie na stałe wzbogacona o zabytki, które do tej pory prezentowane byly tylko okresowo (m.in. porcelana z Miśni, fajans z Delft). Wdrożenie nowoczesnych technologii wpłynie na podniesienie atrakcyjności i zakresu oferty kulturalnej muzeum. Wkład własny do projektu w wysokości 37.500,00 zł zapewnił Organizator instytucji – Gmina Wschowa.