14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza na spotkanie z Rodrygiem Wiśniewskim – „Rodkiem z Kołomyi, Rodkiem ze Wschowy” – jak sam siebie określa, nauczycielem i wychowawcą wielu wschowian, autorem wspomnień pt.: „Jak mam to nazwać?”.

Książka została wydana przez Muzeum Ziemi Wschowskiej, dzięki wsparciu finansowemu firmy AKME Sp. z o. o. z Wrocławia oraz osobistemu zaangażowaniu Zdzisława Wiśniewskiego – bratanka Pana Rodryga. Jest to część projektu „Historie mówione” zainicjowanego przez MZW w 2013 r. Jego celem jest zebranie wspomnień, ustnych przekazów dotyczących najnowszej historii Wschowy.

Spotkanie z autorem to promocja książki już docenionej przez wielu mieszkańców Wschowy, ale też okazja do rozmowy. We wspomnieniach Rodryga Wiśniewskiego, obok historii, wiele jest poezji, ujmującej nostalgii, odwołań do uniwersalnych prawd. Podkreślając edukacyjną wartość takich wydawnictw, polecamy popołudnie z nietuzinkowym człowiekiem w Muzeum Ziemi Wschowskiej.

zaproszenie_promocja