25. września 2015 r. w Muzeum Ziemi Wschowskiej miało miejsce szczególnie ważne wydarzenie dla historii powojennej Wschowy. Była to promocja książki Barbary Ratajewskiej „Wschowa 1945 – 1950. W 70. rocznicę powrotu do Polski.” Wydawca, Archiwum Państwowe w Lesznie, uzyskało fundusze z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, a także wsparcie finansowe Gminy Wschowa.

Książka jest kontynuacją „Materiałów archiwalnych do dziejów Wschowy”. Oba wydawnictwa stanowią nieoceniony zbiór materiałów źródłowych, dokumentów, ikonografii, ale przede wszystkim ogromnej pracy badawczej autorki na temat wielokulturowego miasta, jego dziejów w czasie I Rzeczypospolitej i najnowszej, powojennej historii.

Spotkanie promujące nową książkę było kolejnym z elementów współpracy Archiwum Państwowego w Lesznie i Muzeum Ziemi Wschowskiej. Z okazji 70. rocznicy powrotu Wschowy do Polski obie instytucje zorganizowały wystawę opowiadającą o Wschowie w latach 1945 – 1956, narodzinach nowej administracji, rozwoju życia społecznego, religijnego Polaków przybyłych na ziemię wschowską z Wielkopolski i Kresów Wschodnich. Efektem współpracy był również konkurs literacko – plastyczny towarzyszący wystawie „Wschowa w latach 1945 – 1956. W 70. rocznicę powrotu do Polski”, którego uczestnicy zostali nagrodzeni, między innymi, wydawnictwami Archiwum Państwowego w Lesznie. Podsumowując współdziałanie instytucji z okazji święta, jakim jest wydanie nowej książki opisującej ziemię wschowską, pozostaje tylko wyrazić wdzięczność i nadzieję na dalsze jej owoce.