W naszych zbiorach można znaleźć plakat na każdą okazję!

Dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z kilku poświęconych tej tematyce (może inne pokażemy Wam kiedyś na kolejnej wystawie) wybieram plakat zmarłego w tym roku Leszka Hałdanowicza (3.06.1937 – 15.02.2020).

Zenon Kowalczyk – artysta i plakacista wskazuje, że pracownia Hałdanowicza miała udział w pionierskich na polskim gruncie doświadczeniach w zakresie projektowania komputerowego:

„Myślami cofnąłem się (…) do września 1982 roku, do czasu praktyki studenckiej po czwartym roku na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP w Pracowni Projektowania Graficznego Elementów i Systemów Informacji Wizualnej. Docent Leszek Hołdanowicz (dziś już profesor zwyczajny) podsunął mi wówczas coś niezwykłego. Do tradycyjnego zestawu, złożonego z ołówków, grafionów i pędzelków, dołączył nowe narzędzie – komputer. Zadbał, bym studia rozszerzył o całkiem nowe doświadczenia – elementy grafiki komputerowej.”

Więcej ciekawych wiadomości do poczytania – wszak dziś warto poświęcić na to chwilkę 😉 – znajdziecie pod linkiem:

https://culture.pl/pl/tworca/leszek-holdanowicz

Plakat (MZW/P/2028) to dar Muzeum Narodowego w Poznaniu.