W pierwszym etapie powrotu do obsługi ruchu turystycznego Muzeum Ziemi Wschowskiej udostępnia swoją siedzibę przy pl. Farnym 3.

Począwszy od 12 maja 2020 r., raz w tygodniu, w każdy wtorek będzie można zwiedzać kolekcje Muzeum Ziemi Wschowskiej zgromadzone przy placu Farnym 3, w godz. od 10.00 do 15.30.

Możliwość zwiedzania dotyczy tylko osób indywidualnych, które zobowiązane będą do zakrywania nosa i ust oraz do zachowania bezpiecznego społecznego dystansu 2 m od innych zwiedzających i pracowników muzeum. Muzealne kolekcje może zwiedzać jednocześnie nie więcej niż 5 osób.