Stowarzyszenie Czas A.R.T., Dyrektor Referatu Kultury z ramienia Ministerstwa Kultury Krajów Związkowych w Berlinie, Muzeum Okręgowe w Lesznie i Muzeum Ziemi Wschowskiej zapraszają na doroczną konferencję naukową poświęconą dziedzictwu historycznemu ziemi wschowskiej i pogranicza wielkopolsko-śląskiego. Tym razem w kręgu zainteresowania znajduje się szeroka sfera zagadnień składających się na życie duchowe.

Historyczna ziemia wschowska i pogranicze wielkopolsko-śląskie to obszar szczególny, gdzie przez stulecia egzystowały obok siebie wspólnoty katolików, protestantów i Żydów, Polaków, Niemców, Czechów i uchodźców z innych części Europy. Wspólna egzystencja na niewielkim obszarze prowadziła do nieuchronnych napięć i konfliktów, ale także powodowała wzajemne poznawanie się i przenikanie kultur. Konsekwencją spotkań ludzi, idei i mentalności jest dziś bogactwo kulturowego dziedzictwa materialnego i duchowego wszystkich tych miejsc, w których każda z wspólnot religijnych pozostawiła cząstkę siebie. Konferencja ma być pretekstem, by mówić o tych treściach, które są odbiciem wyższych, ponadczasowych wartości religijnych, obecnych na interesującym nas obszarze.

Zapraszamy do Wschowy i Leszna w dniach 22–23 października 2015 r.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć, Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka i Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak.

Konferencja zorganizowana została dzięki finansowemu wsparciu Dyrektora Referatu Kultury z ramienia Ministerstwa Kultury Krajów Związkowych w Berlinie, Powiatu Wschowskiego i Miasta Leszna.

Wstęp wolny.