Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza grupy zorganizowane (półkolonijne, harcerskie, zuchowe) na wakacyjne warsztatowe zajęcia muzealne. Spotkanie w muzeum może być wstępem do zwiedzania miasta – oferujemy również oprowadzanie po Wschowie.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, proponujemy tematy z katalogu lekcji muzealnych, które dostosujemy do konkretnych grup, szczególnie zaś polecamy:

  • HISTORIA KILKU POCZTÓWEK uczestnicy poznają ciekawą historię karty pocztowej, w tym wschowskich oficyn wydawniczych, a podczas warsztatów własnoręcznie wykonują pamiątkową wschowską widokówkę.

  • JAK ŻYLI MIESZCZANIE WE WSCHOWIE przybliżamy uczestnikom specyfikę i najbarwniejsze elementy życia mieszczan w dawnej Wschowie. Zajęcia są oparte na ciekawych warsztatach i zwiedzaniu stałej wystawy poświęconej rzemiosłu ziemi wschowskiej. Jest tam wiele eksponatów, przy których można opowiadać historie związane z dziejami mieszczan i rzemieślników ze Wschowy.

  • TAM I Z POWROTEM. Edukacyjne podróże wschowskich protestantów – warsztaty na wystawie czasowej „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” – wśród starodruków, sztambuchów, rękopiśmiennych kronik z XVII wieku – prowadzone z Kartą Wizyty Małego Gościa.

  • ARCHEOLOGIA, CZYLI ZABAWA DOROSŁEGO W WIELKIEJ PIASKOWNICY – w czasie spotkania opowiemy, czym jest archeologia, jak i gdzie pracuje archeolog, a także kiedy jest on szczególnie potrzebny i dlaczego. Uczestnicy warsztatów bedą mieli okazję pracować z wykorzystaniem artefaktów – kopii znanych zabytków archeologicznych.

Wszystkie wizyty w Muzeum Ziemi Wschowskiej połączone są ze zwiedzaniem ekspozycji, zasady i koszty uczestnictwa przedstawiamy w katalogu lekcji muzealnych: Katalog lekcji muzealnych

cats