Dnia 12 lipca br. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach „Lata z Muzeum”. Zainteresowane osoby wysłuchały wykładu przybliżającego kościół Żłobka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie. Po wykładzie odbyło się wspólne zwiedzanie wystawy i rozmowy.

Wśród prezentowanych zabytków znajdują się fragmenty dawnego wyposażenia kościoła pochodzące m.in. z ołtarza czy ambony. Na przedwojennych zdjęciach można zobaczyć, jak imponująca i kunsztowna była kazalnica, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie ołtarza, którą ukończono dopiero w 1690 r., i pierwszego dnia Świąt Zesłania Ducha Świętego wygłoszono z niej kazanie.
Była ona wsparta na podporze – słupie ozdobionym płaskorzeźbionymi uskrzydlonymi głowami aniołów, które miały symbolizować posłannictwo anielskie Słowa Bożego. Na podporze opierał się korpus udekorowany figurami czterech ewangelistów. W ten sposób podkreślona została rola ewangelistów w głoszeniu wiecznego Słowa Bożego oraz posiew Słowa wśród skupionej wokół ambony wspólnoty. Na parapecie schodów umieszczono analogicznie do korpusu wnęki z figurami apostołów. Przesłanie tej kompozycji odnosi się do „drogi apostolskiej” zwyciężającej szatana. Z inwentarza Juliusa Kohtego wiadomo, że w tym miejscu, obok apostołów, znajdowały się posągi Chrystusa i świętego Pawła. To dość popularny program, szczególnie wśród ambon na Śląsku. Apostołowie jako świadkowie Chrystusa i męczennicy za wiarę byli wzorem postawy chrześcijanina wiernego Ewangelii. Na jednym z przedwojennych zdjęć ambony widoczny jest fragment putta umieszczonego prawdopodobnie nad bramką. Być może było to wyobrażenie modlącego się anioła – „strażnika” chroniącego przed zagrożeniem czyhającym na kaznodzieję. Baldachim, na planie oktogonu, był rozbudowaną kompozycją, której centrum stanowił obelisk wsparty na trzech kulach. Wokół niego znajdowały się dwa poziomy akantowych konsol. Całość wieńczyła figura anioła z otwartą księgą w lewej dłoni i dmącego w trąbę. Biblię w dłoni anioła zdobiła inskrypcja: „Verbum Dei manet in aeternum”. Baldachim ambony powszechnie utożsamiany był z niebem nad głową głoszącego Słowo kaznodziei. Anioł dmący w trąbę korespondował z postacią Zmartwychwstałego wieńczącą ołtarz zwiastując powszechne zmartwychwstanie (1 Kor 15, 52 lub 1 Tes 4,16). Cały program treści ambony służył kształtowaniu i umacnianiu luterańskiej tożsamości konfesyjnej. Ozdobą barokowej ambony były dwa świeczniki ufundowane przez wrocławskich kupców na święta Bożego Narodzenia w 1686 r. oraz zegar piaskowy z 1756 r.

Na drugie wakacyjne spotkanie wokół wystawy „VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” zapraszamy 26 lipca, na godz. 18.00. Wykład pt.: „Działalność dobroczynna wschowskich luteranów” połączony ze spacerem po Wschowie poprowadzi Dariusz Czwojdrak – kustosz MZW i jeden z kuratorów wystawy.

 

19894790_1371003766347076_2312177008698337853_n

19959387_1371005093013610_5016311096017351316_n 20046461_1371004016347051_9219240603651018808_n 19905363_1371005699680216_2219868420269629215_n 19989356_1371004903013629_8146367234414887327_n 19989652_1371005959680190_460060362953688543_n 19961139_1371006016346851_2839800590626714173_n