O Kresach Wschodnich w Muzeum Ziemi Wschowskiej

W piątek 29 września w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. „Południowo–wschodnie województwa II Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej. Doświadczenie i pamięć”, współorganizowana przez wschowskie muzeum, rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Państwowe w Lesznie. Organizacja była możliwa dzięki wsparciu udzielonym przez Nadleśnictwo Włoszakowice i Piekarnię Gierczak. Pracownicy IPN, a także goście z Zielonej Góry, Głogowa oraz wschowianie zreferowali na niej problematykę dotyczącą Kresów Wschodnich w czasach wojny oraz tuż po jej zakończeniu; ponadto część referatów dotyczyła upamiętnienia Kresów we Wschowie i działalności towarzystw kresowych. Rozważaniom uważnie przysłuchiwali się uczniowie wschowskich szkół, a także grupa zainteresowanych tematyką dorosłych osób. Słuchacze, poza treściami merytorycznymi, mieli okazję m.in. dowiedzieć się o licznych problemach, jakie stają przed badaczami tego okresu, tj. trudności z jakimi spotykają się badacze IPN w zagranicznych archiwach, czy o tym jak niepełna jest nasza wiedza o okresie zasiedlania ziem zachodnich przez Polaków deportowanych z Kresów po zakończeniu wojny. O wysłuchaniu ostatniego referatu miało miejsce otwarcie wystawy pt. „Zesłańcy-Sybiracy-Deportowani”, której przewodnim tematem jest historia Polaków zesłanych w latach 1768 – 1956 w głąb Rosji i Związku Sowieckiego. Podczas jej otwarcia dr Marcin Bukała z IPN’u przybliżył losy Sybiraków licznie przybyłej młodzieży z grupy „Katyń”. „Kresową” atmosferę dodatkowo rozkręcił występ chóru Lutnia. Po otwarciu wystawy pracownicy IPN, muzeum, reprezentanci rady miejskiej oraz członkowie środowisk kresowych złożyli kwiaty pod Pomnikiem Kresowian.

Muzeum Ziemi Wschowskiej serdecznie zaprasza do zapoznania się z wystawą poświęconą Sybirakom, która będzie prezentowana do końca października w siedzibie muzeum przy pl. Farnym 3.