REFORMACJA NA ZIEMI WSCHOWSKIEJ I POGRANICZU WIELKOPOLSKO-ŚLĄSKIM

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Reformacja na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim”, która odbędzie się w dniach 12-13.10.2017 r. we Wschowie i w Lesznie. Organizatorem naukowego spotkania jest stowarzyszenie Czas A.R.T. ze Wschowy wraz z Muzeum Ziemi Wschowskiej i Muzeum Okręgowym w Lesznie.

Konferencja wpisuje się w obchody 500-lecia reformacji. Tematyka referatów obejmie historię poszczególnych wyznań, przybliży sylwetki czołowych dla nich postaci, dotyczyć będzie także szeroko pojętego dziedzictwa protestantów na terenie ziemi wschowskiej, a także pograniczu wielkopolsko-śląskim. W programie zaplanowano także zwiedzanie okolicznościowych wystaw muzealnych: „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” (Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Zamkowy 2) i „Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań“ (Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza 31).

 

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

oraz

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Muzeum Okręgowe w Lesznie

zapraszają na konferencję naukową

REFORMACJA NA ZIEMI WSCHOWSKIEJ

I POGRANICZU WIELKOPOLSKO-ŚLĄSKIM

 

Wschowa-Leszno, 1213 X 2017

 

12 X 2017

Muzeum Ziemi Wschowskiej, Zamek Królewski, pl. Zamkowy 7

10.00 – uroczyste otwarcie konferencji

Sesja I: moderator dr hab. Marceli Tureczek

10.30-10.50 Dariusz Bruncz (portal ekumenizm.pl), Herberger i Luter

10.50-11.10 ks. Adam Kalbarczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przydomki pastora Valeriusza Herbergera

11.10-11.30 Kamila Szymańska (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Drukarnie Wschowy i Szlichtyngowej w XVII i XVIII wieku w służbie Słowa

 

dyskusja

przerwa kawowa

Sesja II: moderator sesji dr hab. Marceli Tureczek

12.00-12.20 Krzysztof Soliński (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Biblliotheca Fraustadiensis Herbergeriana

12.20-12.40 Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski) Znani i nieznani protestanci z pogranicza wielkopolsko-śląskiego i ziemi wschowskiej w szkołach sulechowskich na przełomie XVIII i XIX stulecia

12.40-13.00 Dariusz Czwojdrak (Muzeum Ziemi Wschowskiej), Działalność dobroczynna wschowskich luteranów

dyskusja

przerwa kawowa

Sesja III: moderator prof. dr hab. Bogumiła Burda

13.30-13.50 Marta Małkus (Muzeum Ziemi Wschowskiej), Znaczenie kościoła Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) i kościoła Świętego Krzyża w Szlichtyngowej w architekturze protestanckiej

13.50-14.10 Joanna Szczepankiewicz-Battek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Zachowane dziedzictwo braci czeskich w Lasocicach i Jędrzychowicach

14.10-14.30 Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski) Dziedzictwo protestantyzmu i jego losy po 1945 roku w Międzyrzeczu i w okolicznych miejscowościach

14.30-14.50 Marek Robert Górniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Grębocice – z dziejów religijnych miejscowości. Przykład koegzystencji i rywalizacji wyznań na ziemi głogowskiej

17.00 – zwiedzanie wystawy „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu”, Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Zamkowy 2

oprowadzanie kuratorskie: Marta Małkus i Dariusz Czwojdrak

 

13 X 2017

Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza 31

Sesja IV: moderator prof. dr hab. Olgierd Kiec

10.00-10.20 Paweł Klint (Uniwersytet Wrocławski), Szlachta różnowiercza w południowo-zachodniej Wielkopolsce (okolice Leszna i Śmigla) w XVI-XVIII wieku

10.20-10.40 Mariusz Pawelec (Opole), Bracia polscy w Śmiglu w XVI i XVII wieku

10.40-11.00 Kamila Szymańska (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Dziedzictwo leszczyńskich drukarń w XVII i XVIII wieku w zakresie tematyki wyznaniowej i religijnej. Piśmiennictwo protestanckie

Dyskusja

Przerwa kawowa

Sesja V: moderator dr Paweł Klint

11.30-11.50 Olgierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski), Historia, pamięć, tożsamość. Z dziejów protestantyzmu w Lesznie i Wschowie w XIX i XX wieku

11.50-12.10 Małgorzata Gniazdowska (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Kościoły protestanckie w Lesznie i Śmiglu oraz ich wyposażenie jako fundacje mieszczańskie i szlacheckie

12.10-12.30 Maciej Urban (Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie), Leszczyńskie zabytki protestanckie w dokumentacji konserwatorskiej

dyskusja i podsumowanie

Zwiedzanie wystawy „Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań” – oprowadzanie kuratorskie: Kamila Szymańska

15.30 Spacer studyjny do kościołów poewangelickich św. Jana i św. Krzyża – oprowadzają: Małgorzata Gniazdowska i Maciej Urban

Patronat honorowy:

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć

Starosta Wschowski Marek Boryczka

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak

Patronat medialny:

www.luter2017.pl

www.zw.pl

Radio Elka

Panorama Leszczyńska

Konferencja jest współfinansowana przez:

Województwo Lubuskie

Lubuski Konserwator Zabytków

Powiat Wschowski

Miasto Leszno

Pomoc w organizacji:

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

plakt.indd