Lew z Muzeum Ziemi Wschowskiej zwiedza małe miasto wielkich przeżyć!

Już drugi raz, tym razem na dobre, obudziliśmy Lwa!

W 2015 r. Muzeum Ziemi Wschowskiej zorganizowało konkurs pn. „Obudźmy Lwa” na logo edukacji MZW. Wybraliśmy wtedy znak autorstwa Laury Głąb. W tym roku, od maja, realizowany jest projekt „Małe miasto wielkich przeżyć – kreatywne warsztaty i przewodnik po Wschowie”. Powstała książeczka – przewodnik dla dzieci i wersja dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpłatny przewodnik w nakładzie 5 000 egzemplarzy będzie promować historię i dziedzictwo kulturowe ziemi wschowskiej. Jego wydanie poprzedzały warsztaty twórcze skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych.

14 października, w sobotę, zapraszamy na godz. 15:00 na finał projektu. Będzie to spotkanie, na którym pojawią się wszyscy zaangażowani w działanie animatorzy: Izabela Matuszewska, która prowadziła warsztaty fotograficzne, zaprezentuje wystawę prac uczestników zajęć; Kalina Patek przyjedzie z teatrem ilustracji Kamishibai, a Bartol Metelson z tajemniczą typografią. Jednak przede wszystkim będzie to okazja, aby poznać Lwa z Muzeum Ziemi Wschowskiej. Zapraszamy wschowian i gości, dzieci i dorosłych – w tym dniu otwieramy drzwi muzeum dla wszystkich!

Projekt „Małe miasto wielkich przeżyć – kreatywne warsztaty i przewodnik po Wschowie” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach IX edycji programu „Patriotyzm Jutra”. Jest to ogólnopolski program, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Muzeum Ziemi Wschowskiej realizuje projekt przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego we Wschowie, Starostwa Powiatowego we Wschowie i Gabinetu Kosmetycznego EVA .

warsztaty_male miasto_finał