Już po raz jedenasty, w dniach 12-13 października br., odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie. W tym roku naukowcy z całej Polski pochylili się nad problemem reformacji na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolskośląskim, a konferencja była jednocześnie wydarzeniem towarzyszącym dwóch wystaw czasowych („Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” w Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz „Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań” w Muzeum Okręgowym w Lesznie) wpisujących się w obchody jubileuszu 500lecia reformacji. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość skorzystać z kuratorskiego oprowadzania po obu wystawach oraz zwiedzić kościoły św. Jana i św. Krzyża w Lesznie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich, muzeów, mediów ewangelickich, jak również bibliotek i środowisk konserwatorów zabytków. Zakres czasowy poruszanych w referatach problemów obejmował okres od XVI w. po czasy powojenne, a prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili zagadnienia, dotyczące w dniu pierwszym obrad przede wszystkim Wschowy i okolic, w dniu drugim Leszna i Śmigla.