Wystawa „Z mroku czasu” pomyślana jest jako prezentacja zbiorów archeologicznych Muzeum Ziemi Wschowskiej. Przedstawia ona zabytki pochodzące zarazem z samej Wschowy oraz jej okolicy, jak i artefakty odkryte wiele kilometrów od naszego regionu.

Zakres chronologiczny prezentowanych zabytków zamyka się w ponad 30 tyś. lat, począwszy od krzemiennych przedmiotów stworzonych przez mieszkańców odległych jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z okresu epoki lodowcowej, poprzez narzędzia pierwszych rolników i gliniane urny-popielnice doby brązowego oręża, po wytwory mistrzów kaflarskich renesansu…

Towarzyszący wystawie wykład (w formie lekcji muzealnej) koncentruje się na przedstawieniu zarysów pradziejów ziemi wschowskiej, a także na omówieniu źródeł archeologicznych służących do rekonstrukcji już historycznej – średniowiecznej i wczesnonowożytnej Wschowy. Szczególny nacisk wykładu położony jest na, wyłaniające się z mroku czasu, dawne zbiory archeologiczne przedwojennego Heimatmuseum Fraustadt, w większości niestety zniszczone lub zaginione podczas wojennej i powojennej zawieruchy, z których tylko nielicznie zachowane przedmioty, można dziś odnaleźć na wystawie. Do takich zabytków należą dwie wyjątkowe, wykonane z brązu bransolety, które zdobiły ręce jednej z mieszkanek naszego regionu w czasach, kiedy blisko 3 tyś. kilometrów na południowy wschód trwać miała wiodąca ku Ziemi Obiecanej wędrówka, prowadzonych przez Mojżesza Izraelitów…

Ekspozycję można obejrzeć w holu Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Zamkowy 2.

Bartosz Tietz

Muzeum Ziemi Wschowskiej