Muzeum Ziemi Wschowskiej otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w wysokości 40.000,00 zł na zadanie pn.: „Soli Deo Gloria – modernizacja stałej wystawy”. Dofinansowanie pozyskano w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet – Wspieranie działań muzealnych. Wkład własny do projektu w wysokości 12.000,00 zł zapewni dotacja celowa z budżetu Gminy Wschowa.

„SOLI DEO GLORIA” PROTESTANCKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZIEMI WSCHOWSKIEJ – podstawowym założeniem wystawy jest ukazanie Wschowy jako ważnego centrum intelektualnego, będącego jednym z pomostów łączących kulturę dawnej Rzeczypospolitej z kulturą europejską. Ponadto jako miejsca tolerancji i wolności dla uchodźców religijnych zmuszonych do szukania w Polsce schronienia. Ekspozycja ukazuje bogactwo ewangelickiej obrzędowości i protestanckiej sztuki, a także tradycje polskiej szlachty dysydenckiej. Obok XVII i XVIII – wiecznych pamiątek poświęconych członkom zasłużonych dla Korony rodzin Szlichtingów, Potworowskich, Mielęckich i Haza Radlic (portrety trumienne, tablice epitafijne i blachy herbowe) oraz bezcennych zabytków pochodzących z krypty grobowej Zofii z Ujejskich, żony starosty wschowskiego Hieronima Radomickiego, na wystawie podziwiać można elementy wyposażenia z kościoła „Żłóbka Chrystusa” (rzeźby z ołtarza i ambony) oraz pochodzące z XVII – XIX w. portrety pastorów, starodruki, barokowe epitafia i przykłady sztuki kamieniarskiej.
Modernizacja wystawy to przede wszystkim gruntowna zmiana formy eksponowania zabytków poprzez zastosowanie nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb zabytków systemów wystawienniczych i oświetleniowych oraz multimedialnej formy przekazu. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie komfortu przebywania na ekspozycji i oglądania eksponatów, jak również na zwiększenie bezpieczeństwa zabytków.
W ramach zadania zostanie przygotowana elektroniczna wersja katalogu wystawy, którą udostępnimy w zainstalowanej na ekspozycji e-galerii.
Opracowany katalog wystawy, pokaże zbiory Muzeum jako materiał badawczy, który zainteresuje nie tylko osoby zwiedzające wystawę, ale także przedstawicieli środowiska naukowców, uczonych, itp. Docelowo katalog wystawy zostanie wydany również w wersji drukowanej.
Modernizacja wystawy wpłynie na podniesienie jej walorów edukacyjnych i promocyjnych, pozwoli na dopełnienie oferty wystawienniczej oraz umożliwi interaktywną prezentację eksponowanych zabytków. Zmodernizowanej ekspozycji Muzeum Ziemi Wschowskiej odbędzie się w listopadzie br. przy Placu Zamkowym 2.