Dnia 28.12.17 r. odbyło się ostatnie spotkanie na wystawie „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu”. Marta Małkus – dyrektor MZW podsumowała wydarzenia towarzyszące wystawie. Były to wykłady kuratorów i zaproszonych gości, spacery tematyczne ukazujące dziedzictwo protestanckie Wschowy, wiele warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Pani Dyrektor podziękowała też instytucjom i osobom, które finansowały projekt i współuczestniczyły w nim poprzez wypożyczenia eksponowanych obiektów czy patronaty honorowe i medialne. Po wystawie zostanie trwała pamiątka w postaci katalogu, który ukaże się na początku przyszłego roku.
Finisaż uświetnił wykład pana Ryszarda Patorskiego o portretach trumiennych – tych z unikalnej kolekcji Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, z wątkami związanymi z zabytkami ze wschowskiego muzeum.
Było to oficjalne pożegnanie z wystawą.