Dzień: 2018-02-08

FERIE W MUZEUM

Kiedy dziecko odkryje dziedzictwo kulturowe swojej okolicy i pozna jego wartość, to z dumą będzie mówiło i myślało o miejscu swego pochodzenia. Będzie pamiętało, aby […]

Skip to content