Moje miasto, a w nim… moje muzeum: poznaję skarby w nim ukryte, historię zabytkowej zabudowy. Czy to łatwe zadanie, zaprojektować i stworzyć miasto, w którym będą mieszkać ludzie przez pokolenia? Siła tkwi w zgodnej współpracy.
Paulina Krawczak – dziękujemy za wsparcie i piękną dokumentację fotograficzną.